• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

คลินิกฝังเข็ม

คลินิกฝังเข็ม

โดยแพทย์ฝังเข็มที่มีความชำนาญด้านการรักษาอาการปวด อัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้สามารถลดการใช้ยาและลดความเสี่ยง อันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา8.00 -12.00 น. แต่เนื่องจากการรักษาต้องใช้เวลา ครั้งละประมาณ 30 นาที และใช้เวลารักษาหลายครั้ง ผู้สนใจควรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-242 5119, 02-242 5042

   

   
ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 97
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,754
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง