• MEA

เอกสารอ้างอิง

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.01/2561
contract_61_01_web.pdf 381 4.27 MB
2 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.01/2560
สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ ฝวท.บส.01_2560.pdf 491 5.43 MB
3 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บส.ฝวท.03/2558
file_ff0393a676c3b966c0e3796a234cab91.pdf 541 4.62 MB
4 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บส.ฝวท.02/2558
file_0aa2f4803a6b8696ab235ac2cf18fae1.pdf 477 3.74 MB
5 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บส.ฝวท.02/2557
file_d4c3b55c87ff32b81eda8a83427fd614.pdf 476 7.92 MB
6 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บส.ฝวท.01/2557
file_78b656fc9095bb78305eda89f75c3f4b.pdf 476 336.90 KB
7 สัญญาให้ใช้บริการโครงข่ายระบบเส้นใยแก้วนำแสง เลขที่ บส.ฝวท.10/2554
file_80f58c09e402573acf5f82dad8b1c536.pdf 518 348.89 KB
บริการโครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง และศูนย์ข้อมูล
งานบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี ฝ่ายแวงแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี เลขที่ 883 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

โทรศัพท์ : 0-2442-2625-30

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 47,210
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2442-2729
  • MEA
    E-mail : ictservices@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง