บอร์ด กฟน. มีมติเห็นชอบ ”นายชัยยงค์ พัวพงศกร” รองผ...
25 พ.ค. 2559
MEA Smart Life Application กฟน. รับรางวัล ICT Exce...
25 พ.ค. 2559

กฟน. จัดทำมาตรฐานสัญญาให้บริการไฟฟ้า สอดรับนโยบาย ...
19 พ.ค. 2559


กฟน. ร่วมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี...
23 พ.ค. 2559


กฟน. จัดสัมมนาความปลอดภัย การทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงส...
18 พ.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
20 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
13 พ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
2 พ.ย. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
9 พ.ย. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
23 ต.ค. 2558

กฟน. จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านกา...
23 เม.ย. 2559
กฟน. ประกาศผลรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลั...
23 มี.ค. 2559

กฟน. พร้อมตรวจประเมิน 52 โรงเรียน คัดเลือกสุดยอดโร...
11 ก.พ. 2559


กฟน. เชิญชมผลงานการออกแบบ Infographic ด้านการอนุร...
15 มี.ค. 2559


กฟน. ร่วมส่งเยาวชนเข้าแข่งขันแผนงานด้านการอนุรักษ์...
25 ม.ค. 2559

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 40
สัปดาห์ที่แล้ว : 116
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 1-9 อาคาร 9 ที่ทำการ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
1 มิ.ย. 59 - 15 มิ.ย. 59 27 พ.ค. 59
งานติดตั้งราวกันตกที่ระเบียง ชั้น 6 และชั้น 7 ที่อาคารใหม่ การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
25 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59 3 มิ.ย. 59
ชุดไมโครโฟนห้องประชุมระบบดิจิตอล และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับฝ่ายฝึกอบรม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
24 พ.ค. 59 - 6 มิ.ย. 59 24 พ.ค. 59
งานรื้อสายส่งพร้อมอุปกรณ์ ช่วงเสา #33/1 - #35 สายส่ง BPT 791A ถ.บางนา-ตราด หน้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
- -
จ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
24 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59
จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
24 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59 1 มิ.ย. 59
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
115 kV Splicing kit for 800 sq.mm. XLPE copper cable (ground separated)
19 พ.ค. 59 - 3 มิ.ย. 59 9 มิ.ย. 59
115 kV Terminator Kit for 800 sq.mm. XLPE Copper Cable, Composite Type (Transformer) จำนวน 12 sets
1 มิ.ย. 59 - 16 มิ.ย. 59 1 มิ.ย. 59
Numerical three-phase over current and earth fault relay จำนวน 20 ชุด
16 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59 16 พ.ค. 59
Line Current Differential Relay
16 พ.ค. 59 - 31 พ.ค. 59 16 พ.ค. 59
MP9-8955-BBX : 69 kV Splicing Kit for 800 sqmm. XLPE Copper Cable (Straight Through) จำนวน 165 sets
18 พ.ค. 59 - 2 มิ.ย. 59 8 มิ.ย. 59
Straight Joint Splicing Kit 12/20 kV for 240 sq.mm. XLPE Aluminum Preassembly Aerial Cable จำนวน 200 kits
4 พ.ค. 59 - 19 พ.ค. 59 4 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 4
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานด้วยคุณวุฒิ ปวส.
29 ต.ค. 58 4 พ.ย. 58 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้