MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (10112 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2/2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานจัดทำอุปกรณ์ป้องกันการพ่นสีและขีดเขียนกำแพงสถานีไฟฟ้า จำนวน ๔ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61

เวลา 08:30-16:30

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

ฝอร.1/2561

ประกาศราคากลางการจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนพรมพื้นห้องประชุม - -

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(จ)/รฟ.2/560/2561

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม รพ.ราชวิถี 24 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61 24 เม.ย. 61 - 2 พ.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

คัดเลือก

ฝกส.37/2561 (วค.)

งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน บริเวณศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน 10 เม.ย. 61 - 20 เม.ย. 61 23 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61

เวลา 08:30-16:30

คัดเลือก

ฝกส.50/2561 (วค.)

งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการอาคารที่ทำการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริเวณถนนดำรงรักษ์ 20 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61

เวลา 08:30-16:30

คัดเลือก

MA1-8674-WLX

Drop Fuse Cutout 12 kA 100A 25kV Without Bracket จำนวน 15,000 ชุด - -

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

อส.1/ป-05-2561

จ้างขนย้ายหม้อแปลง 69 kV Bay 4 สถานีย่อยลุมพินี ไปซ่อมที่โรงเครนสามเสน และนำไปไว้ที่ สถานีย่อยเย็นอากาศ - -

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.5/551/2561

จัดซื้อตู้ Enclosure (MEA Type ll) ติดตั้งที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ 20 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 - 25 เม.ย. 61

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.2/545/2561

จัดซื้อ 24 kv RMU 2 in 2 Out with motor พร้อมตู้ Metal Enclosure for RMU สำหรับใช้งานที่ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 20 เม.ย. 61 - 23 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 - 22 เม.ย. 61

เวลา 08:30-15:00

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝกส.233/2560

งานก่อสร้างและรื้อถอนสายป้อนอากาศ 24 kV Feeder MMR-421 ของสถานีย่อยมิตรไมตรี 24 เม.ย. 61 - 4 พ.ค. 61 7 พ.ค. 61

เวลา 08:30-16:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

MA0-7548-WGZ

ซื้อ LED LUMINAIRE 110 W จำนวน 40 EA 19 เม.ย. 61 - 26 เม.ย. 61 27 เม.ย. 61 - 27 เม.ย. 61

เวลา 08:30-16:30

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

บ.ฝจย.(กจว.)00291/2561

จ้างซ่อมรถเครื่องมือกล รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.50-0353 ขก.671 HINO FG8JJLB ALTEC DL45 ของ ซร.บางกะปิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - -
  • 10,112รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้