MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2358 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ SOMKID PLACE 6 - สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนชิดลม
จ้างงานก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ SOMKID PLACE 6 - สะพานข้ามคลองแสนแสบ ถนนชิดลม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ กฟน.เขตบางใหญ่
จ้างงานรื้อย้าย ติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable 24 Cores บริเวณ กฟน.เขตบางใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลยู.อาร์.ซี.อิเล็คทริค แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
130234581
ซื้อตู้ Metal Enclosure Outdoor (MEA Type II) จำนวน 1 SET ที่ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. พรีไซซ อีเลคตริค แมนูืแฟคเจอริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 27 เม.ย. 61
ฝกส.41/2561 (วฉ.)
งานสำรวจและเสริมคอบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณสถานีย่อยบางมด ถนนพระราม 2
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฐิติและแม่
ประกาศ ณ. วันที่ : 26 เม.ย. 61
130234302
จัดซื้อ24 KV 16 KA RMU 2 IN 2 Out with motor operate , Metal Enclosure for RMU จำนวน 1 LOT ที่ อาคารสร้างใหม่ 8 ชั้น ร.พ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. พรนาคประธาน
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 เม.ย. 61
LR1-3307-VLC
ซื้อน้ำยาเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตชนิดน้ำ จำนวน 68,000 ลิตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บ.ซิก้า(ประเทศไทย)จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 พ.ค. 61
ฝกส.4/2561 (วค.)
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณหน้าสถานีย่อยนวลจันทร์ ซอยประเสริฐมนูกิจ 33
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
บริษัท สยามเอ็กเทนด์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 เม.ย. 61
130234257
จัดซื้อ PANEL BOARD ชนิดตั้งพื้นภายในอาคาร , METER BOARD ชนิดแขวนผนังภายใน จำนวน 1 LOT ที่ รพ. พระมงกุฎเกล้า ตึกหอพักแพทย์ (เก่า)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. ทิมพาโน อิเลคทริคอล
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 เม.ย. 61
ใบสั่งเลขที่ 130234009
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 จำนวน 600,000 กิโลกรัม
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บ.ควอลิตี้ แมท จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 9 เม.ย. 61
130234180
จ้างพ่นสีภายในและภายนอกพร้อมประกอบอุปกรณ์ Steel meter box
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิค เพาเดอร์โค้ทติ้ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 เม.ย. 61
130234168
จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมเดินสายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ชั่วคราว) ในนาม รพ.นพรัตนราชธานี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก.โมโร พอยท์
ประกาศ ณ. วันที่ : 24 เม.ย. 61
130233384
Safety Strap 6 ฟุต จำนวน 170 EA (MP 024/61)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซี.เอส.ยูนิค จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 5 เม.ย. 61
  • 2,358รายการ