• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

บริการแนะนำ

กายภาพบำบัด

Create Date: 16 พ.ค. 55
เปิดให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง โรคของกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก รวมทั้งโรคทางสมอง เช่นอัมพฤกษ์  อัมพาต เพื่อฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.45 - 11.30 น.การรักษาต้องใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 - 60 นาที และใช้เวลารักษาหลายครั้ง
 
ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย
ผู้สนใจรับบริการต่างๆ สามารถติดต่อทำบัตรรักษาได้ที่ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาล
โทรศัพท์.02-242 5045
โทรสาร 02-242-5120
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,578
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง