MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (1801 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
MA1-7610-WHA
ซื้อPipe bracket 42 mm x 1200 mm (5-Degree) จำนวน 6,000 ท่อน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เอส.พี.ชัตเตอร์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ธ.ค. 62
PM2-0222-WGA
Distance relay จำนวน 11 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ธ.ค. 62
RD2-4240-WGA
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบ On-Line Partial Discharge Monitoring System พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 25 พ.ย. 62
AP2-0303-TSE
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำหรับทดแทน และคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ในระบบ Call Center แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ ใช้สิทธิ์ที่สงวนปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีทีซี ซิสเทมส์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 15 พ.ย. 62
MA2-7520-WHE
Luminaire Mercury 1 x 80 W (code 6210-436-08100) จำนวน 2,000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
ประกาศ ณ. วันที่ : 16 ธ.ค. 62
MA2-8768-WSP
ผลิตภัณฑ์จับสายที่ปลายทางแบบเคลือบด้วยนีโอพรีนขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุ 120 ตร.มม. จำนวน 14,000 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. พรีฟอร์มด์ ไลน์ โปรดัคส์ (ประเทศไทย)
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ม.ค. 63
MA2-8757-WSP
PVC Electrical Tape Black 19 mm. x 20 m. (Code 5970-311-62000) จำนวน 80,000 ม้วน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จอห์นสัน อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ม.ค. 63
MA2-8613-WTP
Cable Tie, safe-locking pawl that grip the serrated strap (Code 6145-274-02000)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สยาม โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ม.ค. 63
MP2-8992-ABL
โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โครงการพื้นที่ชั้นใน (ถนนชิดลม ถนนเพชรบุรี ถนนดินแดง ถนนสาทร และถนนเจริญราษฎร์)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คอนซอร์เตียม เอสเควาย แอนด์ เอฟอีซี
ประกาศ ณ. วันที่ : 7 ม.ค. 63
MP2-8924-ABA
จ้างทำ 115 kV Containerized GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยห้วยขวางและสถานีย่อยไผ่สิงโต
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 23 ธ.ค. 62
MP2-8924-BBA
ประกวดราคาจ้างทำ 115kV Containerized GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยคลองจั่นและสถานีย่อยบางเมือง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8924-BBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 3 ม.ค. 63
DE0-0239-TJE
จัดจ้างทำระบบ Smart Metro Grid จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย
ประกาศ ณ. วันที่ : 13 ธ.ค. 62
  • 1,801รายการ