MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

หน้าหลัก » ประกาศดับไฟ » ประกาศดับไฟออนไลน์

ประกาศดับไฟ

  • ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง / กำลังดำเนินการ
  • ประกาศดับไฟที่ดำเนินการแล้ว
  • สถิติการประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง / กำลังดำเนินการ

  วัน/เวลา จุด/บริเวณ
 29/09/2021 09:00น. - 29/09/2021 14:30น.ริมถนนสุขาภิบาล 5 บริเวณ หมู่บ้านพนาสนธิ์การ์เด้นท์โฮม 9 ซอยวัดหลวงพ่อโต การไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลีจะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดต้นไม้ติดสายไฟฟ้าแรงสูง
 29/09/2021 09:00น. - 29/09/2021 13:00น.ริมถนนเจริญกรุง บริเวณ ซอย 70/1 ถึง ซอย 68
 28/09/2021 08:30น. - 28/09/2021 12:00น.ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาฯ ซอยทวีวัฒนา-กาญจนาฯ 29
 28/09/2021 08:00น. - 28/09/2021 15:00น.ถนนประชาอุทิศ-คู่สร้าง ซอยประชาสามัคคี
 27/09/2021 09:30น. - 27/09/2021 13:00น.ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซอยทวีวัฒนา9
 26/09/2021 22:00น. - 27/09/2021 05:00น.ริมถนนรามอินทรา บริเวณ รามอินทรา 121 ถึง รามอินทรา 123
 13/10/2021 08:30น. - 13/10/2021 14:00น.ริมถนนศรีนครินทร์ บริเวณ แยกศรีนครินทร์ตัดลาซาล บริเวณร้านหัวปลาช่องนทรี ถึง ศรีนครินทร์ตัดลาซาล บริเวณร้านหัวปลาช่องนนทรี
 13/10/2021 08:30น. - 13/10/2021 14:00น.ริมถนนศรีนครินทร์ตัดลาซาล บริเวณ แยกศรีนครินทร์ตัดลาซาล บริเวณร้านหัวปลาช่องนทรี ถึง ศรีนครินทร์ตัดลาซาล บริเวณร้านหัวปลาช่องนทรี
 10/10/2021 09:00น. - 10/10/2021 14:00น.ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 74/1
 10/10/2021 08:30น. - 10/10/2021 15:30น.ริมถนนเลียบคลองสรรพสามิต(ฝั่งโรงงาน) บริเวณ บจก.เวียงปราการเคมีภัณฑ์ ถึง บริเวณปากซอยวัดแหลม
 10/10/2021 08:30น. - 10/10/2021 15:30น.ริมถนนศรีบูรพา บริเวณ สี่แยกไฟแดง ถึง ซ.ศรีบูรพา18
 10/10/2021 08:30น. - 10/10/2021 15:30น.ริมถนนเลียบคลองสรรพสามิต บริเวณ บจก.ไทยอินเตอร์สตีล
 09/10/2021 08:30น. - 10/10/2021 15:30น.ริมถนนบางกรวยไทรน้อย บริเวณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ถึง ซอย บางกรวยไทรน้อย 31( ซ. ร่วมพัฒนา)
 09/10/2021 08:30น. - 09/10/2021 15:30น.ริมถนนบางกรวยไทรน้อย บริเวณ หน้าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ถึง ซ.บางกรวยไทรน้อย 31 ( ร่วมมือพัฒนา )
 09/10/2021 08:30น. - 09/10/2021 15:30น.ริมถนนบางกรวยไทรน้อย บริเวณ หน้าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ถึง ซ. บางกรวยไทรน้อย 31 ( ร่วมมือพัฒนา)
 09/10/2021 08:30น. - 09/10/2021 15:30น.ริมถนนบางกรวยไทรน้อย บริเวณ หน้าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ถึง ซ.บางกรวยไทรน้อย 31
 09/10/2021 08:30น. - 09/10/2021 15:30น.ริมถนนบางกรวยไทรน้อย บริเวณ หน้าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ถึง ซอย บางกรวยไทรน้อย 31( ร่วมมือพัฒนา)
 06/10/2021 08:30น. - 06/10/2021 15:30น.ถนนรามอินทรา ซอยรามอินทรา 117 แยก 12,14,16
 03/10/2021 09:00น. - 03/10/2021 15:00น.ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอยม. ซิตี้โฮม 2 อาคารA, ม. ซิตี้โฮม1อาคารB1-B6
 03/10/2021 09:00น. - 03/10/2021 14:00น.ถนนโชคชัย 4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนราชพฤกษ์ บริเวณ ราชพฤกษ์ ถึง คลองบางบัวทอง
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนแสมดำ บริเวณ ซอยแสมดำ15 ถึง โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ยกเว้น ซอยแสมดำ17(ไม่ดับ)
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:00น.ริมถนนวัดศรีวารีน้อย ( ฝกส.พาดสายไฟฟ้าแรงกลางเพิ่ม ) บริเวณ ครัวคุณปู่ , .ซอยแพ้นปูนเด่นชัย ถึง หมู่บ้านนิรันดร์วิลล์ 12
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 บริเวณ ตั้งแต่ปากซ.โพธิ์กแ้ว 3 แยก 19 ถึง ท้ายซอยและซอยแยก
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนแสมดำ บริเวณ ซอยแสมดำ 15 ถึง โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ยกเว้น แสมดำ17(ไม่ดับ)
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนแสมดำ บริเวณ ซอยแสมดำ15 ถึง โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ยกเว้น ซอยแสมดำ 17 (ไม่ดับ)
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนแสมดำ บริเวณ ซอยแสมดำ 15 ถึง โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ยกเว้น ซอยแสมดำ17(ไม่ดับ)
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนแสมดำ บริเวณ ซอยแสมดำ15 ถึง โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ยกเว้นซอยแสมดำ17(ไม่ดับ)
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนแสมดำ บริเวณ ซอยแสมดำ 15 ถึง โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ ยกเว้น ซอยแสมดำ17(ไม่ดับ)
 03/10/2021 08:30น. - 03/10/2021 15:30น.ถนนไทรม้า ซอยหมู่บ้านมณีรินทร์ รัตนาธิเบศร์ ไทรม้า
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:00น.ริมถนนรถรางเก่า/672/673ทำงานปรับปรุง บริเวณ หลังตลาดสดปู่เจ้า ถ.รถรางเก่า ถึง หลังตลาดสดปู่เจ้า ถ.รถรางเก่า
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:00น.ริมถนนรถรางเก่า/672 673ทำงานปรับปรุง2HTมารีน นูทรีชั่น จก บริเวณ หลังตลาดสดปู่เจ้า ถนนรถรางเก่า ถึง หลังตลาดสดปู่เจ้า ถนนรถรางเก่า
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:30น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 74
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:00น.ถนนรถรางเก่า ซอยผูกมิตร
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:00น.ถนนรถรางเก่า ซอยบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:00น.ถนนรถรางเก่า ซอยบริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:00น.ถนนรถรางเก่า ซอยบริษัท สินสงวนแอนด์ซัน จำกัด
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:30น.ริมถนนเพชรเกษม บริเวณ ตั้งแต่ ซอย บริษัท แก้วบูรพา / ซอยเพชรเกษม 76 ถึง ซอยเพชรเกษม 74
 03/10/2021 08:00น. - 03/10/2021 15:30น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 76
 02/10/2021 09:00น. - 02/10/2021 14:00น.ถนนลาดปลาเค้า ซอยลาดปลาเค้า 24
 02/10/2021 09:00น. - 02/10/2021 14:00น.ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ถนนนครอินทร์ ซอยบ้านตากแดด (ผู้ใหญ่เปี๊ยก)
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ริมถนนซ.ลาดพร้าว 80 แยก 26 บริเวณ ปลายซอยลาดพร้าว 80 แยก 26 ถึง คลองลาดพร้าว
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ริมถนนท่าอิฐ - ประดับดาว บริเวณ ม. ธนันธร , ม. ทีแลนด์และริมถนนท่าอิฐประดับดาว ถึง ม. ทีแลนด์
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ริมถนนท่าอิฐ - ประดับดาว บริเวณ หน้าหมู่บ้าน ธนันธร, หมู่บ้านทีแลนด์ ถึง ริมถนนหน้าหมู่บ้าน
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ริมถนนท่าาอิฐ - ประดับดาว บริเวณ หน้้า ม.ธนันธร, ม. ทีแลนด์ ถึง ริมถนนหน้าหมู่บ้าน
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 11:00น.ถนนประเสริฐมนูกิจ ซอยประเสริฐมนูกิจ 29
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ถนนนครอินทร์ ซอยภายในหมู่บ้านนนทรี 5
 02/10/2021 08:30น. - 02/10/2021 15:30น.ถนนนครอินทร์ ซอยร่วมมิตร (ซ.ลุงสนาน)
 02/10/2021 08:00น. - 02/10/2021 13:00น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 54 แยก 5
 02/10/2021 08:00น. - 02/10/2021 13:00น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 54 แยก 5
 02/10/2021 08:00น. - 02/10/2021 13:00น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 ( ยุวพุทธิสมาคม )
 02/10/2021 08:00น. - 02/10/2021 13:00น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 54 (ยุวพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย )
การไฟฟ้านครหลวง จึงขออภัยท่านผู้ใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขต และ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สถิติการประกาศดับไฟ 2564 (ทุกเขต)