MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

จำนวนประกาศ (8222 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

-

งานปรับปรุงสายส่ง 69 เควี. Line LPT694A - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

-

งานปรับปรุงสายส่ง 69 เควี. ในไลน์ RDT691 - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

-

งานเปลี่ยนสวิตซ์ และตัดเบรกสายส่ง 69 เควี. ในไลน์ RDT6 - -

สอบราคา

ID0-3202-WLP

จัดซื้ออุปกรณ์ mobile สำหรับผู้บริหาร จำนวน 45 ชุด 21 ก.พ. 60 - 3 มี.ค. 60 21 ก.พ. 60 - 3 มี.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

วิธีพิเศษเกิน 100,000

บ.กผก.6/2560

จ้างบุคคลภายนอกจัดงานการสื่อสารวิสัยทัศน์ (Vision Communication Day) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีพิเศษ - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บจ. ฟขพ.003/2560

ปักเสา - พาดสาย - -

สอบราคา

กสย.บย.006/2560

จ้างบุคคลภายนอกวุฒิการศึกษา ปวช.ไฟฟ้า (ช่างไฟฟ้าระดับ 2) จำนวน 5 อัตรา และวุฒิการศึกษา ปวช.ก่อสร้าง (ช่างโยธาระดับ 2) จำนวน 2 อัตรา รวม 7 อัตรา 21 ก.พ. 60 - 23 ก.พ. 60 24 ก.พ. 60 - 24 ก.พ. 60

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขร.00001/2560 ลงวันที่ 20 ก.พ. 2560

ปักเสา พาดสายแรงกลาง-แรงต่ำทำฐานเสา พร้อมติดตั้งอุปกรณ์โดยวิธีกำหนดราคา - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.บส.5114/2560

งานติดตั้งตาข่ายกันงูบนเสาไฟฟ้า 22 เมตร สายส่ง 115 kV. Line TPT 792 ถ.บางตำหรุ - -

สอบราคา

TP0-4503-WLZ

ซื้อเครื่องวาด Plotter จำนวน 3 ชุด 20 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60 20 ก.พ. 60 - 1 มี.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

กจ.ฟขพ. 0002/60 ลว. 20/2/2560

งานจ้างเกินแสน ฟขพ. - -

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

E. ป.12/2558

จัดซื้อ 12/24 kV Unit substation 3 มี.ค. 60 - 10 มี.ค. 60 23 มี.ค. 60 - 23 มี.ค. 60

เวลา 08:00-11:00

  • 8,222รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้