กฟน.จัดสัมมนา Service Excellence @ Bangpoo Industr...
20 ส.ค. 2557
กฟน. กิจกรรม “จากวันแม่สู่วันพ่อ การไฟฟ้านครหลวง เ...
13 ส.ค. 2557

กฟน. ครบรอบ 56 ปี พร้อมมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง แล...
2 ส.ค. 2557


กฟน. ประกาศปิดที่ทำการ ในช่วงเทศกาลวันแม่
6 ส.ค. 2557


กฟน.จัดสัมมนาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า เสริมส...
31 ก.ค. 2557

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556

ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556


Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


โปรโมชั่นจ่ายค่าไฟฟ้าที่ บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมเพียง ...
28 ม.ค. 2556

กฟน. มอบทุนปลูกป่าชายเลนปี 57 แก่ 30 โรงเรียน เพิ่...
5 ส.ค. 2557
กฟน. จัดกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พ...
30 ก.ค. 2557

ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุกสนับสนุนปลูกป่าชายเลน...
8 ก.ค. 2557


กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวร...
9 ก.ค. 2557


การสนับสนุนทุนปลูกป่าชายเลน ตามโครงการป่าชายเลนพิ...
5 มิ.ย. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 101
สัปดาห์ที่แล้ว : 167
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
ประกาศประกวดราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ 57 คัน เพื่อรับ-ส่ง พนักงาน กฟน. ปี 2558
8 ก.ย. 57 - 12 ก.ย. 57 25 ก.ย. 57
ประกาศประกวดราคาจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับบริการรับ-ส่ง พนักงาน กฟน. ปี 2558
8 ก.ย. 57 - 12 ก.ย. 57 25 ก.ย. 57
ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
29 ส.ค. 57 - 8 ก.ย. 57 29 ส.ค. 57
จัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) จำนวน 27 ชุด
1 ก.ย. 57 - 12 ก.ย. 57 1 ก.ย. 57
ระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า- แจ้งวัฒนะ ฝ่ายควบคุมระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
29 ส.ค. 57 - 9 ก.ย. 57 29 ส.ค. 57
งานติดตั้งอุปกรณ์บนเสาพร้อมตัดเบรกสายส่ง, งานรื้ออุปกรณ์บนเสาต้นเก่า และงานหักเสาคอนกรีตเก่าขนาด 22 เมตร สายส่ง SIT 791 เสาเบอร์ 46-47 ,49-50 จำนวน 4 ต้น ถนนกาญจนาภิเษก ขาเข้า บริเวณคลองบางไผ่
- -
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
Surge Arrester 96 kV 10 kA
10 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 25 ก.ย. 57
Electrolytic Cathode Copper จำนวน 2,206 เมตริกตัน
5 ก.ย. 57 - 18 ก.ย. 57 24 ก.ย. 57
Network Fuse for Transformer 750A
2 ก.ย. 57 - 17 ก.ย. 57 2 ก.ย. 57
GCB 69 kV SF6 Type Circuit Breaker (5 sets)
20 ส.ค. 57 - 3 ก.ย. 57 9 ก.ย. 57
จัดซื้อ Metal Enclosure for 24 kV Ring Main Unit and Metering Cubicle (Type II)
25 ก.ค. 57 - 7 ส.ค. 57 15 ส.ค. 57
จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการจัดหาและติดตัั้งทดแทนระบบ SCADA/EMS
9 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 14 ส.ค. 57
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 4
สัปดาห์ที่แล้ว : 1
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป
17 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
5704 ดูประกาศรายชื่อ
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้