MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

จำนวนประกาศ (511 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8955-CBX

69 kV splicing kit for 800 sqmm. XLPE copper cable (straight through) จำนวน 72 sets 24 พ.ค. 60 - 8 มิ.ย. 60
14 มิ.ย. 60 - 14 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8955-FBX

115 kV Terminator kit for 800 sq.mm. XLPE copper cable composite type (riser) 23 พ.ค. 60 - 7 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

DE0-0093-WEX

High Voltage Detector (Noisy Tester) 5 พ.ค. 60 - 19 พ.ค. 60 22 พ.ค. 60 - 22 พ.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MP0-8942-FLX

Fuse Insulated Secondary 150 A จำนวน 1,500 ea 15 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60 15 พ.ค. 60 - 23 พ.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8955-BBX

69kV terminator kit for 800 sq.mm. XLPE copper cable composite type (riser) 16 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60
6 มิ.ย. 60 - 6 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MP0-8943-BQX

MP0-8943-BQX : Outdoor Power Fuse Automation Drop Open Type 16 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60 16 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MP0-8952-URX

MP0-8952-URX : Bartap Connector Double Eye Bolt for 35-185 sq.mm. 11 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60 11 พ.ค. 60 - 29 พ.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MP9-8960-WEX

Supply and Installation of Extension SA for Bangplee Terminal Station, Bangpongpang and Rattanaratch Substations 12 เม.ย. 60 - 26 เม.ย. 60 27 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MA0-8533-WEX

Terminator Kit Outdoor Type without breacket, suitable for both upright and reversed Installation, suitable for 12/20 kV for 70 sq.mm. จำนวน 2,400 kits : MA0-8533-WEX 19 เม.ย. 60 - 3 พ.ค. 60 3 พ.ค. 60 - 3 พ.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8955-ABX

MP0-8955-ABX : 69 kV Terminator Kit for 800 sq.mm. XLPE Copper Cable, Composite Type (Transformer) 27 เม.ย. 60 - 11 พ.ค. 60 18 พ.ค. 60 - 18 พ.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MP9-8947-BEX

Supply and Installation of Extension SA for Nonsee Substation 31 มี.ค. 60 - 12 เม.ย. 60 18 เม.ย. 60 - 18 เม.ย. 60

เวลา 11:00

สอบราคา

MA0-8530-WQX

Electrolytic Copper Cathode (ซื้อเสริม) จำนวน 7 เมตริกตัน 18 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60 18 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

  • 511รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้