• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

ผลงานที่ผ่านมา(ภาพประกอบ)

องค์กรเภสัชกรรม

Create Date: 24 มี.ค. 59
 • งานเปลี่ยนแกนบุชชิ่งแรงต่ำ และซ่อมครีบองค์การเภสัชกรรม
  • เปลี่ยนแกนบุชชิ่งแรงต่ำเฟส b พร้อมขั้วต่อสายแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพตามรูปที่ 1
  • ซ่อมรอยรัวซึมที่ครีบหม้อแปลง ตามรูปที่ 2
  • มีหม้อแปลงทดแทนระหว่างซ่อม
  • เปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงจำนวน ๙๐๐ ลิตร
  • เปลี่ยนปะเก็นแรงสูง,แรงต่ำ, แท็ป
  • อบแวคคั่มคอยล์
  • ทำสีใหม่
รายละเอียดการเดินสายไฟฟ้าชั่วคราวสำหรับเครื่องทำความเย็น
 • ติดตั้งสวิตช์อัตโนมัติ (ชั่วคราว) ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๕๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๑ ตัว ที่ห้องไฟฟ้า อาคาร ๒๔
 • ติดตั้งสายไฟฟ้า (ชั่วคราว) จากห้องไฟฟ้าอาคาร ๒๔ ถึงตู้ DB 1 (ตู้จ่ายไฟให้เครื่องทำความเย็น) ด้วยสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีอี ขนาด ๗-๑x๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๑ ชุด
รายละเอียดงานเปลี่ยน และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
 • เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 kVA เป็น 750 kVA
 • ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 750 kVA
  • ทดสอบ Voltage Ratio and Vector Group
  • ทดสอบ Insulation Resistance
  • ทดสอบ Exciting Current
  • ทดสอบ Dielectric Strength พร้อมรายงานผลการทดสอบ
  • ดำเนินการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลง TR.YT16-041 ขนาด 500 kVA จำนวน ๒๙๐ ลิตร งานไฟชั่วคราว น้ำท่วม 2554

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 63
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 62,468
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง