MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

จำนวนประกาศ (8098 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

จจ.(ซ)/รฟ.3/069/2560

จัดซื้อโคมไฟ LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 17 SET ที่ สำนักงานเขตมีนบุรี บริเวณริมคลองแสนแสบ 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.2/071/2560

จัดซื้อโคม LED จำนวน 4 รายการ ที่ โรงเรียนวัดกระโจมทอง 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.2/072/2560

จัดซื้อโคม LED จำนวน 3 รายการ ที่ อาคารเรียน โรงเรียนวัดบางเตยนอก 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(ซ)/บพ.2/077/2560

จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปืด (CCTV) จำนวน 1 LOT ที่ อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 25 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 - 31 ม.ค. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(ซ)/รฟ.3/068/2560

จัดซื้อท่อ HDG. จำนวน 6 รายการ ที่ สำนักงานเขตมีนบุรี 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60 25 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60

เวลา 07:30-15:30

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

-

งานตัดต้นไม้ใกล้สายส่ง 69 เควี. จำนวน 314 ต้น - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

-

งานฉีดน้ำล้างลูกถ้วยและปลดลูกถ้วยลงมาล้างทำความสะอาด สายส่ง 69, 115 เควี. - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

5067/2560

งานฉีดน้ำล้างลูกถ้วย สายส่งBPT793A, BPT-793B - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.บส.5070/2560

งานรื้อย้ายเสา-สายส่ง 115 เควี. Line TPT 794, งานวางฐานสำเร็จรูป, ก่อสร้างสมอบก, ปักเสาคอนกรีต 23 ม.และปักเสา Monopole 21 ม. บริเวณแยกถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ตัดถนนหนามแดง - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

5066/2560

งานฉีดน้ำล้างลูกถ้วย สายส่ง BPT793A,BPT-793B - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บบส.5069/2560

งานฉีดน้ำล้างลูกถ้วยด้วยเครื่อง High Pressure โดยวิธีดับไฟสายส่ง 115 เควี.(ไม่ดับไฟสายป้อน) - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บบส.5068/2560

งานฉีดน้ำล้างลูกถ้วยด้วยเครื่อง High Pressure โดยวิธีดับไฟสายส่ง 115 เควี.(ไม่ดับไฟสายป้อน) - -
  • 8,098รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้