กฟน. เร่งซ่อมแซมเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯ เนื่องจากเหตุร...
3 พ.ค. 2558
กฟน. ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเนปาล
30 เม.ย. 2558

กฟน. มอบเงินสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉ...
29 เม.ย. 2558


กฟน. ปิดที่ทำการเนื่องในวันหยุด
30 เม.ย. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม MEA Smart Life Application เวอร์ชั...
28 เม.ย. 2558

กฟน.ขอนำเสนอช่องทางสอบถามค่าไฟฟ้า
9 ต.ค. 2557
การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557

Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556


ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญเยาวชนอายุ 13-18 ปี เข้าร่วม...
10 เม.ย. 2558
กฟน. ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2014 มอบรางว...
1 เม.ย. 2558

การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมมอบความสุขสร้างรอยยิ้มแก...
26 มี.ค. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA ปั่น ปลูก by E-bus
29 มี.ค. 2558


การไฟฟ้านครหลวง ร่วมเปิดตัวรถบัสโดยสารไฟฟ้า (E-Bus...
23 มี.ค. 2558

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 36
สัปดาห์ที่แล้ว : 133
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
Parallel Clamp Copper Connector with 500 sqmm. on One Groove and 120 sqmm. on the Other Groove
18 พ.ค. 58 - 3 มิ.ย. 58 18 พ.ค. 58
Terminator Kit Outdoor Type 12/20 kV for 70 sq.mm.
27 เม.ย. 58 - 15 พ.ค. 58 21 พ.ค. 58
Universal Parallel Clamp for 500 sq.mm. Copper Conductor Run and Tap จำนวน 300 EA
29 เม.ย. 58 - 21 พ.ค. 58 29 เม.ย. 58
Straight Joint Splicing Kit 12/20 kV for 240 sq.mm. จำนวน 600 kits
16 เม.ย. 58 - 7 พ.ค. 58 16 เม.ย. 58
115 kV Disconnecting Switch
16 เม.ย. 58 - 28 เม.ย. 58 7 พ.ค. 58
Non Tension Sleeve 185-185 sq.mm. (Aluminum-Conductor) จำนวน 16,000 EA
30 เม.ย. 58 - 22 พ.ค. 58 30 เม.ย. 58
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 2
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ
10 พ.ค. 58 19 พ.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ในตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 58 16 พ.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 

เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้