กฟน. แจ้งปิดที่ทำการเนื่องในวันหยุดราชการ และแนะนำ...
4 พ.ค. 2559
กฟน. ปิดที่ทำการเนื่องในวันหยุดราชการวันแรงงานแห่ง...
29 เม.ย. 2559

กฟน. จัดงาน Together for Sustainability “ร่วมกัน ก...
28 เม.ย. 2559


ประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 24/2559 เรื่อง การแจ้งขย...
29 เม.ย. 2559


กฟน. จัดงาน ESG DAY (Environmental Social Governan...
27 เม.ย. 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
20 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
13 พ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
2 พ.ย. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
9 พ.ย. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
23 ต.ค. 2558

กฟน. จัดกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ให้ความรู้ด้านกา...
23 เม.ย. 2559
กฟน. ประกาศผลรางวัล มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลั...
23 มี.ค. 2559

กฟน. พร้อมตรวจประเมิน 52 โรงเรียน คัดเลือกสุดยอดโร...
11 ก.พ. 2559


กฟน. เชิญชมผลงานการออกแบบ Infographic ด้านการอนุร...
15 มี.ค. 2559


กฟน. ร่วมส่งเยาวชนเข้าแข่งขันแผนงานด้านการอนุรักษ์...
25 ม.ค. 2559

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 51
สัปดาห์ที่แล้ว : 185
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
MP9-8955-BBX : 69 kV Splicing Kit for 800 sqmm. XLPE Copper Cable (Straight Through) จำนวน 165 sets
18 พ.ค. 59 - 2 มิ.ย. 59 18 พ.ค. 59
Straight Joint Splicing Kit 12/20 kV for 240 sq.mm. XLPE Aluminum Preassembly Aerial Cable จำนวน 200 kits
4 พ.ค. 59 - 19 พ.ค. 59 4 พ.ค. 59
Straight jojnt splicing kit 12/20 kV for 800 sqmm. จำนวน 150 kits
4 พ.ค. 59 - 19 พ.ค. 59 4 พ.ค. 59
MP9-8951-XQX : Three Way Compact Splicing Kit 12 kV, 240-240-240 sqmm. จำนวน 6 kits
10 พ.ค. 59 - 25 พ.ค. 59 10 พ.ค. 59
69 kV Terminator Kit for 800 sq.mm. XLPE Copper Cable, Composite Type (Riser)
17 พ.ค. 59 - 1 มิ.ย. 59 7 มิ.ย. 59
24 kV Gas Insulated Switch gear for Chalongkrung and Laksi Substation
29 เม.ย. 59 - 23 พ.ค. 59 27 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 4
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานด้วยคุณวุฒิ ปวส.
29 ต.ค. 58 4 พ.ย. 58 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 

เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า