• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

เอ็กซ์เรย์

เอกซ์เรย์


ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยาโดยเครื่องเอ็กซเรย์ และตรวจทางอัลตราซาวนด์ ด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไป ได้แก่ การตรวจเอ็กซเรย์ส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ทรวงอก ช่องท้อง กระดูกส่วนต่าง ๆ กระโหลกศรีษะ กระดูกสันหลัง เป็นต้น การตรวจนี้สามารถตรวจได้ในเวลาทำการ
  • ตรวจเอ็กซเรย์พิเศษ ได้แก่ การส่องตรวจเอ็กซเรย์ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ตรวจกระเพาะอาหาร ตรวจลำใส้เล็ก ตรวจลำใส้ใหญ่ ตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ ตรวจกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ ผลการตรวจที่สมบูรณ์
  • ตรวจอัลตราซาวนด์ ได้แก่การตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง โดยสามารถดูการทำงานของอวัยวะส่วนนั้นๆ ได้ในขณะรังสีแพทย์ตรวจ เช่น การตรวจถุงน้ำดี ตับ ม้าม ไต ต่อมลูกหมาก มดลูก รังไข่ เต้านม ต่อมไทรอยด์ น้ำในช่องท้อง หรือในปอด เป็นต้น

  • การตรวจนี้ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่สมบูรณ์ ติดต่อห้องเอ็กซเรย์ โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-2425058ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 112
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,769
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง