MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10207 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

MA5-7519-WLZ

เพื่อจัดซื้อ แผ่นรองเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดไม้ จำนวน 4,200 แผ่น 20 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 - 30 มี.ค. 55

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LR5-3308-VGX

เพื่อจัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน 26 มี.ค. 55 - 5 เม.ย. 55 19 เม.ย. 55 - 19 เม.ย. 55

เวลา 08:00-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LR5-3309-VGX

เพื่อจัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.จำนวน 270 เมตริกตัน 26 มี.ค. 55 - 5 เม.ย. 55 19 เม.ย. 55 - 19 เม.ย. 55

เวลา 08:00-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

LR5-3310-VGX

เพื่อจัดซื้อ ลวดเหล็กกล้า สำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน 26 มี.ค. 55 - 5 เม.ย. 55 19 เม.ย. 55 - 19 เม.ย. 55

เวลา 08:00-10:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

CD1-4619-TGX

เพื่อจัดจ้างเหมาติดตั้ง ADSS Optical Fiber Cable พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี และการไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว (จำนวน Meter 1,875 ราย) จำนวน 1 งาน 22 มี.ค. 55 - 12 เม.ย. 55 24 เม.ย. 55 - 24 เม.ย. 55

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MA5-7526-TLZ

เพื่อจัดจ้างทำ สายเคเบิ้ลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน(XLPE) จำนวน 24,000 เมตร 22 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 2 เม.ย. 55 - 2 เม.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

DE5-4235-WLZ

เพื่อจัดซื้อ Cable Identification จำนวน 2 ชุด 22 มี.ค. 55 - 2 เม.ย. 55 2 เม.ย. 55 - 2 เม.ย. 55

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MA5-7520-LLZ

เพื่อจ้างทำสาย Insulated Wire ชนิดและขนาดต่าง ๆ
รวม 4 รายการ
23 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 4 เม.ย. 55 - 4 เม.ย. 55

เวลา 15:30-15:30

สอบราคา

เลขที่ กซม. 1045/55

เหล็กรางน้ำ 100 X 50 X 5 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 900 EA 23 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

ประกวดราคา

กซม. 1046/55

สลักหัวเห็ดชุบสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. X 28 นิ้ว เจาะรูกลมที่ปลายขนาด 5 มม. จำนวน 5,000 EA 23 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1047/55

ตัดแผ่นเหล็กตัดกลมหนา 12 X 380 มม. และเจาะรูกลมตรงกลาง จำนวน 3 รายการ 23 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

สอบราคา

กซม.1048/55

MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 3 POLE MINRATE จำนวน 7 รายการ 23 มี.ค. 55 - 4 เม.ย. 55 5 เม.ย. 55 - 5 เม.ย. 55

เวลา 10:30-10:30

  • 10,207รายการ