MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9784 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/บร.1/1962/2560

จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 69,000/12,000/416-240 V ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง 20 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

MP0-8961-EGZ

ซื้อCOPPER CONDUCTOR BARE 240 SQMM. จำนวน 2,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60 29 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60

เวลา 08:30-16:30

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/รฟ.5/1947/2560

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ถ.ประดิพัทธ์ จากถ.พหลโยธิน ถึงถ.พระรามที่ 6 20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/รฟ.5/1948/2560

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ถ.ศรีอยุธยา จากแยกพญาไท ถึงอาคารศุภาลัยเอลีทพญาไท 20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/รฟ.5/1949/2560

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ถ.โยธี จากถ.พญาไท ถึงถ.พระรามที่ 6 20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/รฟ.5/1946/2560

จ้างก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ในนาม สำนักการโยธา กทม. ถ.เพชรบุรีฝั่งเหนือจากถ.บรรทัดทองถึงแยกราชเทวี 22 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/กธพ./1945/2560

จ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบท่อน้ำเย็น ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 กรมเจ้าท่า 20 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 - 28 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.4/1933/2560

จัดซื้อ ตู้ EMDB ภายนอกอาคาร , ตู้ EMDB1 ภายในอาคาร , ตู้ MDB2 , ตู้ EMDB2 , ตู้ DB 5 , ตู้ EDB5 ภายในอาคาร จำนวน 1 LOT ที่ อาคารบัญชาการ 1,2 และอาคารนารีสโมสร 17 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60 17 พ.ย. 60 - 22 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รอ.4/1893/2560

จัดซื้อ โคม LED , โคม LED เปลือย , โคม LED กันฝน IP จำนวน 1 LOT ที่ รร.วัดศาลาแดง อาคาร 2 (อรุณเบิกฟ้า) 13 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

GP 007/60

ซื้อตู้ 12/24 kV METERING CUBICLE TYPE D/5 จำนวน 15 ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

GP 006/60

ซื้อตู้ 12/24 kV METERING CUBICLE TYPE B จำนวน 15 ea โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

GP 005/60

ซื้อ Outdoor enclosure for RMU unit จำนวน 8 EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 - 20 พ.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

  • 9,784รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้