MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
รายชื่อผู้สมัครสอบ
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » รายชื่อผู้สมัครสอบ

รายชื่อผู้สมัครสอบ

  ประกาศเลขที่ /รายละเอียด  

600042

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

ดูประกาศรายชื่อ

600041

กำหนดการสอบ และ สถานที่สอบ คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ (พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบได้ที่ URL: https://mea.job.thai.com/201705/)

6051

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

6052

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

6053

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดูประกาศรายชื่อ

60004

คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ

888

พบปัญหา เกี่ยวกับระบบสมัครสอบ ติดต่อได้ที่ Call Center บริษัท inet โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้