MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

สถานที่ตั้งกฟน.เขต

หน้าหลัก » งานบริการ, ดาวน์โหลด » งานบริการ » สถานที่ตั้งกฟน.เขต

สถานที่ตั้งกฟน.เขตสำนักงานใหญ่คลองเตย

สถานที่ตั้งกฟน.เขต : สำนักงานใหญ่คลองเตย

สถานที่ตั้ง
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กทม. 10110
 
เบอร์โทรศัพท์
0-2249-0600
โทรสาร
0-2348-5291
จุดสังเกต
ใกล้ตลาดปีนัง คลองเตย

เรื่องที่ต้องการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

CALL CENTER
1130
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
0-2249-1371, 0-2348-5222, 0-248-5333
ค่าไฟฟ้าผิดปกติ
0-2348-5376
สอบถามหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ
0-2348-5281
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
0-2348-5280
เครื่องวัดฯชำรุด / ตรวจสอบเครื่องวัดฯ
0-2348-5225
ONE STOP SERVICE
0-2348-5227,0-2348-5321
ขอใช้ไฟฟ้าใหม่/เพิ่มขนาดเครื่องวัดฯ /ย้ายเสา-สายไฟฟ้า
0-2348-5224