MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง
หน้าหลัก » ประกวดราคา » สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง

สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง

จำนวนประกาศ (1480 รายการ)

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก [เหตุผลที่รับคัดเลือก]

ฝกส.227/2559 (วส.)

งานติตั้งสัญญาณไฟจราจรและช่วยกองงาน สำหรับงานก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน (ค่าแรงพร้อมอุปกรณ์)

วิธีสอบราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี สยาม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

เสนอราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง

ฝกส.232/2559 (วส.)

งานวางสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV (Tie line) ลอดใต้แนวสายส่ง 230 kV การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถนนมิตรไมตรี จุดที่ 3 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล)

วิธีสอบราคา

บริษัท เมเปิล อินสทรูเมนท์ จำกัด

เสนอราคาต่ำสุดและต่ำกว่าราคากลาง

LR0-3302-VGA

จัดซื้อ หินหนึ่ง จำนวน 15,000 ลบ.ม.

วิธีประกวดราคา e-Auction

บ. ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จก.

เสนอราคาต่ำสุด

LR0-3303-VGB

จัดซื้อ ทรายหยาบ จำนวน 12,000 ลบ.ม.

วิธีประกวดราคา e-Auction

บ. ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จก.

เสนอราคาต่ำสุด

ฝกส.307/2559 (วต.)

จ้างเหมางานบริการงานธุรการ งานคอมพิวเตอร์ และงานจัดทำเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงานธุรการ กองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน

ตกลงราคา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเมจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด

เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง

ฝกส.308/2559 (วต.)

จ้างเหมาบริการงานธุรการ งานคอมพิวเตอร์ และงานจัดทำเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงานธุรการ กองติดตั้งอุปกรณ์และสายใต้ดิน

ตกลงราคา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเมจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด

เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง

ฝกส.309/2559 (วต.)

จ้างบำรุงรักษายานพาหนะส่วนกลางของฝ่ายก่อสร้าง

ตกลงราคา

บริษัท อยู่สถาพร เซอร์วิส จำกัด

เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง

ฝกส.312/2559 (วต.)

จ้างชุบสังกะสีเหล็ก สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ฝ่ายก่อสร้าง

ตกลงราคา

บริษัท สยามสตีล กัลวาไนซิ่ง จำกัด สาขา 2

เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง

MA9-8637-WLE

Machine bolt 1/2 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว จำนวน 10,000 ชุด

วิธีสอบราคา

บจก. ไทยโซลิด

ตรง Spec. และราคาต่ำสุด

130197394

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ( ใบเสนอราคาเลขที่ ซจ.(จ)/บล.2-2/1748/2559 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 )

ตกลงราคา

บจก.เอ็กซ์ไฟร์ เอ็นจิเนียริ่ง

เสนอราคาต่ำสุด

130197411

จ้างปรับปรุงระบบประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ชั้น 3 ชั้น 4 และอาคาร BO ( ใบเสนอราคาเลขที่ ซจ.(จ)/บพ.2/1761/2559 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 )

ตกลงราคา

นางสาวณัชพิมพ์ อิทธิณัทพัทธ์

เสนอราคาต่ำสุด

130197496

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ โรงเรียนวัดบางเตยนอก ( ใบเสนอราคาเลขที่ ซจ.(จ)/บล.1-2/1558/2559 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 )

ตกลงราคา

นายโกมินทร์ ชิมโพธิ์คลัง

เสนอราคาต่ำสุด

  • 1,480รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้