• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

ผลงานที่ผ่านมา(ภาพประกอบ)

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลกรุงเทพ)

Create Date: 24 มี.ค. 59
 • งานเปลี่ยน TEMRERATURE CONTROL “ABB Type D-33” แทนของเดิมที่ชำรุด
 • งานปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ Line Generator ระหว่างอาคาร F กับอาคาร D
 • งานติดตั้ง ACRYLIC COVER อาคาร D1
 • งานติดตั้ง AD Module ตู้ MDB 1 อาคาร R
 • ทำการติดตั้ง AD Module 400 VAC/24 VDC For ACB Square D (3200 A) ที่ตู้ MDB 2 อาคาร R 1 แทนของเดิมที่ชำรุด
 • งานเปลี่ยน RMU
 • งานเปลี่ยน Support Busbar
 • งาน Terminator รพ.กรุงเทพ

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 62,463
 • MEA
  แฟกซ์ : 0-2878-5369
 • MEA
  E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง