MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับฟังความคิดเห็น

จำนวนประกาศ (1893 รายการ)

วันที่ประกาศ ประกาศเลขที่ / รายการ วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วงเงินงบประมาณ
7 ธ.ค. 60

MP0-8987-EBX

Supply and Installation of Transformer Online Monitoring System for CHIDLOM, THANONTOK and VIBHAVADI Terminal Stations

13 ธ.ค. 60 85,600,000 THB
18 ส.ค. 60

ID0-4618-WGZ

การจัดซื้อระบบควบคุมการ เข้า-ออก และเตือนการบุกรุก สำหรับระบบ Alarm การเงิน จํานวน 1 ระบบ

4 ก.ย. 60 26,750,000 THB
18 ส.ค. 60

ID0-4619-WGZ

การจัดซื้อระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย จํานวน 1 ระบบ

4 ก.ย. 60 26,750,000 THB
18 ส.ค. 60

AP0-4601-TGZ

จ้างพัฒนาระบบ MEA Smart Management จำนวน 1 ระบบ

23 ส.ค. 60 32,100,000 THB
17 ส.ค. 60

FM0-4732-WGZ

จัดซื้อรถก่อสร้างสายอากาศพร้อมปั่นจั่นไฮดรอลิค (Hydraulic Derrick Line Truck) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง จำนวน 7 คัน

22 ส.ค. 60 56,549,500 THB
17 ส.ค. 60

FM0-4735-WGZ

รถเครน ขนาด ≥ 40 ตัน ใช้น้ำหนักถ่วง ≤ 10.5 ตัน (ALL TERRAIN CRANE ≥ 40 TON @ ≤ 10.5 TON COUNTERWEIGHT) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 2 คัน

22 ส.ค. 60 65,601,700 THB
16 ส.ค. 60

ฝจย.กจว.บส.001/2560

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 3 เทรลเลอร์ (หัวลาก - หางพ่วง) และบังคับเครนที่ติดบนรถ

21 ส.ค. 60 2,440,000 THB
16 ส.ค. 60

ฝจย.กจว.บส.002/2560

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 3 เทรลเลอร์ (หัวลาก – หางพ่วง)

21 ส.ค. 60 8,560,000 THB
16 ส.ค. 60

ฝจย.กจว.(ป) 04/2560

ประกวดราคาจัดจ้างรถตู้โดยสาร (MICROBUS) พร้อมคนขับ จำนวน 22 คัน งบประมาณปี 2561

21 ส.ค. 60 43,643,160 THB
16 ส.ค. 60

ฝจย.กจว.(ป) 06/2560

ประกวดราคาจัดจ้างรถปิคอัพดับเบิ้ลแค็ป พร้อมคนขับ จำนวน 28 คัน งบประมาณปี 2561

21 ส.ค. 60 43,142,400 THB
16 ส.ค. 60

ฝจย.กจว.บส.003/2560

ประกาศร่างเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 1

21 ส.ค. 60 46,100,000 THB
16 ส.ค. 60

ฝจย.กจว.บส.004/2560

ประกาศร่างเอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ใบอนุญาต ฯ ชนิดที่ 2

21 ส.ค. 60 50,650,000 THB
  • 1,893รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้