MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก » ร่วมงานกับเรา » ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ขั้นตอน ประกาศเลขที่ /รายละเอียด อัตราที่รับ   เปิดรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

120120

แจ้งเลื่อนการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

119119

แจ้งเลื่อนกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

118118

กำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11764

การทดสอบภาคปฏิบัติการชับรถยนต์ชินิดที่ 2 และการขับรถ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างเครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11664

แจ้งกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

อยู่ระหว่างรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11564

แจ้งกำหนดวัน การทดสอบภาคปฏิบัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

อยู่ระหว่างรับสมัคร

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11464

ประกาศเลื่อนการทดสอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และการขับรถยนต์ Forklift การขับรถบรรทุก 6 ล้อ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผลสอบ

วันเริ่มรับสมัคร : 25 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64

11364

ผลการสอบ และกำหนดการตรวจหลักฐานเอกสารคุณสมบัติ

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11264

ประกาศ รายละเอียดสถานที่สอบสัมภาษณ์

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11164

ประกาศเลื่อนทดสอบภาคทดปฏิบัติ ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดพัสดุ

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

11064

ประกาศเลื่อนทดสอบภาคทดปฏิบัติ ลูกจ้างเครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 25 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64

109640

แจ้งเปลี่ยนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

108640

ประกาศกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

106106

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

105640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการทดสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง ลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

ประกาศผลสอบข้อเขียน

วันเริ่มรับสมัคร : 25 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64

104640

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ รวม 22 คุณวุฒิ

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 8 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

6402

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ ลูกจ้างจัดหาพัสดุ และลูกจ้างใช้เครื่องมือกล

43

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0

วันเริ่มรับสมัคร : 25 ก.พ. 64 - 3 มี.ค. 64

6401

ประกาศรับสมัครคุณวุฒิต่างๆ รวม 22 คุณวุฒิ

141

จำนวนที่รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน

จำนวนผู้สมัคร : 0