โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
MEA HOSPITAL

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
Vote
ความพึงพอใจในการรับการตรวจรักษา
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

การไฟฟ้านครหลวง

 
 

คลินิกฝังเข็ม


คลินิกฝังเข็ม


โดยแพทย์ฝังเข็มที่มีความชำนาญด้านการรักษาอาการปวด  อัมพฤกษ์  อัมพาต ทำให้สามารถลดการใช้ยาและลดความเสี่ยง
อันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา เปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา8.00 -12.00 น. แต่เนื่องจากการรักษาต้องใช้เวลา
ครั้งละประมาณ 30 นาที และใช้เวลารักษาหลายครั้ง  ผู้สนใจควรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 02-242 5119, 02-242 5042

 
ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 151,745