• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

ผลงานที่ผ่านมา(ภาพประกอบ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Create Date: 24 มี.ค. 59
  • ดำเนินการก่อสร้างห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้า
  • งานก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน
  • งานปรับสายอากาศ
  • เข้าดำเนินการติดตั้งสายเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบจากสถานีไฟฟ้าย่อยถึงอาคารโรงจอดรถ

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2878-5288

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 61
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 62,466
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5369
  • MEA
    E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : การไฟฟ้านครหลวง