• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัด

เปิดให้บริการโดยนักกายภาพบำบัด ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย รักษาอาการเจ็บปวดเรื้อรัง โรคของกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก รวมทั้งโรคทางสมอง เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อฟื้นฟูสภาพให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 7.30 - 15.30 น.การรักษาต้องใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 - 60 นาที และใช้เวลารักษาหลายครั้ง ผู้รับบริการควรติดต่อเพื่อการนัดหมาย

   

  

   
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 166
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 183,475
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2564 : การไฟฟ้านครหลวง