MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
  • MEA

ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

หน้าหลัก » ธุรกิจอื่นของการไฟฟ้านครหลวง

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน
Business Overview
บริการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ ทดสอบอุปกรณ์ทางกล และ ทดสอบอุปกรณ์แสงสว่าง การวัดอุณหภูมิ แสงสว่าง และการวัดสภาวะแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน การทวนสอบเครื่องวัดทางกล และ อุณหภูมิ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของผลิตภัณฑ์ มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง และ มาตรฐานคุณภาพๆ เพื่อใช้ในการรับรองผลิตภัณฑ์ การประกันคุณภาพของอุปกรณ์ และทำเกิดความมั่นใจในการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
ผลงานที่ผ่านมา
  • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ
  • กรมทางหลวง
  • สำนักงานเขตฯ ของ กรุงเทพมหานคร
Contact Us
โทรศัพท์ : 0-2242-5405
โทรสาร : 0-2242-5125
อีเมล์ : rdd.etd.gt@mea.or.th
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้