MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 7 มิ.ย. 60 - 7 มิ.ย. 60

600043

ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ)

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 7 มิ.ย. 60 - 7 มิ.ย. 60

600042

ประกาศผลการทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการสอบสัมภาษณ์ (คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานใช้เครื่องมือกล 1)

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 15 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60

6051

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 2

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 15 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60

6052

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 2

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 15 มิ.ย. 60 - 31 ก.ค. 60

6053

คุณวุฒิปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

1

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 2

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 23 พ.ค. 60 - 1 มิ.ย. 60

60004

คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 21 คุณวุฒิ

123

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 15 พ.ค. 58 - 15 พ.ค. 58

888

พบปัญหา เกี่ยวกับระบบสมัครสอบ ติดต่อได้ที่ Call Center บริษัท inet โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

0

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้