MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

จำนวนประกาศ (9259 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA0-8547-WGZ

ซื้อ All Aluminum Spaced Aerial Cable 25 kV 185 sqmm. จำนวน 240,000 เมตร 21 ก.ค. 60 - 1 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60 - 7 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MD1-5045-TLZ

จ้างทำความสะอาดอาคารสถานพยาบาลเขตคลองเตย การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย มีระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 21 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60 21 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

สอบราคา

MD1-5041-TLZ

จ้างทำความสะอาดอาคาร 576 ชั้น 1-2 สถานพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต มีระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 21 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60 21 ก.ค. 60 - 2 ส.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA0-8545-WGZ

ซื้อสายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พอลิเอทิลีนทนสภาพอากาศ ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 185 ตร.มม. จำนวน 250,000 เมตร 21 ก.ค. 60 - 1 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60 - 7 ส.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

ฝอร.ที่16/2560

การจ้างเหมาบริษัททัวร์เป็นผู้ดำเนินการจัดการเดินทางไปศึกษาดูงาน หลักสูตร ”โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (Executivd Development Program : EDP)” ปี 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 21 ก.ค. 60 - 25 ก.ค. 60 26 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60

เวลา 09:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.4/1132/2560

จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 LOT ที่ สำนักงานเขตคลองเตย 21 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60 21 ก.ค. 60 - 26 ก.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.บส.5565/2560

งานวางฐาน 12D-068 สำเร็จรูปพร้อมกดเข็ม 8.50 ม., งานปักเสา 22 เมตร 18 ตัน-ม. ในสายส่ง 69kV, 115 kV Line SKT698, SKT793 บริเวณสถานีเอราวัณ ถนนสุขุมวิท - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.บส.5566/2560

งานวางฐาน 12D-068 สำเร็จรูปพร้อมกดเข็ม 8.50 ม., งานปักเสา 22 เมตร 18 ตัน-ม., งานก่อสร้างสมอบก ในสายส่ง 115kV Line TPT795 บริเวณสถานีสำโรง (E15) ถนนสุขุมวิท - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.บส.5564/2560

งานวางฐาน 12D-068 สำเร็จรูปพร้อมกดเข็ม 8.50 ม., งานก่อสร้างสมอบก ในสายส่ง 115 kV SKT791, SKT793 บริเวณสถานีโรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท - -

สอบราคา

ฝทภ.วจ.026/2560

งานปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือ โรงซ่อมยานพาหนะ ฝ่ายจัดการยานพาหนะและเครื่องมือกล ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตคลองเตย 26 ก.ค. 60 - 4 ส.ค. 60 4 ส.ค. 60

เวลา 08:00-10:30

สอบราคา

ฝทภ.วจ.025/2560

งานปรับปรงโรงซ่อมยานพาหนะ ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่ 26 ก.ค. 60 - 1 ส.ค. 60 4 ส.ค. 60

เวลา 08:00-10:30

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

-

งานย้ายเสา 22 เมตร ในนามบริษัท คอนเนค โฮลดิ้ง จำกัด ที่เสา #12 สายส่ง TTT693 บริเวณภายในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10 - -
  • 9,259รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้