MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศร่าง TOR
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศร่าง TOR

ประกาศร่าง TOR

การไฟฟ้านครหลวงขอแจ้งหลักเกณฑ์ในการกำหนดระยะเวลาในการนำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของการไฟฟ้านครหลวง และของกรมบัญชีกลางเป็นระยะเวลา 15 วัน ยกเว้น การจัดซื้อหรือจ้างหม้อแปลงไฟฟ้า,สายไฟฟ้า, เครื่องวัดไฟฟ้า, ลูกถ้วยไฟฟ้า ,Aluminum Ingot, Electrolytic Copper Cathode และจ้างทำสายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะ นำร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เป็นระยะเวลา 3 วัน

จำนวนประกาศ (1682 รายการ)

วันที่ประกาศ ประกาศเลขที่ / รายการ วันสิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์ วงเงินงบประมาณ
23 พ.ค. 60

FM0-4729-WGZ

จัดซื้อ รถบริการแก้ไฟฟ้าขัดข้องติดชุดกระเช้า (Service Truck with Aerial Platform) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 2 คัน

7 มิ.ย. 60 8,239,000 THB
23 พ.ค. 60

ID0-4601-WGZ

จัดซื้อระบบสำรองไฟฟ้าห้องมั่นคงยานนาวา

7 มิ.ย. 60 7,490,000 THB
23 พ.ค. 60

PM0-0017-TGZ

จ้างทาสีกัลวาไนซ์ และทาสีขาว – แดง เสา Steel Tower ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 งาน

7 มิ.ย. 60 4,280,000 THB
19 พ.ค. 60

FM0-4727-WGZ

จัดซื้อ เรือบริการเเก้ไฟฟ้าขัดข้อง (service boat) จำนวน 2 ลำ

5 มิ.ย. 60 2,140,000 THB
19 พ.ค. 60

DD0-4600-TGZ

จัดจ้างพัฒนาระบบบริการผู้ใช้ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการเสียงลูกค้า จำนวน 1 ระบบ

5 มิ.ย. 60 29,746,000 THB
23 พ.ค. 60

ปส.5/2560

เรื่อง สอบราคาซื้อจัดหาและติดตั้งระบบ CCTV จำนวน ๔ จุด พร้อม Work Station จำนวน ๑ ชุด (ฝกง.)

2 มิ.ย. 60 290,077 THB
22 พ.ค. 60

ID0-4536-WGZ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้า แห่งที่ 1 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

1 มิ.ย. 60 72,760,000 THB
17 พ.ค. 60

MP0-8945-HBX

Surge arrester 96 kV 10 kA

1 มิ.ย. 60 11,305,957 THB
17 พ.ค. 60

MP0-8920-EGX

จัดซื้อ Supply and Installation for Power Transformer ขนาด 36/48/60 MVA, 69/12-24 kV สำหรับสถานีย่อยสี่พระยา (จำนวน 2 ชุด) จำนวน 1 รายการ

1 มิ.ย. 60 50,422,680 THB
16 พ.ค. 60

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ IS0-4601-WGZ

การจัดซื้อระบบทําลายสื่อบันทึกข้อมูล (Disposal of media) ที่สำคัญ แบบปลอดภัย

31 พ.ค. 60 4,815,000 THB
16 พ.ค. 60

IS0-4602-WGZ

การจัดซื้อระบบจัดการระดับชั้นความลับและความสำคัญของข้อมูล (Data Classification)

31 พ.ค. 60 9,949,545 THB
11 พ.ค. 60

ฝกส.38/2559(วป.)

งานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งที่ 2 การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง ถนนบางกรวย – ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ค่าแรงพร้อมวัสดุ)

26 พ.ค. 60 325,896,106 THB
  • 1,682รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้