กฟน. ชวนเที่ยวงานกาชาด ปี 58 นำรถบัสโดยสารพลังงาน...
27 มี.ค. 2558
กฟน. เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน
18 มี.ค. 2558

กฟน. เตือนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
23 มี.ค. 2558


3 ไฟฟ้า จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้...
27 มี.ค. 2558


ประกาศรับสมัครโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Dem...
19 มี.ค. 2558

กฟน.ขอนำเสนอช่องทางสอบถามค่าไฟฟ้า
9 ต.ค. 2557
การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557

Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556


ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556

การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมมอบความสุขสร้างรอยยิ้มแก...
26 มี.ค. 2558
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมเปิดตัวรถบัสโดยสารไฟฟ้า (E-Bus...
23 มี.ค. 2558

กฟน. รวมพลังรักษ์ป่าชายเลน” วันที่ 10 มีนาคม 2558
11 มี.ค. 2558


การไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนจักรยานลดภาวะโลกร้อน
16 มี.ค. 2558


กฟน. รับสมัครเยาวชนจิตอาสา ร่วมปั่นจักรยาน ปลูกต้น...
9 มี.ค. 2558

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 68
สัปดาห์ที่แล้ว : 143
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
Aluminum Ingot
3 เม.ย. 58 - 17 เม.ย. 58 23 เม.ย. 58
Straight Joint Splicing Kit 12/20 kV for 400 sq.mm.
21 เม.ย. 58 - 12 พ.ค. 58 19 พ.ค. 58
MP7-8955-GBX : 115 kV Splicing Kit for 800 sq.mm. XLPE Copper Cable (straight Through)
17 มี.ค. 58 - 1 เม.ย. 58 8 เม.ย. 58
Spare Parts for ”MR” On Load Tap Changer (OLTC) จำนวน 50 รายการ (วิธีพิเศษ)
5 มี.ค. 58 - 18 มี.ค. 58 5 มี.ค. 58
Terminator Kit, Outdoor Type, 12/20 kV for 70 sq.mm. XLPE Preassembly Aerial Cable จำนวน 450 kits
1 เม.ย. 58 - 22 เม.ย. 58 1 เม.ย. 58
MP7-8955-FBX : 115kV Splicing Kit for 800 sqmm. XLPE Copper Cable (ground separated) จำนวน 165 sets
13 มี.ค. 58 - 30 มี.ค. 58 -
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 1
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ รายชื่อผู้สมัคร
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้