MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

จำนวนประกาศ (8400 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

ฝกส.12/2560 (วส.)

งานก่อสร้างและรื้อถอนสายป้อนอากาศ 24 kV Feeder BU-424 สถานีย่อยบางปู บริเวณถนน สป.1011 บ้านบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล) 12 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60 9 พ.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จว.ส.028/60

Electric Stacker ขนาด 1 ตัน 24 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60 24 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จว.ส.027/60

Hydraulic Compression Tool, Battery Type 24 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60 24 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จว.ส.026/60

Cable Cutter Ratchet Type 24 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60 24 มี.ค. 60 - 3 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รฟ.3/326/2560

จัดซื้อ OUTDOOR ENCLOSURE FOR RING MAIN UNIT WITH METERING CUBICLE (type II) จำนวน 1 SET ที่ โครงการคอนโด ไลฟ์ ปิ่นเกล้า 24 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 60 24 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ./งบ.3/057/2560

ซื้อโคมไฟ 24 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60

เวลา 08:00-10:00

สอบราคา

กสย.บย.002/2560

งานจัดซื้อ Automatic pump ถังแรงดันสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Watt จำนวน 14 ชุด ประจำปี 2560 24 มี.ค. 60 - 28 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

MA0-8521-WLZ

ซื้อแหวนเหล็กกลมแบน (Flat Round Steel Washer) จำนวน 510,000 อัน 24 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60 24 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

จจ./งบ.2/056/2560

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 24 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60

เวลา 08:00-10:00

สอบราคา

จจ./งบ.2/055/2560

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 24 มี.ค. 60 - 4 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 - 5 เม.ย. 60

เวลา 08:00-10:00

สอบราคา

จจ.(จ)/รฟ.1/319/2560

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ทื่ ถนนพหลโยธิน ช่วงคลองบางซื่อถึงห้าแยกลาดพร้าว 27 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 27 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ./งบ.2/047/2560

จ้างสำรวจและเขียนแบบแปลนไฟฟ้า 24 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 60 31 มี.ค. 60 - 31 มี.ค. 60

เวลา 08:00-10:00

  • 8,400รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้