• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

ชันสูตรโรค(LAB)

ชันสูตรโรค(LAB)

ให้บริการการตรวจเลือด ปัสสาวะ และสารคัดหลั่งต่างๆ โดยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่เครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติ เครื่องตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งเบื้องต้น เครื่องตรวจเซลลเม็ดเลือดอัตโนมัติ ให้ผลการตรวจที่รวดเร็วไม่เกิน 1 ชั่วโมงสำหรัีบ การตรวจทั่วไปมีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจเป็นแพ็คเกจ โดยใช้ช่องทางด่วน ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์.02-242 5045 โทรสาร 02-242-5120
 

   

   

   

ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 101
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,758
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง