• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ สขร. 1)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 ปี พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563.pdf 8 2.04 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2563.pdf 38 2.23 MB
2 ปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2562.pdf 64 2.10 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562.pdf 23 1.68 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562.pdf 93 1.86 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562.pdf 128 1.81 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562.pdf 206 2.05 MB
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2562.pdf 126 2.37 MB
  • 62รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 90
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 274,402
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง