• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

คลินิคเฉพาะโรค(ตารางตรวจ)

คลินิคเฉพาะโรค(ตารางตรวจ)


โรงพยาบาลให้บริการคลินิคเฉพาะโรคสาขาต่างๆ รวม 12 สาขาและคลินิกอายุรกรรมทั่วไป และศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการการตรวจตามวัน เวลา ตามตารางการตรวจ โดยสามารถนัดล่วงหน้าได้ที่
โทรศัพท์.02-242 5042 ,02-2425119
โทรสาร 02-242-5120 (ปรับปรุง 03 มีนาคม 2563)


หมายเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุนอกเวลาทำการ ติดต่อที่ อาคาร 8 ชั้น 1 ห้องฉุกเฉิน โทร. 02 - 2425044 กรณีต้องติดต่อเวชระเบียนก่อนพบแพทย์ กรุณายื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยก่อนหมดเวลาตรวจอย่างน้อย 15 นาที

 


ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 117
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,774
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-242-5120
  • MEA
    E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง