กฟน. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการและพึงพอใจกา...
27 ส.ค. 2558
กฟน. เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณ บางนา-ตราด กม.4
27 ส.ค. 2558

กฟน. จัดงานสัมมนา “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการทันสมัย จ...
27 ส.ค. 2558


กฟน. จัดสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
27 ส.ค. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม GCG Day ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด ...
24 ส.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
22 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
14 ส.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
31 ก.ค. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
9 ส.ค. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
24 ก.ค. 2558

3 การไฟฟ้า จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังง...
14 ส.ค. 2558
กฟน. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พบประชาชน” เพื่อมอบคุ...
8 ส.ค. 2558

กฟน. รับสมัครเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม “Yo...
22 พ.ค. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม “กฟน. รวมใจให้น้อง” เนื่องในโอกาส...
7 ส.ค. 2558


กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกีย...
21 พ.ค. 2558

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 99
สัปดาห์ที่แล้ว : 139
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
งานสูบน้ำ และทำความสะอาดบ่อพักสาย พร้อมตั้งป้ายสัญญาณจราจร ของสายส่งใต้ดิน 69 kV, 115 kV BOT693, BOT695, BOT697 และ BOT796 ของ ส/ต บางกอกน้อย บริเวณถนนเพชรเกษม - ถนนบางบอน - ถนนเอกชัย จำนวน ๑๖ บ่อ (ค่าแรงและค่าเครื่องมือกล)
- -
งานรื้อย้ายเสา-สายส่ง 69 เควี. Line SKT 698, งานวางฐาน(สำเร็จรูป) พร้อม กดเข็ม 8.50 ม. และปักเสา 22 ม. บริเวณสถานีปู่เจ้าสมิงพราย ถนนสุขุมวิท(ขาออก)
- -
จัดซื้อสายไฟฟ้า ชนิด NYY , THW ที่ บริเวณสวนสาธารณะรอบบึงสีกัน
28 ส.ค. 58 - 2 ก.ย. 58 28 ส.ค. 58
จัดซื้อสายไฟฟ้า ชนิด NYY , THW ที่ บริเวณสวนสาธารณะรอบบึงสีกัน
28 ส.ค. 58 - 2 ก.ย. 58 28 ส.ค. 58
ซื้อ บัลลาสต์ ชนิด 2 taps (220 V, 0 V) หรือ ชนิด 3 taps (230 V, 220 V, 0 V) จำนวน 1,600 ตัว
27 ส.ค. 58 - 8 ก.ย. 58 27 ส.ค. 58
ซื้อ Secondary Rack จำนวน 2,000 ชุด
27 ส.ค. 58 - 8 ก.ย. 58 27 ส.ค. 58
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
24 kV GIS for Ramintra Substation
2 ก.ย. 58 - 17 ก.ย. 58 22 ก.ย. 58
69 kV 2,000A Air Sectionalizing Switch with Motor Operated จำนวน 14 sets
1 ก.ย. 58 - 16 ก.ย. 58 22 ก.ย. 58
SF6 Ring Main Unit (The Old Siam Project)
27 ส.ค. 58 - 14 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58
2 Years (200 hrs.) Software Support Service for Consulting, Inspecting and Trouble-Shooting on Software of SCADA/EMS System
13 ส.ค. 58 - 27 ส.ค. 58 27 ส.ค. 58
Metal Enclosure for 24 kV Ring Main Unit 2 In 1 Out and Metering Cubicle (Type II) จำนวน 4 sets
24 ส.ค. 58 - 9 ก.ย. 58 15 ก.ย. 58
Line Current Differential Relay จำนวน 8 sets
7 ส.ค. 58 - 24 ส.ค. 58 28 ส.ค. 58
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 7
สัปดาห์ที่แล้ว : 3
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ผลการทดสอบปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 39.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1(ทำหน้าที่จดหน่วยเครื่องวัด)
25 ส.ค. 58 25 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ผลการทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 38.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
25 ส.ค. 58 25 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 39 คุณวุฒิ http://mea.thaijobjob.com
27 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
กำหนดการสอบ คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ
8 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ รายชื่อผู้สมัคร
ผลการทดสอบปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 39.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1(ทำหน้าที่จดหน่วยเครื่องวัด)
580047 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ผลการทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 38.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
580046 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 39 คุณวุฒิ http://mea.thaijobjob.com
580045 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
580071 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
580072 ดูรายชื่อผู้สมัคร
กำหนดการสอบ คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ
580042 ดูรายชื่อผู้สมัคร
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้