MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศผลสอบข้อเขียน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศผลสอบข้อเขียน

ประกาศผลสอบข้อเขียน

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

130130

รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

ดูประกาศรายชื่อ

129129

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

ดูประกาศรายชื่อ

127127

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

ดูประกาศรายชื่อ

11364

ผลการสอบ และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ

ดูประกาศรายชื่อ

11264

ประกาศ รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์

ดูประกาศรายชื่อ

109640

แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

ดูประกาศรายชื่อ

106106

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

ดูประกาศรายชื่อ

105640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

ดูประกาศรายชื่อ

104640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รวม 22 คุณวุฒิ

ดูประกาศรายชื่อ