• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

"คู่มือสำหรับประชาชน" ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 คู่มือสำหรับประชาชน
08 รายการเอกสาร - การขอใช้ไฟถนนจำนวนดวงโคม ไม่เกิน 50 ดวง [N].pdf 66 170.57 KB
09 งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีบ้านรื้อ_ไม่มีผู้อยู่อาศัย_ผู้อยู่อาศัยยินยอมให้ถอดเครื่องวัดฯ [N].pdf 63 201.81 KB
09 รายการเอกสาร - งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีบ้านรื้อ_ไม่มีผู้อยู่อาศัย_ผู้อยู่อาศัยยินยอมให้ถอดเครื่องวัดฯ [N].pdf 58 167.55 KB
10 งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีมีผู้อื่นอยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยมาวางหลักประกัน [N] (1).pdf 58 196.33 KB
10 รายการเอกสาร - งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีมีผู้อื่นอยู่อาศัยและผู้อยู่อาศัยมาวางหลักประกัน [N].pdf 60 166.96 KB
11 งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีมีผู้อื่นอยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยไม่ยอมมาวางหลักประกัน [N].pdf 65 200.39 KB
11 รายการเอกสาร - งดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว กรณีมีผู้อื่นอยู่อาศัย แต่ผู้อยู่อาศัยไม่ยอมมาวางหลักประกัน [N].pdf 63 167.23 KB
12 การขอย้ายเสา สาย และอุปกรณ์ [N].pdf 70 209.92 KB
  • 33รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : ศูนย์บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (call center) 1130

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 85
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 343,998
  • MEA
    แฟกซ์ :
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง