• MEA

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง

MEA HOSPITAL

หอผู้ป่วยอายุรกรรม

หอผู้ป่วยอายุรกรรม

งานที่รับผิดชอบ

รับผู้ป่วย (พนักงาน ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุ) ที่มีโรคทางอายุรกรรมอายุเกิน 15 ปี รักษาด้วยการใช้ยา ผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยอาการหนัก ให้คำแนะนำปรึกษาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

สถานที่

อาคาร 8 ชั้น 4 ฝกพ. โทรศัพท์ 02-242-5029 5030 5128
FAX 02-242-5075

บุคลากร

 • นักบริหาร 8 จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาการ 2 ตำแหน่ง
 • พยาบาลวิชาชีพจากภายนอก
 • พนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง

ข้อแนะนำการย้ายผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในงานอายุรกรรม

 • แจ้งให้เจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม(เอกชน/รัฐบาล)ทราบ เพื่อขอประวัติการรักษา
 • ติดต่องานผู้ป่วยนอก 5119 แจ้งว่าจะนำผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน
 • นำจดหมายหรือประวัติการรักษาของผู้ป่วยมาที่งานผู้ป่วยนอก เพื่อพบแพทย์
 • พยาบาลประสานงานเรื่องเตียงที่จะรับผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่รพ.ที่ผู้ป่วยพักรักษาเดิม
 • เมื่อแพทย์รพ.กฟน.รับไว้ประสานงานอีกครั้งเรื่องการย้ายผู้ป่วยมาพักรักษาที่รพ.กฟน
 • หมายเหตุ คนที่ติดต่อการย้ายผู้ป่วยควรจะเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

สิ่งแวดล้อม

อายุรกรรม 1(ชาย)

 • ห้องเดี่ยว 5 ห้อง
 • ห้องคู่ (แอร์) 2เตียง 5 ห้อง
 • ห้องรวม (แอร์) 4เตียง 2 ห้อง

อายุรกรรม 2 (หญิง)

 • ห้องรวม (แอร์) 4เตียง 2 ห้อง
 • ห้องคู่ (แอร์) 2เตียง 3 ห้อง
 • ไอ ซี ยู มี 4 เตียง
   
 

 

กิจกรรมพยาบาล

   

 

กิจกรรมสำหรับผู้ป่วย

   


พวกเราชาว อย.

 
 
 

 
 
 


สดชื่น เบิกบาน

พนักงานเกษียณอายุ ครอบครัวมีความสุข ถ้วนหน้า


 


สวัสดีค่ะ แถมภาพกรรมการชุดคุณภาพชีวิต ฝกพ.
ขออวยพร ให้พนักงาน / ครอบครัว พนักงานเกษียณอายุมีสุขภาพดีถ้วนหน้าค่ะ

ความพึงพอใจในบริการห้อง่จ่ายยา
Poll
MEA
โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
809/1 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 02-242-5045

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 104
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,761
 • MEA
  แฟกซ์ : 02-242-5120
 • MEA
  E-mail : med@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง