• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

บริการแนะนำ

หน่วยไตเทียม

Create Date: 16 พ.ค. 55
เปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยจำนวนมาก  มีประสิทธิภาพ  รับรองมาตรฐานจากสมาคม โรคไตแห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบายและรวดเร็ว  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ  รอบเช้า  รอบสาย และรอบบ่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา

โดยผู้รับบริการสามารถเลือกเวลารับการฟอกเลือดล่วงหน้าได้
ผู้สนใจรับบริการต่างๆ  สามารถติดต่อทำบัตรรักษาได้ที่ห้องเวชระเบียนโรงพยาบาล
โทรศัพท์.02-242 5045  
โทรสาร 02-242-5120

ไฟล์แนบ

ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 88
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,745
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง