MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10341 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ.320000115692

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

ฟขพ.กจ.320000112788

งานจ้างเกินแสน - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.3/027/2564 ลว. 28 เมษายน 2564

ซื้อพร้อมติดตั้งตู้ STAINLESS STEEL OUTDOOR ENCLOSURE จำนวน 1 LOT ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 28 เม.ย. 64 - 18 พ.ค. 64 28 เม.ย. 64 - 18 พ.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

ตกลงราคา

จจ.(ซ)/รฟ.4/026/2564 ลว. 22 เมษายน 2564

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันพิกัดกำลัง 1250 เควีเอ จำนวน 4 เครื่อง ที่ อาคารที่พักแฟลตสวัสดิการข้าราชการกองทัพบก 22 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64 22 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/บร.3/025/2564

จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับใช้งานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 16 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.3./024/2564 ลว. 8 เมษายน 2564

ซื้อTRANSFORMER 2000kVA (CONVENTIONAL TYPE) 24kV-240/416V. 3P 4W 50Hz ที่ สถานีสู่บน้ำคลองบ้านหลาย 8 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64 8 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.3/023/2564 ลว. 29 มีนาคม 2564

ซื้อพร้อมติดตั้ง Ring Main Unit 2IN 2OUT (CB) และ Ring Main Unit 2IN 1OUT (CB) ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 มี.ค. 64 - 9 เม.ย. 64 21 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.3/022/2564 ลว. 23 มีนาคม 2564

ซื้อฝาตู้มิเตอร์ สำหรับมิเตอร์ 1 ลูก และ สำหรับมิเตอร์ 2 ลูก ที่ หมู่บ้านจัดสรร โครงการเธอ ลาดพร้าว 93 23 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 24 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.3/021/2564

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลราชวิถี 15 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.1/020/2564 ลว. 15 มีนาคม 2564

ซื้อ CONV. TRANS.(SL) 1000 kVA 3P 24kV-240/416V จำนวน 1 EA ที่ กรมพัฒนาที่ดิน 15 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/บร.3/019/2564 ลว. 10 มีนาคม 2564

ซื้อพร้อมติดตั้ง NUMERICAL PROTECTION RELAY ที่ FEEDER INCOMING 69 kV และ 24 kV จำนวน 2 รายการ ที่ บริษัท ออลซีซั่น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 10 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 10 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รฟ.6/018/2564 ลว. 5 มีนาคม 2564

ซื้อ Ring Main Unit จำนวน 1 LOT ที่ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 5 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64 5 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64

เวลา 07:30-15:00

  • 10,341รายการ