MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

64012

ประกาศกำหนดการสอบ และรายชื่อผู้เข้าสอบข้อเขียนในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 25 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64

64011

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบคุณวุฒิต่างๆ รวม 22 คุณวุฒิ

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

6402

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 25 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64

6401

ประกาศรับสมัครคุณวุฒิต่างๆ รวม 22 คุณวุฒิ

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0