• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ข่าว-กิจกรรม

มะเร็งลำไส้

Create Date: 22 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พศ.2556
เริ่มเวลา 7.30 น.-12.00 น. ณ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3
รับจำนวนจำกัด 20 ราย สนใจติดต่อ 02-2425045 (ห้องเวชระเบียน) ไม่มีค่าใช้จ่าย
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,577
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง