• MEA

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

MEA Better Care Service

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

บริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในแบบครบวงจร เพื่อให้ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบการผลิต ได้รับการดูแลบำรุงรักษา ด้วยทีมบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผสมผสานกับเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในราคาที่เป็นธรรม ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้รับการดูแลที่ถูกวิธี เหมาะสมปลอดภัยพร้อมมีการรับประกันคุณภาพด้วยความมุ่งหวังให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับความพึงพอใจจากการได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพสะดวก และรวดเร็ว จึงเป็นหน่วยงานที่ให้บริการบำรุงรักษาแบบครบวงจร โดยแบ่งการให้บริการเป็น สมาชิกรายปี และงานบริการอื่นๆ

 

 
 

Be The Best Partner For Customers


 

บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 132/18 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 0-2411-2401 ต่อ 4263

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,702
  • MEA
    แฟกซ์ : 0-2878-5378
  • MEA
    E-mail : bettercare@mea.or.th
© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 : การไฟฟ้านครหลวง