MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง » จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 7 / ข้อบังคับ กฟน. » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
จัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9850 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ตกลงราคา

บ.รฟ.5/455.1/2561 ลว. 3 กันยายน 2561

จ้างสูบน้ำและสำรวจบ่อพักสาย พร้อมจัดทำแบบ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

จจ.(จ)/บร.3/898/2561

จ้างก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง - -

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(ซ)/รอ.2/902/2561

จัดซื้อ CONV. TRANS. (SL) 630 KVA 3P 24KV-240/416 V พร้อม BUSHING BOX ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด 20 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 20 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีคัดเลือก (มาตรา 7)

จจ.(จ)/รฟ.3/903/2561 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับใช้งานที่ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 21 ก.ย. 61 - 27 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

อส.1/ป-09/2561

งานขนย้ายหม้อแปลง 69 kV ยี่ห้อ MEIDEN Serial No. 1H8872T3 จากสถานีย่อยสี่พระยา ไปสถานีย่อยไผ่สิงโต - -

ตกลงราคา

บ.บร.1/402.3/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 6,600/220 V และตู้แผงสวิตช์ 220 V ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -

ตกลงราคา

บ.บร.1/373.1/2561 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 24 kV GIS (MTS) ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - -

ตกลงราคา

บ.บร.2/928/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า 69/24 kV เพื่อใช้งานที่ บริษัท ที.ซี.ซี.คอมเมอร์เชียล พร็อพเพอร์ตี้แมนเนจเม็นท์ จำกัด - -

ตกลงราคา

บ.รอ.3/121/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า งานที่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.รฟ.3/147.23/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

จ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พื้นที่ที่ 19 - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.รฟ.3/147.21/2561 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

จ้างติดตั้งพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พื้นที่ที่ 17 - -

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.รฟ.3/147.17/2561

จ้างติดตั้งและรื้อถอนตกแต่งไฟฟ้าประดับเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนสนามไชย , อนุสาวรีย์รัชกาล ที่ ๔ ถนนหน้าพระลาน และเกาะหอยสังข์ พื้นที่ที่ 13 - -
  • 9,850รายการ