• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563.pdf 37 1.49 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563.pdf 51 2.37 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563.pdf 63 2.09 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf 80 2.04 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563.pdf 108 2.23 MB
2 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562.pdf 119 2.10 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf 74 1.68 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562.pdf 138 1.86 MB
  • 65รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 327,351
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง