• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

หน่วยไตเทียม

หน่วยไตเทียม

ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยจำนวนมาก มีประสิทธิภาพ รับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวก สบายและรวดเร็ว เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ วันละ 3 รอบ รอบเช้า รอบสาย และรอบบ่าย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไตให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา โดยผู้รับบริการสามารถเลือกเวลารับการฟอกเลือดล่วงหน้าได้

   

 
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 82
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,739
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง