MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

สรุปสาระสำคัญของสัญญา/ใบสั่ง

จำนวนประกาศ (2328 รายการ)

เลขที่สัญญา / ข้อตกลงที่เป็นหนังสือ
ชื่อโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง
วิธีจัดซ์้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา
YY4-5024-WSE
รองเท้าหนังหุ้มส้น หัวรองเท้าชนิดแหลม ไม่มีรอยต่อที่หัว จำนวนประมาณ 880 คู่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 ก.ย. 63
YY4-5025-WGE
รองเท้าหนังหุ้มส้นทรงสูง (ุหุ้มข้อ) จำนวนประมาณ 2,200 คู่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ก.ย. 63
MP3-8970-BGA
24 kV 16 kA RMU 2IN 1CB (400A) with DMS and VT จำนวน 19 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 28 ส.ค. 63
MP3-8925-ABA
จ้างทำ 24 kV GIS และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยฉิมพลี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 20 ก.ค. 63
MA3-8615-WGE
ซื้อ CT and VT Bushing Cover (code 6120-629-13500) จำนวน 4,200 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท เจพีซี อีเล็กทริค คอร์ป จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 ก.ย. 63
MP3-8971-CGE
24 kV Current Transformer Outdoor Type Current Ratio 10/5 A (code 6120-627-01000) จำนวน 1,300 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 21 ส.ค. 63
MP3-8970-DGA
24 kV 16 kA RMU 2IN 2CB (400A) with DMS and VT
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ส.ค. 63
MA3-8637-WSZ
ซื้อ Hanger สำหรับอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (AFC) 70 ถึง 240 ตร.มม. จำนวน 3,300 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บจก. เพรส ควอลิตี้
ประกาศ ณ. วันที่ : 10 ก.ย. 63
MP3-8970-EGA
24 kV 16 kA RMU 3IN 1CB (200A) with DMS and VT จำนวน 6 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ส.ค. 63
PC4-5063-TGE
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ที่ทำการของฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า อาคารเลขที่ 871 (เพลินจิต) การไฟฟ้านครหลวง รวมส่วนสถานีต้นทางชิดลมใหม่ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1 งาน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 8 ก.ย. 63
MP3-8970-GGA
24 kV 16 kA RMU 2IN 1CB (200A)(ATF) with DMS and VT (code 6120-612-44170) จำนวน 22 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 17 ส.ค. 63
TP3-4608-WSZ (PO 130302218)
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานทางด้านสายการเงิน จำนวน 14 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท นิปด้า กรุ๊ป จำกัด
ประกาศ ณ. วันที่ : 18 ส.ค. 63
  • 2,328รายการ