MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9942 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ. กจ. 320000105484

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/019/2562 ลว. 14 ก.พ. 2562

ซื้อ 24 kV 16 kA Ring Main Unit 2IN 2OUT CB 200A Without Motor Operate ที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ห้องไฟฟ้าหลักชั้น 1 14 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 14 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ.ฟขพ.005/2562 ลว. 14 ก.พ. 62

ปักเสา-พาดสายไฟฟ้า งานลดโหลดฤดูร้อนหม้อแปลงสถานีย่อยบางน้ำจืด Bay 1 - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/017/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562

ซื้อ CONV. TRANS. (SL) 1600 KVA 3P 24KV-240/416V ที่ สถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ (วิภาวดีขาเข้า) 13 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/018/2562 ลว. 13 ก.พ. 2562

ซื้อ CONV. TRANS. (SL) 1600 KVA 3P 24KV-240/416V ที่ สถานีสูบน้ำหลังโรงเรียนหอวัง ถนนวิภาวดีรังสิต 13 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 - 21 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/016/2562 ลว. 11 ก.พ. 2562

ซื้อ CONV. TRANS. (SL) 1000 kVA 3P 24kV-240/416V ที่ สถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้าฝั่งเหนือ 11 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 11 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.1/014/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562

ซื้อ Cable Type Nyy , IEC01 ที่ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) 8 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 8 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/015/2562 ลว. 7 ก.พ. 2562

ซื้อ 12&24 kV OUTDOOR ENCLOSURE FOR RING MAIN UNIT WITH METERING (Type ll) ที่ หอชมเมืองสมุทรปราการ 7 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62 7 ก.พ. 62 - 14 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.4/013/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อสายหุ้มฉนนยพีวีซี ชนิด NYY , IEC01 ที่ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 6 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 6 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.3/011/2562

ซื้ฮดคมไฟถนนหลอด LED 120 W. ที่ การรถไฟฟ้าส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 6 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 6 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.3/010/2562 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อ CONVENTIONAL TYPE TRANSFORMER (SL) 800kVA 3P 24kV-240/416V , BUSHING BOX F/Conv. Trans. 800 kVA ที่ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ 6 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62 6 ก.พ. 62 - 13 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.5/012/2562

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ภายในโรงพยาบาลตำรวจ - 6 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62

เวลา 08:00-15:00

  • 9,942รายการ