MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

รายละเอียดประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  เลขที่ : ฝกส.258/2554(วป)
  เรื่อง : วางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV. โครงการสุขุมวิท ถนนสุขุมวิท บริเวณแยกอโศก ถึง สุขุมวิทซอย 49 กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล)  ** วางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV. และงานที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 รายการ
  ติดต่อขอซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ : 22 มิ.ย. 55 - 3 ก.ค. 55   ระหว่างเวลา 00:00  - 00:00    
  สถานที่ซื้อแบบประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : ชำระค่าเอกสารประกวดราคาที่กองรายได้ อาคารสโมสรชั้นที่ 2 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย และขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่แผนกจัดหาและว่าจ้าง กองบริการงานก่อสร้าง อาคารฝ่ายก่อสร้าง ชั้นที่ 1 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4
  ราคาแบบชุดละ : 5,000.00 THB
  กำหนดยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิควันที่ : 20 ก.ค. 55 - 20 ก.ค. 55    ระหว่างเวลา 00:00 น. - 00:00 น.
  กำหนดเปิดซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค: : -
  สถานที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค : แผนกจัดหาและว่าจ้าง กองบริการงานก่อสร้าง อาคารฝ่ายก่อสร้าง ชั้นที่ 1 การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4
  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02 - 348 - 5482
  ไฟล์แนบ : -
  ประกาศร่าง TOR (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (ที่เกี่ยวข้อง) : -
  หมายเหตุ :
  ประกาศ ณ วันที่ : 7 มิ.ย. 55
    ผู้ลงประกาศ : นายสุเทพ สุขทัต
ตำแหน่ง : ชทธ.7
Email :