กฟน. เตือนระวังบุคคลแอบอ้างเป็นพนักงาน กฟน. เก็บค่...
1 ต.ค. 2557
กฟน. เพิ่มช่องทางการชำระค่าไฟผ่านแอพพลิเคชั่น Mobi...
1 ต.ค. 2557

กฟน. จัดกิจกรรม “กฟน. พร้อมทุกวินาที” ประกาศพร้อม...
24 ก.ย. 2557


กฟน. จัดสัมมนาให้กับลูกค้าสมาชิก “MEA BETTER CARE...
29 ก.ย. 2557


กฟน. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา...
17 ก.ย. 2557

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556

ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556


Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


โปรโมชั่นจ่ายค่าไฟฟ้าที่ บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมเพียง ...
28 ม.ค. 2556

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “Young MEA เปิดโลกพ...
8 ก.ย. 2557
กฟน. มอบทุนปลูกป่าชายเลนปี 57 แก่ 30 โรงเรียน เพิ่...
5 ส.ค. 2557

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวร...
9 ก.ค. 2557


กฟน. จัดกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พ...
30 ก.ค. 2557


ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุกสนับสนุนปลูกป่าชายเลน...
8 ก.ค. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 48
สัปดาห์ที่แล้ว : 111
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานหลังคาผลิตพลังงานสะอาด 1 MW ผ่านนิตยสารบ้านและสวน โดยวิธีพิเศษ
- -
เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา กฟน. ผ่านจอ LED ด้านหน้าอาคาร SQ-1 สยามสแควร์ โดยวิธีพิเศษ
- -
ตะกั่วสำหรับร้อยลวดตีตรา (Plain lead seals for laid wire) จำนวน 1,200,000 เม็ด
1 ต.ค. 57 - 10 ต.ค. 57 1 ต.ค. 57
จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ ที่ RP.0585,RP.0903,RP.0904 ถนนพระรามเก้า,RP.0838 บริเวณท่าเรือซอยทองหล่อ และ RP.0539 บริเวณสถานีย่อยลูกค้า รฟม.
- -
ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ (Access Switch) ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
1 ต.ค. 57 - 9 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57
ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพ (Access Switch) ของการไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
1 ต.ค. 57 - 9 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
MA7-8729-WQX : Bartap Connector, Single Eye Bolt for 70-240 sqmm.
1 ต.ค. 57 - 15 ต.ค. 57 1 ต.ค. 57
Module Card Type SPCJ 4D61-AB
22 ก.ย. 57 - 6 ต.ค. 57 6 ต.ค. 57
Supply and Installation of Substation Automation Systems for 19 Substations, 4 Terminal Stations and 1 Switching Station
16 ก.ย. 57 - 6 ต.ค. 57 17 ต.ค. 57
115 kV LA with Surge Counter
22 ก.ย. 57 - 9 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57
MP8-8901-WBX : Construction of South Bangkok Terminal Station
11 ก.ย. 57 - 8 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57
MP7-8945-EQX : Surge arrester 60 kV 10 kA
10 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 10 ก.ย. 57
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 6
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
การรายงานตัว เพื่อรับทราบเงื่อนไขการจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
7 พ.ค. 57 16 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป
17 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
5704 ดูประกาศรายชื่อ
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้