MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

จำนวนประกาศ (9703 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

จจ.(จ)/กรฟ./1639/2560

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในนาม สมาชิกโครงการ MEA SAFE 1 จำนวน 11 สถานที่ 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/กรฟ./1638/2560

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม) 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 28 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/รอ.4/1634/2560

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม โรงเรียนวัดศาลาแดง 27 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 27 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/รอ.4/1620/2560

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม สำนักงานเขตจอมทอง โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) 26 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60 26 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/รอ.4/1621/2560

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ 25 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60 25 ก.ย. 60 - 27 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/รอ.3/1622/2560

จ้างเดินสายและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำ ในนาม ศูนย์บริการสาธารณะสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง อาคารสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน 26 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 26 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/รฟ.5/1616/2560

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า 69 kV Control Panel Relay and Transformer ที่ สถานีย่อยรถไฟฟ้าบางหว้า 26 ก.ย. 60 - 3 ต.ค. 60 26 ก.ย. 60 - 3 ต.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รฟ.6/1615/2560

จัดซื้อเสาโคมเหล็ก จำนวน 1 LOT ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี 22 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60 22 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(จ)/บร.2/1605/2560

จ้างอบแวคคั่มคอยส์หม้อแปลงไฟฟ้า ที่ สโมรสรทหารอากาศทุ่งสีกัน ในนาม กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 22 ก.ย. 60 - 6 ต.ค. 60 22 ก.ย. 60 - 9 ต.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.4/1565/2560

จัดซื้อโคม lED จำนวน 1 SET ที่ โรงเรียนวัดนางนอง 20 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60 20 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.3/1531/2560

จัดซื้อซื้อพร้อมติดตั้ง CAPACITOR จำนวน 1 SET ที่ สำนักงานบริการคอมพิวเตอร์ 19 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 - 21 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.4/1530/2560

จัดซื้อ ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3P จำนวน 1 LOT ที่ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 19 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60 19 ก.ย. 60 - 22 ก.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

  • 9,703รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้