บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Concrete Products

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
 

รายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อ : 2012-03-20 09:58:50 อ่าน : 53646
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์
ราคาขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่างๆ ปีงบประมาณ 2559
 
ลำดับ   รายการผลิตภัณฑ์   โมเมนต์ น้ำหนัก ราคาขาย
(ตัน-เมตร) (กก.) รวม Vat 7%
1   CONCRETE KEY POLE 0.10x0.10x1.25 M.    -          36.0       354.09
2   แฮนด์โฮล 40x50x60 ซม.    -       190.0       715.84
3   ฐานรากเสาไฟฟ้า 14/18 ตม.    -    3,890.0    15,401.87
4   ฐานรากเสาไฟฟ้า 14/18 ตม. TYPE  II    -    4,433.0    14,834.82
5   ฐานรากเสาไฟฟ้า 25 ตม-ก    -    4,470.0    22,438.56
6   ฐานรากเสา Riser pole 22 ม BM 18 ตม.    -   -     35,015.20
7   เสาไฟฟ้า 6.00 ม.              1.15      320.0      1,595.66
8   เสาไฟฟ้า 6.15 ม. รับคานหม้อแปลง    -   -       4,069.48
9   เสาไฟฟ้า 8.50 ม.  2 ท่อนต่อ              2.00      560.0      4,255.44
10   เสาไฟฟ้า 8.50 ม-ก              2.00      608.0      2,941.23
11   เสาไฟฟ้า 8.50 ม. 4.5 ตม-ก              4.50   1,000.0      5,803.29
12   เสาไฟฟ้า 10.00 ม-ก              2.35      930.0      4,347.25
13   เสาไฟฟ้า 10.00 ม. 4.5 ตม-ก              4.50   1,410.0      6,723.29
14   เสาไฟฟ้า 10.50 ม.              4.50   1,510.0      7,327.81
15   เสาไฟฟ้า 12.00 ม-ก              3.50   1,280.0      5,755.80
16   เสาไฟฟ้า 12.00 ม. 5 ตม-ก              5.00   1,357.0      7,346.12
17   เสาไฟฟ้า 12.35 ม-ก              4.50   1,700.0      8,510.93
18   เสาไฟฟ้า 12.35 ม. 6.5 ตม-ก              6.50   2,300.0     10,343.48
19   เสาไฟฟ้า 14.00 ม-ก              4.15   1,780.0      7,401.84
20   เสาไฟฟ้า 20.00 ม 18 ตม            18.00   5,020.0    25,544.47
21   เสาไฟฟ้า 20.00 ม 22.7 ตม            22.70   6,500.0    33,501.74
22   เสาไฟฟ้า 22.00 ม. 18 ตม-ก            18.00   5,850.0    30,819.63
23   เสาไฟฟ้า 22.00 ม. 25 ตม-ก            25.00   8,410.0    37,629.29
24   เสาไฟฟ้า 23.00 ม. 18 ตม-ก            18.00   6,367.0    31,382.99
25   เสาไฟฟ้า 23.00 ม. 25 ตม-ก            25.00   6,367.0    42,351.17
26   เสาโคมไฟลวดลาย 6.30 ม.    -       320.0      7,183.92
27   คานหม้อแปลง 4.60 ม. 4.5 ต    -       385.0      2,179.53
28   คานหม้อแปลง 4.80 ม. 6.5 ต    -       746.0      3,789.22
29   คานหม้อแปลง 5.50 ม. 6.5 ต    -       840.0      4,138.20
30   เสาเข็มสตับ 4.00 ม-ก              4.00      790.0      2,749.08
31     เสาเข็มสตับ 4.00 ม. 6.5 ตม-ก            3,484.95
32   เสาเข็มสตับ 6.00 ม-ก              6.50   1,100.0      4,747.26
33   เสาเข็มสตับ 7.50 ม-ก              6.50   1,360.0      5,800.90
34   เสาเข็มสตับ 7.50 ม. 13 ตม-ก            13.00   2,320.0    11,257.03
35   เสาเข็มสตับ 10.00 ม-ก              8.00  -       9,078.24
36   เสาเข็ม 0.125x0.125x5 ม.    -       156.0         685.06
37   เสาเข็ม 0.15x0.15x6 ม.    -       240.0         961.32
38   เสาเข็มไอ 8.50 ม. 10 ตม            10.00   2,490.0     10,988.80
39   เสาเข็มไอ 8.50 ม-สมอบก            10.00   2,490.0     11,604.05
40   เสาเข็มไอ 8.50 ม. 13 ตม            13.00   2,490.0     11,992.93
41   เสาเข็มไอ 10.00 ม. 10 ตม            10.00   2,895.0     12,890.91
42   เสาเข็มไอ 10.00 ม-สมอบก            10.00   2,910.0     13,411.16
43   เสาเข็มไอ 10.00 ม. 13 ตม            13.00   2,930.0     14,261.39
44   เสาเข็มไอ 14.00 ม. 10 ตม            10.00   3,975.0     17,277.40
45   เสาเข็มไอ 14.00 ม-สมอบก            10.00   3,975.0     18,045.23
46   เสาเข็มไอ 14.00 ม. 13 ตม            13.00   4,010.0     18,811.74
47   แรงกิงโพล แบบ 1    -          18.5       6,227.28
48   แรงกิงโพล แบบ 2    -          23.0       6,911.44
49   1X2 PRECAST DUCT BANK    -          23.0       5,253.18
50   2X1 PRECAST DUCT BANK    -          23.0       5,291.01
51   2X2 PRECAST DUCT BANK    -          23.0       6,450.38
52   2X3 PRECAST DUCT BANK    -          23.0       7,480.56
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 61,896