• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

ผลงานที่ผ่านมา(ภาพประกอบ)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

Create Date: 24 มี.ค. 59
 • งานการสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๑x๘๐๐ เควีเอ พร้อมสวิตช์อัตโนมัติ และเดินสายไฟฟ้าชั่วคราว
 • ดำเนินเปลี่ยน Phase Protection Relay ที่ตู้ MDB อาคารเอนกประสงค์
 • งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน (เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า (ชนิดแห้ง) ขนาด ๒๐๐๐ เควีเอ
  • เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า (ชนิดแห้ง) ขนาด ๒๐๐๐ เควีเอ๑๒/๒๔ เควี ๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮริตซ์ จำนวน ๑ ลูก
  • เปลี่ยนหัวเทอมิเนเตอร์สายเคเบิ้ลในระบบแรงดัน ๒๔ เควี ทั้งสามเฟสที่หม้อแปลงฯ
  • เปลี่ยนชุดควบคุมระบบและป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าฯ
  • ทดสอบระบบและการจ่ายไฟของหม้อแปลงฯ

 • งานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายใน
  • เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่หม้อแปลงไฟฟ้า สถานี ๘ และ ๑๐ จำนวน ๒ ชุด (๓ เฟส)
  • เปลี่ยนอุปกรณ์รองรับสายไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ที่หม้อแปลงไฟฟ้า สถานี ๘ และ ๑๐
  • เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่หม้อแปลงไฟฟ้า ที่สถานี ๘ และ ๑๐
  • เปลี่ยนกับดักฟ้าผ่า จำนวน ๒ ชุด ที่สถานี ๘ และ ๑๐

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 65
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 62,470
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง