การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน

หากท่านสนใจรับบริการ MEA Ambassador สามารถแจ้งความประสงค์ทาง E-mail ของ MEA Ambassador Team สังกัดการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ตามรายชื่อด้านล่าง

ชื่อ - สกุล E-mail
นายประสงค์ คุ้มประดิษฐ์ prasonk.k@mea.or.th
นายยุทธนา วงษ์สารี yuthana.wo@mea.or.th
นายโสภณัฐ ขำจิตร sopanat@mea.or.th
นายวิชัยรัตน์ ควรนิคม wichairat@mea.or.th
น.ส.อารี สินสำอางค์ aree.s@mea.or.th
นายนพดล สนริ้ว nophadol@mea.or.th
นายสมชาย เรืองเดช somchai.ru@mea.or.th
นายสมภาษณ์ พ่อค้า sompary.p@mea.or.th
นางจารวี สิริวัลย์ yaovaruk.s@mea.or.th

โดยขอให้ท่านระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน ดังนี้

  1. ระบุหัวข้อเรื่องของ E-mail “ขอรับบริการ MEA Ambassador”
  2. ชื่อสถานประกอบการ
  3. บัญชีแสดงสัญญาเลขที่
  4. ชื่อผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ

     การไฟฟ้านครหลวงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะได้รับความพึงพอใจกับบริการที่เรามอบให้ ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการที่ดีที่สุดแด่ท่าน