MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1905 รายการ)

วันที่ประกาศ ประกาศเลขที่ / รายการ วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วงเงินงบประมาณ
16 มี.ค. 61

YY1-5030-WGZ

จัดซื้อผ้าลายสอง ชนิดที่ 1 (ผ้าเวสปอยต์) สีกากี จำนวน 24,035.25 เมตร

23 มี.ค. 61 5,403,500 THB
16 มี.ค. 61

LR1-3306-VGX

ซื้อลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 1,680,000 กิโลกรัม

21 มี.ค. 61 80,388,000 THB
9 มี.ค. 61

MP0-8961-BGZ

CONTROL CABLE PVC 7X2.5 sqmm. METALLIC SHIELD. (code 6145-233-17500) จำนวน 42,000 เมตร

16 มี.ค. 61 5,163,410 THB
7 มี.ค. 61

MA0-8706-WGZ

Neoprene tape 1-1/2 inch x 30 ft

14 มี.ค. 61 6,687,817 THB
5 มี.ค. 61

MA0-8682-WGZ

COVERED TIE WIRE SOLID ALUMINUM 16 sqmm. (code 6145-216-00400) จำนวน 580,000 เมตร

12 มี.ค. 61 12,014,816 THB
5 มี.ค. 61

MA0-8687-WGZ

จัดซื้อ Conductor Type A 1X120 sqmm. จำนวน28,000 เมตร

12 มี.ค. 61 10,204,676 THB
5 มี.ค. 61

MA0-8689-WGZ

PVC Conductor Type A 1x185 sqmm. (Code 6145-201-18500) จำนวน 14,000 เมตร

12 มี.ค. 61 6,373,091 THB
7 มี.ค. 61

MP0-8987-EBX

Supply and Installation of Transformer Online Monitoring System for CHIDLOM, THANONTOK and VIBHAVADI Terminal Stations

9 มี.ค. 61 85,600,000 THB
27 ก.พ. 61

MP1-8988-AGX

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Fire Extinguishing System for Power Transformer จำนวน 10 สถานีไฟฟ้า

5 มี.ค. 61 85,600,000 THB
8 ก.พ. 61

ID1-3100-TGE

จัดจ้างระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ISMS ตามมาตรฐาน ISO 27001 ห้องมั่นคงยานนาวาและราษฎร์บูรณะ ประจำปี 2561

15 ก.พ. 61 856,000 THB
19 ม.ค. 61

DE1-4231-WGZ

จัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 20 kW พร้อมโคม จำนวน 1 ชุด

26 ม.ค. 61 1,530,100 THB
5 ม.ค. 61

MP0-8942-RBX

จัดซื้อ Fuse link type K removable button head 140A

9 ม.ค. 61 882,750 THB
  • 1,905รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้