MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

จำนวนประกาศ (544 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

PM0-0251-WQX

Voltage Regulator Relay with Parallel จำนวน 10 sets 18 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 18 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8911-EBX

Control container for Klongnongnai Substation 17 ส.ค. 60 - 7 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

PM0-0235-WQX

Line Current Differential Relay 17 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60

เวลา 08:30-15:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8911-DBX

24 kV CONTAINERZED GIS FOR KLONONGNAI SUBSTATION 17 ส.ค. 60 - 6 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8911-CBX

MP9-8911-CBX : 115 kV Containerized SF6 Gas Insulated Switchgear for Klongnongnai Substation จำนวน 1 complete set 16 ส.ค. 60 - 4 ก.ย. 60
8 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8906-ACX

Supply and Installation of 115 kV Containerized SF6 Gas Insulated Switchgear for Bangplee Terminal Station 21 ส.ค. 60 - 11 ก.ย. 60
15 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

PM0-0244-WQX

Numerical Three Phase Directional Overcurrent and Earth Fault Relay 11 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60 11 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

PM0-0236-WQX

Numerical three-phase over current and Earth fault relay จำนวน 19 ชุด 10 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60 10 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

PM0-0242-WLX

จัดซื้อRemote I/O Module จำนวน 14 ชุด 7 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 7 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

PM9-0249-WCX

115 kV SF6 Circuit Breaker, 3,150 A, Outdoor Type จำนวน 2 sets 4 ส.ค. 60 - 18 ส.ค. 60 24 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MP0-8923-AEX

69 kV GIS (extension) for Chidlom Terminal Station with Supervision Service จำนวน 1 complete set 5 ก.ค. 60 - 18 ก.ค. 60 5 ก.ค. 60 - 21 ก.ค. 60

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8914-BBX

SUPPLY AND INSTALLATION OF 115 kV CONTAINERIZED SF GAS INSULATED SWITCHGEAR FOR BANGCHALONG SUBSTATION 31 ก.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 22 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

  • 544รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้