MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

ประกาศข่าวสอบราคา/ประกวดราคาในประเทศ

จำนวนประกาศ (8518 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

สอบราคา

จจ.(จ)/รฟ.2/505/2560

จ้างเดินสายป้อนและติดตั้งตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าสำรอง ในนาม โรงพยาบาลราชวิถี 25 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60 25 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60

เวลา 08:00-15:00

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.4/479/2560

จัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 1 LOT ที่ โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ (อาคาร 1) 21 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(ซ)/รฟ.3/485/2560

จัดซื้อสายไฟฟ้า NYY จำนวน 1 LOT ที่ สำนักงานเขตคลองสาน 21 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(ซ)/รฟ.3/486/2560

จัดซื้อโคมไฟฟ้า รวม 1 SET ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย 21 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 07:30-15:30

สอบราคา

จจ.(จ)/รอ.1/494/2560

จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในนาม ร.ร.มัธยมวัดหนองจอก 25 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60 25 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 08:00-11:00

สอบราคา

ฝสอ.กสส.๒๖/๒๕๖๐

งานผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของการไฟฟ้านครหลวง ผ่านหนังสือพิมพ์BLT ประจำปี ๒๕๖๐ 24 เม.ย. 60 - 28 เม.ย. 60 3 พ.ค. 60 - 3 พ.ค. 60

เวลา 08:30-11:00

สอบราคา

จจ.(จ)กรฟ./495/2560

จ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า สมาชิก MEA Better Care Service จำนวน 11 สถานที่ 25 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60 25 เม.ย. 60 - 27 เม.ย. 60

เวลา 08:00-15:00

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขบ.32/4098/60

ปรับปรุงเสา-สาย - -

วิธีกำหนดราคาเกิน 100,000

บ.ฟขบ.32/4095/60

ปรับปรุงเสา-สาย - -

สอบราคา

จจ.(ซ)/รอ.4/450/2560

จัดซื้อโคม LED จำนวน 1 SET รวม 2 รายการ ที่ โรงเรียนวัดราชคฤห์ (อาคาร 2) 21 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60 21 เม.ย. 60 - 25 เม.ย. 60

เวลา 07:30-15:30

ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

FM0-4716-WGZ

ซื้อ รถกระบะยกเท 6 ตัน 6 ล้อ (Dump Truck 6 Ton) พร้อมติดต้ั้งเครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง จำนวน 5 คัน 21 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60
8 พ.ค. 60 - 8 พ.ค. 60

เวลา 09:00-11:00

สอบราคา

MP0-8942-MLX

Fuse link type K removable head 25 A จำนวน 14,500 ea 21 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60 21 เม.ย. 60 - 2 พ.ค. 60

เวลา 08:00-15:30

  • 8,518รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้