MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » การจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ

จำนวนประกาศ (554 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีพิเศษเกิน 100,000

PM0-0264-WEX

Spare Parts for “Siemens” Control and Protection of Chidlom Terminal Station 22 ส.ค. 60 - 4 ก.ย. 60 5 ก.ย. 60 - 5 ก.ย. 60

เวลา 11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MP8-8989-CEX

Supply and Installation of SA Extension for Yenarkart 7 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60 22 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MP0-8928-BEX

Supply and Installation of SA Extension for Bangrakyai Substation 7 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60 22 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

MP0-8928-CEX

Supply and Installation of SA extension for KLONGROI substation 7 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60 22 ส.ค. 60 - 22 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8985-ABX

MP0-8985-ABX:SUPPLY AND INSTALLATION OF NEUTRAL GROUNDING RESISTOR FOR KHORTOR AND PRAKASA SUBSTATIONS 21 ส.ค. 60 - 8 ก.ย. 60 14 ก.ย. 60 - 14 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8904-ABX

Construction of Banglane Substation 21 ส.ค. 60 - 13 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

PM0-0261-WQX

Voltage Regulator 22 ส.ค. 60 - 6 ก.ย. 60 22 ส.ค. 60 - 6 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

PM0-0251-WQX

Voltage Regulator Relay with Parallel จำนวน 10 sets 18 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60 18 ส.ค. 60 - 1 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8911-EBX

Control container for Klongnongnai Substation 17 ส.ค. 60 - 7 ก.ย. 60 13 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

PM0-0235-WQX

Line Current Differential Relay 17 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60 17 ส.ค. 60 - 31 ส.ค. 60

เวลา 08:30-15:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8911-DBX

24 kV CONTAINERZED GIS FOR KLONONGNAI SUBSTATION 17 ส.ค. 60 - 6 ก.ย. 60 12 ก.ย. 60 - 12 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MP9-8911-CBX

MP9-8911-CBX : 115 kV Containerized SF6 Gas Insulated Switchgear for Klongnongnai Substation จำนวน 1 complete set 16 ส.ค. 60 - 4 ก.ย. 60 8 ก.ย. 60

เวลา 09:00-11:00

  • 554รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้