โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง
MEA HOSPITAL

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
Vote
ความพึงพอใจในการรับการตรวจรักษา
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ

การไฟฟ้านครหลวง

 
 

คณะผู้บริหาร

  คณะผู้บริหารโรงพยาบาล
     พญ.สุวณี  สังขรัตน์                   ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง)
                                                                                                                   
                                                                                           
        รอแต่งตั้ง                            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
        ทญ.กัลยา ลีลาปิยมิตร           ผู้อำนวยการกองบริหารการแพทย์

 
     นาย สมหมาย สังข์อารียกุล      ผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์
     นาย ประทีป กรรณสูต             นักรังสีการแพทย์ 10
      ร้อยโทกรีย์ธร ธีรานุตร             ทันตแพทย์ 10                               
   พญ. กนิษฐา ทรวงบูรณกุล         ผู้ช่วยหัวหน้ากองบริหารการแพทย์
      ภก. นฤชา ตันติยาทร                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริการการแพทย์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 119
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 91,784