MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10255 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

กซม.1076/55

จ้างซ่อมหม้อแปลง 3 รายการ 21 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 - 31 พ.ค. 55

เวลา 10:30-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM4-4705-WHZ

เพื่อจัดซื้อ รถก่อสร้างสายอากาศ แบบ C (LINE TRUCK TYPE C) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง จำนวน 5 คัน

22 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55 7 มิ.ย. 55 - 7 มิ.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8975-KGZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 4 สาย 12/24 กิโลโวลต์ 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (หม้อแปลงติดตั้งบนนั่งร้าน) จำนวน 153 ชุด 22 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8975-MGZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 4 สาย 12/24 กิโลโวลต์ 500 กิโลโวลต์แอมแปร์ จำนวน 119 ชุด 22 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8975-LGZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 4 สาย 12/24 กิโลโวลต์ 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (หม้อแปลงติดตั้งบนเสาคอนกรีต) จำนวน 141 ชุด
0 3 - 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP5-8975-EGZ

เพื่อจัดซื้อ หม้อแปลงจำหน่าย ชนิดคอนเวนชันนัล 3 เฟส 4 สาย 24 กิโลโวลต์ 300 กิโลโวลต์แอมแปร์ (หม้อแปลงติดตั้งบนนั้งร้าน) จำนวน 170 ชุด

22 พ.ค. 55 - 30 พ.ค. 55 6 มิ.ย. 55 - 6 มิ.ย. 55

สอบราคา

ฝกส. 052/2555(วส.)

งานปรับปรุงบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน MH.4 TYPE T-5/1 สะพานข้ามแยกถนนอ่อนนุช – ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล 7 มิ.ย. 55 - 15 มิ.ย. 55 27 มิ.ย. 55 - 27 มิ.ย. 55

สอบราคา

MA5-8574-XLZ

เพื่อจัดซื้อ เชือกโพลิโพรพิลีน ชนิด 4 ฟั่นเชือก (Strand) 3 รายการ 21 พ.ค. 55 - 31 พ.ค. 55 31 พ.ค. 55 - 31 พ.ค. 55

สอบราคา

MA5-7580-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Insulated wire Type A ชนิดแกนเดียว จำนวน
25,000 เมตร
22 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55 28 พ.ค. 55 - 28 พ.ค. 55

สอบราคา

CD5-0151-WLZ

เพื่อจัดซื้อ กระดาษม้วนแบบมีตราสัญลักษณ์การไฟฟ้านครหลวง(Logo) สำหรับการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแลใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าจำนวน ประมาณ 48,000 กก.(200 ม้วน) 22 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55 29 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 55

สอบราคา

ฝกส.072/2555 (วส.)

งานก่อสร้างสายส่งอากาศ 115 kV. เชื่อมสถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล) 13 มิ.ย. 55 - 21 มิ.ย. 55 5 ก.ค. 55 - 5 ก.ค. 55

สอบราคา

ฝกส. 290/2554 (วส.)

งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน 24 kV. Feeder TWN – 416,425 สถานีย่อยทวีวัฒนา ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล) 11 มิ.ย. 55 - 19 มิ.ย. 55 29 มิ.ย. 55 - 29 มิ.ย. 55
  • 10,255รายการ