MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
หน้าหลัก » ประกวดราคา » การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

การจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ

จำนวนประกาศ (9882 รายการ)

ประกาศเลขที่ รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.3/126/2561

จัดซื้อเครื่องวัดและบันทึกกำลังและพลังงานไฟฟ้าแบบสามเฟส , เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าแบบสามเฟส จำนวน 1 LOT ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 19 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

MA0-8702-WGZ

Stainless expansion bolt 19-20 mm. (3/4) length 60-155 mm. จำนวน 12,000 ชุด 19 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61

เวลา 08:30-16:30

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

MA0-8705-WGZ

Steel Strap for concrete pole and 1-stub (code 5625-671-01000) จำนวน 500 ชุด 19 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 - 31 ม.ค. 61

เวลา 08:30-16:30

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

บ.สก. 051/2561

งานรื้อย้าย ติดตั้งสายเคเบิล ADSS Optical Fiber Cable 6,12,24 Cores (Aerial) บริเวณ ถนนติวานนท์ หน้าโรงหล่อบางพูด 19 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61 -

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.4/117/2561

จัดซื้อเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 SET ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 19 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/บร.3/116/2561

จัดซื้อพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดน้ำมัน จำนวน 1 SET ที่ อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 19 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 - 30 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.6/115/2561

จัดซื้อตู้แผงสวิตซ์เมน MDB , DB จำนวน 1 LOT ที่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 19 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 - 29 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

บ.ฝจย.(กจว.)00058/2561

จ้างซ่อมระบบเบรค รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.92-8217 กส.920 - -

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

บ.ฝจย.(กจว.)00057/2561

จ้างซ่อมระบบเครื่องมือกล รถยนต์หมายเลขทะเบียน กท.97-3902 ขก.455 - -

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.4/109/2561

จัดซื้อ 12/20kV. XLPE Copper Cable , 240mm 2 จำนวน 600 M ที่ บมจ. ไทยประกันชีวิต 18 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.4/108/2561

จัดซื้อตู้ EMDB , MDB ตู้ Load Center , CB 1P จำนวน 1 LOT ที่ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล 18 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

เฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000)

จจ.(ซ)/รฟ.3/105/2561

จัดซื้อ Conv. Type TR. 500 kVA. 12/24kV-416/240V (SL) จำนวน 1 EA ที่ กรมทรัพยากรธรณี 18 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 - 25 ม.ค. 61

เวลา 08:00-15:00

  • 9,882รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้