กฟน. ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการและพึงพอใจกา...
27 ส.ค. 2558
กฟน. เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณ บางนา-ตราด กม.4
27 ส.ค. 2558

กฟน. จัดงานสัมมนา “ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการทันสมัย จ...
27 ส.ค. 2558


กฟน. จัดสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
27 ส.ค. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม GCG Day ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด ...
24 ส.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
28 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
22 ส.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
9 ส.ค. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
14 ส.ค. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
31 ก.ค. 2558

3 การไฟฟ้า จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังง...
14 ส.ค. 2558
กฟน. ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “พบประชาชน” เพื่อมอบคุ...
8 ส.ค. 2558

กฟน. รับสมัครเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม “Yo...
22 พ.ค. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม “กฟน. รวมใจให้น้อง” เนื่องในโอกาส...
7 ส.ค. 2558


กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกีย...
21 พ.ค. 2558

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 0
สัปดาห์ที่แล้ว : 203
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
จ้างทาสีกัลวาไนซ์เสา Tower Steel Pole สูง 34 เมตร เบอร์ 108 สายส่ง 115 เควี. Line SIT 794
- -
จ้างทาสีกัลวาไนซ์เสา Tower Steel Pole เสาเบอร์ 5 สายส่ง 69 เควี. Line NKT 697
- -
งานปรับปรุงอาคารแผนกสายส่งใต้ดิน สถานีย่อยไผ่สิงโต ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
7 ก.ย. 58 - 11 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58
งานปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 4 (งานอายุรกรรม)ชั่วคราว ฝ่ายการแพทย์ การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
7 ก.ย. 58 - 11 ก.ย. 58 17 ก.ย. 58
งานกั้นห้องรับรองพร้อมห้องน้ำ งานรับปรังปรุงและจำหน่ายของเก่า ซอยสุขสวัสดิ์ 53 ฝ่ายพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง
7 ก.ย. 58 - 11 ก.ย. 58 17 ก.ย. 58
งานปรับปรุงห้องน้ำ อาคารพักพนักงานอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวง เขตประวศ
7 ก.ย. 58 - 11 ก.ย. 58 17 ก.ย. 58
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
23 kV 600kVAR Pole-mounted Fixed Capacitor Bank
8 ก.ย. 58 - 23 ก.ย. 58 29 ก.ย. 58
24 kV GIS for Ramintra Substation
2 ก.ย. 58 - 17 ก.ย. 58 22 ก.ย. 58
69 kV 2,000A Air Sectionalizing Switch with Motor Operated จำนวน 14 sets
1 ก.ย. 58 - 16 ก.ย. 58 22 ก.ย. 58
SF6 Ring Main Unit (The Old Siam Project)
27 ส.ค. 58 - 14 ก.ย. 58 18 ก.ย. 58
2 Years (200 hrs.) Software Support Service for Consulting, Inspecting and Trouble-Shooting on Software of SCADA/EMS System
13 ส.ค. 58 - 27 ส.ค. 58 27 ส.ค. 58
Metal Enclosure for 24 kV Ring Main Unit 2 In 1 Out and Metering Cubicle (Type II) จำนวน 4 sets
24 ส.ค. 58 - 9 ก.ย. 58 15 ก.ย. 58
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 8
สัปดาห์ที่แล้ว : 3
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานสนาม1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) / พนักงานสนาม1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา)
28 ส.ค. 58 28 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ผลการทดสอบปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 39.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1(ทำหน้าที่จดหน่วยเครื่องวัด)
25 ส.ค. 58 25 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ผลการทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 38.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
25 ส.ค. 58 25 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 39 คุณวุฒิ http://mea.thaijobjob.com
27 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ รายชื่อผู้สมัคร
ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง พนักงานสนาม1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) / พนักงานสนาม1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา)
580033 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ผลการทดสอบปฏิบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 39.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1(ทำหน้าที่จดหน่วยเครื่องวัด)
580047 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ผลการทดสอบปฏิบัติการขับรถยนต์ชนิดที่ 2 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ 38.คุณวุฒิ ม.ต้น ตำแหน่ง พนักงานใช้เครื่องมือกล 1
580046 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 39 คุณวุฒิ http://mea.thaijobjob.com
580045 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
580071 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
580072 ดูรายชื่อผู้สมัคร
 

เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้