• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

บริการแนะนำ

ทันตกรรม

Create Date: 16 พ.ค. 55
เปิดให้บริการด้วยเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัย สะอาดและปลอดเชื้อ มีทันตแพทย์ทั่วไป และทันตแพทย์เฉพาะทาง  ทันตกรรมทั่วไปได้แก่การอุดฟัน  ถอนฟัน  ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.45 - 11.30 น. ส่วนทันตกรรมเฉพาะทางได้แก่จัดฟัน  ใส่ฟัน  ครอบฟัน และรักษาคลองรากฟันที่ยาก

ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย
ผู้สนใจรับบริการต่างๆ  สามารถติดต่อทำบัตรรักษาได้ที่ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาล
โทรศัพท์.02-242 5045
โทรสาร 02-242-5120

ไฟล์แนบ

ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,580
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง