• MEA

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง

MEA PUBLIC INFORMATION CENTER

"คู่มือสำหรับประชาชน" ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์   
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.pdf 563 88.17 KB
2 คู่มือสำหรับประชาชน
01 การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดไม่เกิน 15(45)A 1p2w และ 3p4w ที่ไม่มีงานสายนอก.pdf 415 114.17 KB
01 รายการเอกสาร - การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดไม่เกิน 15(45)A 1p2w และ 3p4w ที่ไม่มีงานสายนอก.pdf 321 62.04 KB
02 การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดตั้งแต่ 30(100)A-200A 1p2w และ 3p4w ที่ไม่มีงานสายนอก.pdf 348 115.32 KB
02 รายการเอกสาร - การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดตั้งแต่ 30(100)A-200A 1p2w และ 3p4w ที่ไม่มีงานสายนอก.pdf 355 62.29 KB
03 การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดไม่เกิน 50(150)A 1p2w และ 3p4w ที่มีสายนอก.pdf 1208 282.90 KB
03 รายการเอกสาร - การขอใช้ไฟฟ้าแรงต่ำขนาดไม่เกิน 50(150)A 1p2w และ 3p4w ที่มีสายนอก.pdf 643 223.38 KB
04 การขอใช้ไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 100kVA-1000kVA 12kV และขนาดตั้งแต่ 100kVA-2000kVA 24kV.pdf 484 297.47 KB
  • 31รายการ
ท่านคิดว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของการไฟฟ้านครหลวง มากเพียงใด
Poll
MEA
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่ เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2256-3000

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 191
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 274,993
  • MEA
    แฟกซ์ : 02-256-3339
  • MEA
    E-mail : pi.center@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง