MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

จำนวนประกาศ (491 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8915-CBX

Supply and Installation of 24 kV GIS for BANGMOD and KASET Substations 29 มี.ค. 60 - 21 เม.ย. 60
27 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคา

PC8-0005-WBX

Supply and Installation of SCADA/EMS/DMS System Replacement Project 27 มี.ค. 60 - 24 เม.ย. 60 4 พ.ค. 60 - 4 พ.ค. 60

เวลา 11:00

สอบราคา

MP0-8951-RQX

Straight joint Splicing kit 12/20 kV for 800 sqmm. 24 มี.ค. 60 - 10 เม.ย. 60 24 มี.ค. 60 - 10 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MP0-8951-FQX

MP0-8951-FQX : Terminator Kit Indoor Type 12/20 kV for 400 sqmm. 23 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60 23 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60

สอบราคา

MP0-8951-QQX

MP0-8951-QQX : Terminator Kit Indoor Type 12/20 kV for 800 sqmm. 23 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60 23 มี.ค. 60 - 7 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8952-JBX

Tubular aluminum jumper connector (15 degrees) for 400 sqmm. all aluminum conductor จำนวน 1,700 ea 21 มี.ค. 60 - 5 เม.ย. 60
12 เม.ย. 60 - 12 เม.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8952-VBX

MP0-8952-VBX : Bartap connector single eye bolt for 70-240 sqmm. จำนวน 13,500 ea 14 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60 4 เม.ย. 60 - 4 เม.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8950-BBX

Terminator Kit Outdoor Type 12/20 kV for 70 sq.mm. จำนวน 2,700 kits 15 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 60 5 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8950-JBX

Terminator Kit Outdoor Type 12/20 kV for 240 sq.mm. XLPE Preassembly Aerial Cable 17 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60
11 เม.ย. 60 - 11 เม.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MP0-8950-NQX

Straight joint Splicing kit 12/20 kV for 240 sqmm. 7 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60 7 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MP0-8950-MQX

Straight joint splicing kit 12/20 kV for 70 sqmm. 7 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60 7 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8952-XBX

Bartap Connector Single Eye Bolt for 240 - 500 sq.mm. จำนวน 11,000 sets 7 มี.ค. 60 - 22 มี.ค. 60 28 มี.ค. 60 - 28 มี.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

  • 491รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้