MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาต่างประเทศ

จำนวนประกาศ (525 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

MP0-8985-CQX

MP0-8985-CQX : 24 kV 10 kA Surge Arrester for NGR จำนวน 180 sets 27 มิ.ย. 60 - 13 ก.ค. 60 27 มิ.ย. 60 - 13 ก.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8925-ABX

24 kV GIS for Mahaisawan Substation จำนวน 1 complete set 23 มิ.ย. 60 - 6 ก.ค. 60
14 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8909-WCX

MP9-8909-WCX : 24 kV Containerized Double Busbar GIS 2 มิ.ย. 60 - 19 มิ.ย. 60 23 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8945-GBX

Surge arrester 60 kV 10 kA 13 มิ.ย. 60 - 28 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8945-EGX

Surge Arrester 21 kV 5 kA จำนวน 10,500 ชุด 12 มิ.ย. 60 - 20 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8990-ABX

Conversion of Overhead Line to Underground System (RAMA III Project: Thanontok Terminal Station-Rama IX Bridge) 9 มิ.ย. 60 - 3 ก.ค. 60
25 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8955-JBX

MP0-8955-JBX: 115 kV SPLICING KIT FOR 800 SQMM. XLPE COPPER CABLE (STRAIGHT THROUGH) 9 มิ.ย. 60 - 26 มิ.ย. 60 30 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8990-ABX

MP0-8990-ABX : Conversion of Overhead Line to Underground System (RAMA lll Project : Thanontok Terminal Station RAMA lX Bridge) 9 มิ.ย. 60 - 3 ก.ค. 60 -

สอบราคา

MP0-8945-AQX

Surge arrester 0.48 kV 5 kA 1 phase จำนวน 800 ea 7 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MP0-8945-FQX

Surge arrester 21 kV 10 kA 7 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60 - 22 มิ.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8957-BCX

Supply and Installation of 24 kV GIS for Pattanakarn and Suanyai Substations 6 มิ.ย. 60 - 29 มิ.ย. 60
5 ก.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8955-DBX

MP0-8955-DBX : 69 kV Splicing Kit for 800 sq.mm. XLPE Copper Cable (Ground Separated) 6 มิ.ย. 60 - 21 มิ.ย. 60 27 มิ.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

  • 525รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้