กฟน. สนับสนุนไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับบริเวณงาน ”สี...
26 ม.ค. 2558
ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การหยุดรับคำร้องขอเสน...
23 ม.ค. 2558

กฟน. ให้ความร่วมมือสภากาชาดไทย สนับสนุนระบบฐานข้อ...
9 ม.ค. 2558


กฟน. เพิ่มช่องทางรับชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปฯ
14 ม.ค. 2558


กฟน. เตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลเรียกเก็บเงินค่าเปลี่ยน...
8 ม.ค. 2558

กฟน.ขอนำเสนอช่องทางสอบถามค่าไฟฟ้า
9 ต.ค. 2557
การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557

Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556


ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556

กฟน. ร่วมยินดีกับพิธีกรรายการ “ในหลวงในดวงใจ MEA D...
28 ม.ค. 2558
กฟน. จัดกิจกรรม Give Smile & Shine Days เพื่อส่งมอ...
23 ม.ค. 2558

กฟน. ติดตั้งโคมไฟ LED แก่สถานตากอากาศบางปู เพื่อเฉ...
24 ธ.ค. 2557


กฟน. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 58 มอบความรู้ ค...
12 ม.ค. 2558


กฟน. ร่วมกับ กฟผ. กฟภ. ลงนาม CSR ผนึกพลังคืนประโยช...
11 ธ.ค. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 32
สัปดาห์ที่แล้ว : 113
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
MP8-8951-GQX: Terminator Kit Indoor Type 12/20 kV for 400 sqmm.
29 ม.ค. 58 - 13 ก.พ. 58 29 ม.ค. 58
Construction of Klongsibsok and Rattanathibet Substatons
23 ม.ค. 58 - 18 ก.พ. 58 24 ก.พ. 58
Four Ways Compact Splicing Kit 12 KV 240-240-70-240 Sq.mm.
3 ก.พ. 58 - 18 ก.พ. 58 3 ก.พ. 58
Network Fuse 200 A
26 ม.ค. 58 - 10 ก.พ. 58 26 ม.ค. 58
Power Fuse Unit 24 kV 400 A (SMU 40)
26 ม.ค. 58 - 10 ก.พ. 58 26 ม.ค. 58
MP8-8951-JQX: Termonator Kit, Outdoor Type, 12/12 kV for 240 sqmm. XPLE Preassembly Aerial Cable 1,000 kits
29 ม.ค. 58 - 13 ก.พ. 58 29 ม.ค. 58
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 3
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ รายชื่อผู้สมัคร
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้