บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Concrete Products

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
 

รายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อ : 2012-03-20 09:58:50 อ่าน : 42931
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์
ราคาขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่างๆ ปีงบประมาณ 2558
 
ลำดับ   รายการผลิตภัณฑ์   โมเมนต์ น้ำหนัก ราคาขาย
(ตัน-เมตร) (กก.) รวม Vat 7%
1   CONCRETE KEY POLE 0.10x0.10x1.25 M.    -          36.0       383.83
2   แฮนด์โฮล 40x50x60 ซม.    -       190.0      787.34
3   ฐานรากเสาไฟฟ้า 14/18 ตม.    -    3,890.0  16,971.64
4   ฐานรากเสาไฟฟ้า 14/18 ตม. TYPE  II    -    4,433.0  16,344.19
5   ฐานรากเสาไฟฟ้า 25 ตม-ก    -    4,470.0  24,867.27
6   ฐานรากเสา Riser pole 22 ม BM 18 ตม.    -   -   38,859.41
7   เสาไฟฟ้า 6.00 ม.              1.15      320.0    1,688.13
8   เสาไฟฟ้า 6.15 ม. รับคานหม้อแปลง    -   -    4,290.64
9   เสาไฟฟ้า 8.50 ม.  2 ท่อนต่อ              2.00      560.0    4,637.90
10   เสาไฟฟ้า 8.50 ม-ก              2.00      608.0    3,238.31
11   เสาไฟฟ้า 8.50 ม. 4.5 ตม-ก              4.50   1,000.0    6,430.90
12   เสาไฟฟ้า 10.00 ม-ก              2.35      930.0    4,743.89
13   เสาไฟฟ้า 10.00 ม. 4.5 ตม-ก              4.50   1,410.0    7,436.97
14   เสาไฟฟ้า 10.50 ม.              4.50   1,510.0    7,994.78
15   เสาไฟฟ้า 12.00 ม-ก              3.50   1,280.0    6,247.69
16   เสาไฟฟ้า 12.00 ม. 5 ตม-ก              5.00   1,357.0    8,086.75
17   เสาไฟฟ้า 12.35 ม-ก              4.50   1,700.0   9,330.40
18   เสาไฟฟ้า 12.35 ม. 6.5 ตม-ก              6.50   2,300.0  11,236.97
19   เสาไฟฟ้า 14.00 ม-ก              4.15   1,780.0    8,152.96
20   เสาไฟฟ้า 20.00 ม 18 ตม            18.00   5,020.0  28,133.64
21   เสาไฟฟ้า 20.00 ม 22.7 ตม            22.70   6,500.0  36,833.42
22   เสาไฟฟ้า 22.00 ม. 18 ตม-ก            18.00   5,850.0  33,826.33
23   เสาไฟฟ้า 22.00 ม. 25 ตม-ก            25.00   8,410.0  41,429.88
24   เสาไฟฟ้า 23.00 ม. 18 ตม-ก            18.00   6,367.0  34,501.93
25   เสาไฟฟ้า 23.00 ม. 25 ตม-ก            25.00   6,367.0  46,740.69
26   เสาโคมไฟลวดลาย 6.30 ม.    -       320.0   7,857.13
27   คานหม้อแปลง 4.60 ม. 4.5 ต    -       385.0    2,372.73
28   คานหม้อแปลง 4.80 ม. 6.5 ต    -       746.0    4,110.98
29   คานหม้อแปลง 5.50 ม. 6.5 ต    -       840.0    4,319.07
30   เสาเข็มสตับ 4.00 ม-ก              4.00      790.0    2,970.91
31     เสาเข็มสตับ 4.00 ม. 6.5 ตม-ก          3,731.02
32   เสาเข็มสตับ 6.00 ม-ก              6.50   1,100.0    5,054.83
33   เสาเข็มสตับ 7.50 ม-ก              6.50   1,360.0    6,174.57
34   เสาเข็มสตับ 7.50 ม. 13 ตม-ก            13.00   2,320.0  12,454.83
35   เสาเข็มสตับ 10.00 ม-ก              8.00  -     9,939.50
36   เสาเข็ม 0.125x0.125x5 ม.    -       156.0      726.48
37   เสาเข็ม 0.15x0.15x6 ม.    -       240.0    1,037.02
38   เสาเข็มไอ 8.50 ม. 10 ตม            10.00   2,490.0  12,077.95
39   เสาเข็มไอ 8.50 ม-สมอบก            10.00   2,490.0  12,890.08
40   เสาเข็มไอ 8.50 ม. 13 ตม            13.00   2,490.0  13,098.08
41   เสาเข็มไอ 10.00 ม. 10 ตม            10.00   2,895.0  14,099.52
42   เสาเข็มไอ 10.00 ม-สมอบก            10.00   2,910.0  14,834.75
43   เสาเข็มไอ 10.00 ม. 13 ตม            13.00   2,930.0  15,509.38
44   เสาเข็มไอ 14.00 ม. 10 ตม            10.00   3,975.0  19,065.37
45   เสาเข็มไอ 14.00 ม-สมอบก            10.00   3,975.0  20,012.85
46   เสาเข็มไอ 14.00 ม. 13 ตม            13.00   4,010.0  20,629.23
47   แรงกิงโพล แบบ 1    -          18.5    6,549.86
48   แรงกิงโพล แบบ 2    -          23.0   7,005.02
49   1X2 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    5,660.78
50   2X1 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    5,699.71
51   2X2 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    6,974.68
52   2X3 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    8,131.68
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 50,632