MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศผลสอบข้อเขียน/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศผลสอบข้อเขียน/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศผลสอบข้อเขียน/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

600043

ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

ดูประกาศรายชื่อ

600042

ประกาศผลการทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการสอบสัมภาษณ์ (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานใช้เครื่องมือกล 1)

ดูประกาศรายชื่อ

6051

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

6052

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

6053

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

60004

คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ

ดูประกาศรายชื่อ

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้