บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Concrete Products

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
 

รายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง

เมื่อ : 2012-03-20 09:58:50 อ่าน : 28986
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์
ราคาขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่างๆ ปีงบประมาณ 2557
 
ลำดับ   รายการผลิตภัณฑ์   โมเมนต์ น้ำหนัก ราคาขาย
(ตัน-เมตร) (กก.) รวม Vat 7%
1   CONCRETE KEY POLE 0.10x0.10x1.25 M.    -          36.0       343.83
2   แฮนด์โฮล 40x50x60 ซม.    -       190.0      752.14
3   ฐานรากเสาไฟฟ้า 14/18 ตม.    -    3,890.0  16,412.41
4   ฐานรากเสาไฟฟ้า 14/18 ตม. TYPE  II    -    4,433.0  15,917.65
5   ฐานรากเสาไฟฟ้า 25 ตม-ก    -    4,470.0  24,291.30
6   ฐานรากเสา Riser pole 22 ม BM 18 ตม.    -   -   37,955.55
7   เสาไฟฟ้า 6.00 ม.              1.15      320.0    1,665.72
8   เสาไฟฟ้า 6.15 ม. รับคานหม้อแปลง    -   -    4,155.31
9   เสาไฟฟ้า 8.50 ม.  2 ท่อนต่อ              2.00      560.0    4,589.89
10   เสาไฟฟ้า 8.50 ม-ก              2.00      608.0    3,114.22
11   เสาไฟฟ้า 8.50 ม. 4.5 ตม-ก              4.50   1,000.0    6,162.47
12   เสาไฟฟ้า 10.00 ม-ก              2.35      930.0    4,503.79
13   เสาไฟฟ้า 10.00 ม. 4.5 ตม-ก              4.50   1,410.0    7,139.18
14   เสาไฟฟ้า 10.50 ม.              4.50   1,510.0    7,704.38
15   เสาไฟฟ้า 12.00 ม-ก              3.50   1,280.0    6,128.43
16   เสาไฟฟ้า 12.00 ม. 5 ตม-ก              5.00   1,357.0    7,903.64
17   เสาไฟฟ้า 12.35 ม-ก              4.50   1,700.0    8,992.62
18   เสาไฟฟ้า 12.35 ม. 6.5 ตม-ก              6.50   2,300.0  10,865.23
19   เสาไฟฟ้า 14.00 ม-ก              4.15   1,780.0    7,835.65
20   เสาไฟฟ้า 20.00 ม 18 ตม            18.00   5,020.0  27,096.87
21   เสาไฟฟ้า 20.00 ม 22.7 ตม            22.70   6,500.0  35,104.44
22   เสาไฟฟ้า 22.00 ม. 18 ตม-ก            18.00   5,850.0  32,273.97
23   เสาไฟฟ้า 22.00 ม. 25 ตม-ก            25.00   8,410.0  40,352.77
24   เสาไฟฟ้า 23.00 ม. 18 ตม-ก            18.00   6,367.0  33,540.72
25   เสาไฟฟ้า 23.00 ม. 25 ตม-ก            25.00   6,367.0  44,594.13
26   เสาโคมไฟลวดลาย 6.30 ม.    -       320.0   ,028.71
27   คานหม้อแปลง 4.60 ม. 4.5 ต    -       385.0    2,264.07
28   คานหม้อแปลง 4.80 ม. 6.5 ต    -       746.0    3,982.98
29   คานหม้อแปลง 5.50 ม. 6.5 ต    -       840.0    3,948.98
30   เสาเข็มสตับ 4.00 ม-ก              4.00      790.0    2,877.67
31   เสาเข็มสตับ 6.00 ม-ก              6.50   1,100.0    4,811.75
32   เสาเข็มสตับ 7.50 ม-ก              6.50   1,360.0    5,988.41
33   เสาเข็มสตับ 7.50 ม. 13 ตม-ก            13.00   2,320.0  11,903.04
34   เสาเข็มสตับ 10.00 ม-ก              8.00  -     9,587.55
35   เสาเข็ม 0.125x0.125x5 ม.    -       156.0      711.99
36   เสาเข็ม 0.15x0.15x6 ม.    -       240.0       993.04
37   เสาเข็มไอ 8.50 ม. 10 ตม            10.00   2,490.0  11,555.88
38   เสาเข็มไอ 8.50 ม-สมอบก            10.00   2,490.0  12,600.58
39   เสาเข็มไอ 8.50 ม. 13 ตม            13.00   2,490.0  12,726.90
40   เสาเข็มไอ 10.00 ม. 10 ตม            10.00   2,895.0  13,547.45
41   เสาเข็มไอ 10.00 ม-สมอบก            10.00   2,910.0  14,508.47
42   เสาเข็มไอ 10.00 ม. 13 ตม            13.00   2,930.0  15,126.84
43   เสาเข็มไอ 14.00 ม. 10 ตม            10.00   3,975.0  18,600.52
44   เสาเข็มไอ 14.00 ม-สมอบก            10.00   3,975.0  19,456.95
45   เสาเข็มไอ 14.00 ม. 13 ตม            13.00   4,010.0  19,977.67
46   แรงกิงโพล แบบ 1    -          18.5    6,249.06
47   แรงกิงโพล แบบ 2    -          23.0    6,909.22
48   1X2 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    5,506.17
49   2X1 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    5,418.27
50   2X2 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    6,652.02
51   2X3 PRECAST DUCT BANK    -          23.0    7,957.11
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 34,529