• MEA

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

Electrical Equipment Testing & Electrical Calibration

ทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย

อัตราค่าบริการ

ติดต่อ แผนกทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ความปลอดภัย
โทร 02-242-5173, 02-242-5175
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
256 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 0-2242-5405

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 67,591
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2242-5125
  • MEA
    E-mail : sajja@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง