MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
รายชื่อผู้สมัครสอบ
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

61007

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

61006

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

610041

ผลการทดสอบปฏิบัติการขับยานต์ชนิดที่ 2 การขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ และการสอบสัมภาษณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้น (ม.3) ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1

61004

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่างๆ

ดูประกาศรายชื่อ

6102

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

6101

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

600041

สามารถดูเลขที่นั่งสอบ กำหนดการสอบ และ สถานที่สอบ คุณวุฒิต่างๆ ได้ อีกช่องทางคือ (https://mea.thaijobjob.com/201806/)