MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศดับไฟ

หน้าหลัก » ประกาศดับไฟ » ประกาศดับไฟออนไลน์

ประกาศดับไฟ

  • ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง / กำลังดำเนินการ
  • ประกาศดับไฟที่ดำเนินการแล้ว
  • สถิติการประกาศดับไฟ

ประกาศดับไฟที่ใกล้จะถึง / กำลังดำเนินการ

  วัน/เวลา จุด/บริเวณ
 29/11/2019 08:30น. - 29/11/2019 13:00น.ถนนมาเจริญ หมู่บ้านเพชรสยาม2
 28/11/2019 08:30น. - 28/11/2019 15:30น.ถนนเคหะบางพลีโครงการ 4 ซอยปากทางเข้า ตึก 1 ถึง ตึก 48
 28/11/2019 08:30น. - 28/11/2019 15:30น.ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ หมู่บ้านวรารมย์69
 25/11/2019 08:30น. - 25/11/2019 15:30น.ถนนกัลป์พฤกษ์ หมู่บ้านพาลาซโซ่
 23/11/2019 08:30น. - 23/11/2019 15:30น.ถนนกาญจนาภิเษก ซอย32 ถึง 51
 23/11/2019 08:00น. - 23/11/2019 15:30น.ถนนมังกร-ขันดี หมู่บ้านเฟื่องฟ้า11เฟส1,เฟื่องฟ้า11เฟส3,ลลิษา
 23/11/2019 08:00น. - 23/11/2019 15:30น.ถนนมังกร-ขันดี หมู่บ้านเฟื่องฟ้า11เฟส1,เฟื่องฟ้า11เฟส3,ลลิษา
 23/11/2019 08:00น. - 23/11/2019 15:30น.ถนนมังกร-ขันดี หมู่บ้านเฟื่องฟ้า11เฟส1,เฟื่องฟ้า11เฟส3,ลลิษา
 20/11/2019 08:30น. - 20/11/2019 13:00น.ถนนกาญจนาภิเษก หมู่บ้านสุขสันต์ และ โกลเดนท์แลนด์
 19/11/2019 09:15น. - 19/11/2019 09:45น.ถนนทดสอบ ลบทีหลัง
 19/11/2019 08:30น. - 19/11/2019 15:30น.ถนนเคหะบางพลีโครงการ4 ซอยปากทางเข้า ตึก 49 ถึง ตึก 96
 18/11/2019 08:30น. - 18/11/2019 15:00น.ถนนหนามแดง-บางพลี ซอยปรีชา(ดับบางส่วน)
 17/11/2019 09:30น. - 17/11/2019 14:30น.ริมถนนกันตนา บริเวณ ซอย กันตนา เสาเบอร์ 9 ถึง ซอย กันตนา เสาเบอร์ 16
 17/11/2019 09:30น. - 17/11/2019 14:30น.ริมถนนกันตนา บริเวณ ซอย กันตนา เสาเบอร์ 9 ถึง ซอย กันตนา เสาเบอร์ 16
 17/11/2019 09:30น. - 17/11/2019 12:00น.ริมถนนราชพฤกษ์ บริเวณ ปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง
 17/11/2019 09:00น. - 17/11/2019 15:00น.ถนนลาดพร้าว ตั้งแต่ ซอยปากซอยลาดพร้าว 122 แยก 9 ถึง ซอยท้ายซอยลาดพร้าว 122 แยก 9
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 13:00น.ถนนรามคำแหง 2 ซอย23 หมู่บ้านนิรันดร์เรสซิเดนซ์ 7 อาคาร A,B,C,D,E
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 14:00น.ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณ ซอยอู่อู๋ แก้ไฟฯปรับปรุงอุปกรณ์
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 13:00น.ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช80,82
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 15:30น.ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท29และในซอยสุขุมวิท31 อาคารมาเป็งเส็ง
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 15:30น.ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท29และในซอยสุขุมวิท31 อาคารมาเป็งเส็ง
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 14:30น.ริมถนนกาญจนาภิเษก บริเวณ หน้าศูนย์นิสสันก่อนถึงปากทางวัดลาดปลาดุก
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 15:30น.ริมถนนเพชรเกษม81 บริเวณ หมู่บ้านบุษรา ถึง บริเวณ บ.ไทยรุ่ง และ บ.แอร์โปรดักส์
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 15:30น.ริมถนนเพชรบุรี บริเวณ ฝั่งเพชรบุรีขาออก ทางรถไฟ ถึง แยกมิตรสัมพันธ์
 17/11/2019 08:30น. - 17/11/2019 15:30น.ริมถนนวัดศรีวารีน้อย บริเวณ หน้าลานตู้คอนเทนเนอร์ บี.ซี เดโป ถึง หน้า บริษัท DMD เก่า
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ บริเวณ หมู่บ้านวิสทาวน์ ท่าข้าม-พระราม2 ถึง หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ท่าข้าม-พระราม2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ บริเวณ หมู่บ้านวิสทาวน์ ท่าข้าม-พระราม2 ถึง หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ท่าข้าม-พระราม2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ บริเวณ หมู่บ้านวิสทาวน์ ท่าข้าม-พระราม2 ถึง หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ท่าข้าม-พระราม2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ บริเวณ หมู่บ้านวิสทาวน์ ท่าข้าม-พระราม2 ถึง หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ท่าข้าม-พระราม2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 15:30น.ถนนพุทธรักษา ซอยรุ่งโรจน์
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 15:00น.ถนนบางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ซอยซฮยโกดัง
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูล
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ25แยก2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 แยก 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนราษฎร์บูรณะ บริเวณ ปากซอยราษฎร์บูรณะ 6/1 ถึง ปากซอยราษฎร์บูรณะ 12
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนราษฎร์บูรณะ บริเวณ ปากซอยราฎร์บูรณะ 6/1 ถึง ปากซอยราษฎร์บูรณะ 12
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 15:00น.ถนนบางเมฆขาว ถ.สุขุมวิท ซอยแบะแซ
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ บริเวณ หมู่บ้านวิสทาวน์ ท่าข้าม-พระราม2 ถึง หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ท่าข้าม-พระราม2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่2ซอย33(วัดยายร่ม) ถึง บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูล
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนเลียบทางด่วนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ บริเวณ หมู่บ้านวิสทาวน์ ท่าข้าม-พระราม2 ถึง หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ท่าข้าม-พระราม2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย33 ถึง บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูล
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูล
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูล(โค้งเจ๊ปราณีเก่า)
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยด 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 15:30น.ถนนพุทธรักษา ซอยชำนิเทคโนโลยี
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 15:00น.ริมถนนกรุงธนบุรี ฝั่งโรงแรมคิงรอยัล ก่อนขึ้นสะพานสาธร บริเวณ ปากทางตัดกับถนนเจริญนคร ถึง โรงแรมคิงรอยัล
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 ถึง บริเวณปากซอยอนามัยงามเจริญ 25 แยก 2
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนราษฎร์บูรณะ บริเวณ ปากซอยราษฎร์บูรณะ 6/1 ถึง ปากซอยราษฎร์บูรณะ 14
 17/11/2019 08:00น. - 17/11/2019 16:30น.ริมถนนราษฎร์บูรณะ บริเวณ ปากซอยราษฎร์บูรณะ 6 ถึง ปากซอยราษฎร์บูรณะ 12
 16/11/2019 11:00น. - 16/11/2019 13:00น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม41
 16/11/2019 09:00น. - 16/11/2019 14:00น.ถนนร่มเกล้า ซอยร่มเกล้า 52/1
 16/11/2019 09:00น. - 16/11/2019 14:30น.ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณ บางกรวย-ไทรน้อย ม.นันทชา 2 ถึง บางกรวย-ไทรน้อย ซอยโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
 16/11/2019 09:00น. - 16/11/2019 14:30น.ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณ บางกรวย-ไทรน้อย นันทิชา 2 ถึง บางกรวย-ไทรน้อย ซอยโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
 16/11/2019 09:00น. - 16/11/2019 14:30น.ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย บริเวณ บางกรวย-ไทรน้อย ม.นันทิชา2 ถึง บางกรวย-ไทรน้อย ซอยโรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนเพชรเกษม ซอยเพชรเกษม 70
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 13:00น.ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ72,74 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนศรีนครินทร์ ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 4
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนรามคําแหง24 ซอยรามคําแหง24แยก28 ถึง พระรามเก้า45
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนรพช.ประชาอุทิศ 90 ตั้งแต่ ซอยร้านอาหารครัวลุงโป๊ะ ถึง บริเวณโค้งโรงเหล้าเก่า
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนรพช.ประชาอุทิศ 90 ตั้งแต่ ซอยร้านอาหารครัวลุงโป๊ะ ถึง บริเวณโค้งโรงเหล้าเก่า
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนรพช.ประชาอุทิศ 90 ตั้งแต่ ซอยร้านอาหารครัวลุงโป๊ะ ถึง บริเวณโค้งโรงเหล้า
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนมาเจริญ ซอยพูนสุข
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 14:00น.ถนนนวลจันทร์ ตั้งแต่ ซอยปากซอยนวลจันทร์ 16 ถึง ซอยท้ายซอยนวลจันทร์ 16
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ริมถนนเพิ่มสิน (งานปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย) บริเวณ เพิ่มสินฝั่งเลขคี่ หมู่บ้านคาซาลีน่าเพลส (เพิ่มสิน-วัชรพล),ซอยเพิ่มสิน 39-47 และ สวนน้ำเพิ่มสิน ถึง เพิ่มสินฝั่งเลขคู่ หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ วัชรพล-เพิ่มสิน , หมู่บ้านแมกไม้ , หมู่บ้านจันทกานต์ ,ซอยเพิ่มสิน 36-58
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 10:30น.ถนนราชวิถี ซอยราชวิถี21แยก9
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีนครินทร์ 55 หมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก1,3,5,6,7,9,11,13,15
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนศรีนครินทร์ ซอยเสรีวิลล่า 1
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนศรีนครินทร์ บริเวณศรีนครินทร์55 ซอยเสรีวิลล่า 1,2
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนศรีนครินทร์ ซอยศรีนครินทร์55 ซอยเสรีวิลล่า 3,4
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนรพช.ประชาอุทิศ 90 ตั้งแต่ ซอยร้านอาหารครัวลุงโป๊ะ ถึง บริเวณโค้งโรงเหล้า
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนรพช.ประชาอุทิศ 90 ตั้งแต่ ซอยร้านอาหารครัวลุงโป๊ะ ถึง บริเวณโค้งโรงเหล้า
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ริมถนนเอกชัย ตัด ถนน กาญจนาภิเษก บริเวณ ร.พ.บางปะกอก8 ถึง บริเวณปั็มLPG
 16/11/2019 08:30น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนมาเจริญ ซอยสุวรรณนคร
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 15:30น.ริมถนนบรมราชชนนี บริเวณ ตั้งแต่ซอยบรมราชชนนี79 ถึง ปากซอย ถนนฉิมพลี (ทางเข้าวัดมะกอก)
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 16 เชื่อมต่อ ถึง บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 25
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 14
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 22
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 11
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 15:30น.ถนนเทพารักษ์ ซอยจตุรมิตร
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอยสุขสวัสดิ์ 19
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ริมถนนราฎร์บูรณะ บริเวณ ใกล้ปากซอยราษฎร์บูรณะ 30
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 4-6
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 10
 16/11/2019 08:00น. - 16/11/2019 16:30น.ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 12 แยก 2
 15/11/2019 09:00น. - 15/11/2019 15:30น.ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก32แยก7
 14/11/2019 22:00น. - 15/11/2019 05:00น.ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว120
 14/11/2019 22:00น. - 15/11/2019 05:00น.ริมถนนลาดพร้าว บริเวณ ปากซอยลาดพร้าว 120 ถึง ปากซอยลาดพร้าว 122
 14/11/2019 22:00น. - 15/11/2019 05:00น.ริมถนนลาดพร้าว บริเวณ ลาดพร้าว 120 ถึง ลาดพร้าว 122
 14/11/2019 09:00น. - 14/11/2019 14:00น.ถนนเพชรหึงษ์ ซอยวัดราษฎร์รังสรรค์
 14/11/2019 09:00น. - 14/11/2019 14:00น.ถนนสุขุมวิท77 ซอยอ่อนนุช10(ช่วงต้นซอย)**ก.หม้อแปลงย้ายแนวสายแรงกลางงานร้องเรียน**
 14/11/2019 08:30น. - 14/11/2019 15:30น.ถนนเพชรบุรี ซอยเพชรบุรี47แยก8 (สุดซอย)
 14/11/2019 08:00น. - 14/11/2019 15:30น.ถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาลบางปู49(เคหะ)
 13/11/2019 22:00น. - 14/11/2019 05:00น.ริมถนนรามอินทรา บริเวณ ซอยรามอินทรา 119 ถึง ร้านอาหารย่างเนย
 13/11/2019 22:00น. - 14/11/2019 05:00น.ริมถนนรามอินทรา บริเวณ ซอยรามอินทรา 119 ถึง ร้านอาหารย่างเนย
 13/11/2019 22:00น. - 14/11/2019 05:00น.ริมถนนรามอินทรา บริเวณ ซอยรามอินทรา 119 ถึง ร้านอาหารย่างเนย
 13/11/2019 22:00น. - 14/11/2019 05:00น.ริมถนนรามอินทรา บริเวณ ซอยรามอินทรา 119 ถึง ร้านอาหารย่างเนย
 08/12/2019 08:00น. - 08/12/2019 15:30น.ถนนมังกร-ขันดี หมู่บ้านเรือนหลวง,ชุติมา
 08/12/2019 08:00น. - 08/12/2019 15:30น.ถนนมังกร-นาคดี หมู่บ้านเรือนหลวง,ชุติมา
การไฟฟ้านครหลวง จึงขออภัยท่านผู้ใช้ไฟฟ้ามา ณ โอกาสนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้านครหลวงทุกเขต และ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สถิติการประกาศดับไฟ 2562 (ทุกเขต)