บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต
Concrete Products

 
ปฏิทินกิจกรรม
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ขั้นตอนการซื้อผลิตภัณฑ์

  1. เลือกดูรายการผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่การไฟฟ้านครหลวงมีจำหน่าย


 2.เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้ไปที่ contact us 


 3. กรอกชื่่อ ที่อยู่ ของผู้สั่งซื้อ  ( เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคุล) 

     รายการ และ จำนวนผลิตภัณฑ์คอนกรีต  ที่ต้องการซื้อ


 4. เจ้าหน้าที่จะออกแบบฟอร์มการชำระผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้กับลูกค้า

    โดยจะ FAX  หรือ ส่ง Email ให้กับลูกค้า ให้นำแบบฟอร์มไปชำระเงิน

     ได้ที่  การไฟฟ้านครหลวงเขตทั้ง 18  เขต หรือ มาำชำระที่ ทำการบางพูด 

     ในวันที่มารับผลิตภัณฑ์


5. ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่แสดงนี้ ไม่รวมค่าจัดส่ง ลูกค้าต้องมาใบเสร็จ

    ที่ชำระเงินแล้ว มารับผลิตภัณฑ์คอนกรีตเอง ณ  ที่ทำการบางพูด ของ

     ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์  การไฟฟ้านครหลวง


6. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์จะให้  กฟน. เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้

    ลูกค้าสามารถสอบถาม ราคาค่าขนส่งมาที่ contact us  โดยแจ้งจำนวน

    และรายการผลิตคอนกรีต  สถานที่ และวัน เวลา ที่ต้องการให้

    กฟน. จัดส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตให้กับลูกค้า


7. กฟน. จะแจ้งราคาค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีต กลับไปที่ลูกค้า 

     เมื่อลูกค้าตกลงราคาค่าขนส่ง กับ กฟน.แล้ว กฟน. จะส่งแบบฟอร์ม

     การชำระราคาค่าขนส่งให้ลูกค้า เพื่อสามารถนำไป ชำระค่าบริการขนส่งได้ที่ 

     การไฟฟ้านครหลวงเขตต่างๆทั้ง 18 เขต


8.เมื่อลูกค้าชำระค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต และค่าบริการขนส่งที่การไฟฟ้านครหลวงเขตแล้ว  

   ให้ FAX ใบเสร็จรับเงิน ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต และ ค่าบริการขนส่งมาที่เบอร์ 02 -584-6768

    หรือ email มาที่ passapoln@mea.or.th และ ช่วยกรุณาโทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

    ที่  02-583-8337  ต่อ 5245  หรือ 08-9203-4504


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 60,738