กฟน. จัดสัมมนาให้กับลูกค้าสมาชิก “MEA BETTER CARE...
29 ก.ย. 2557
กฟน. จัดกิจกรรม “กฟน. พร้อมทุกวินาที” ประกาศพร้อม...
24 ก.ย. 2557

กฟน. จัดสัมมนาลูกค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
16 ก.ย. 2557


กฟน. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา...
17 ก.ย. 2557


คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 กา...
8 ก.ย. 2557

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556

ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556


Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


โปรโมชั่นจ่ายค่าไฟฟ้าที่ บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมเพียง ...
28 ม.ค. 2556

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “Young MEA เปิดโลกพ...
8 ก.ย. 2557
กฟน. มอบทุนปลูกป่าชายเลนปี 57 แก่ 30 โรงเรียน เพิ่...
5 ส.ค. 2557

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวร...
9 ก.ค. 2557


กฟน. จัดกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พ...
30 ก.ค. 2557


ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุกสนับสนุนปลูกป่าชายเลน...
8 ก.ค. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 24
สัปดาห์ที่แล้ว : 111
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
จ้างฉีดน้ำล้างลูกถ้วยสายส่ง 115 เควี. Line KRT 791B,RDT 697,RDT 793
- -
จ้างเหมาติดตั้ง Sub-Duct และ ADSS Optical Fiber Cable ใน Duct Bank พร้อมก่อสร้างท่อร้อยสายใตัดิน สำหรับโครงการจิตรลดา จำนวน 1 งาน
30 ก.ย. 57 - 8 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57
จ้างเหมาติดตั้ง Sub-Duct และ ADSS Optical Fiber Cable ใน Duct Bank พร้อมก่อสร้างท่อร้อยสายใตัดิน สำหรับโครงการสีลม จำนวน 1 งาน
30 ก.ย. 57 - 8 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57
จ้างเหมาติดตั้ง Sub-Duct และ ADSS Optical Fiber Cable ใน Duct Bank พร้อมก่อสร้างท่อร้อยสายใตัดิน สำหรับโครงการพญาไท จำนวน 1 งาน
30 ก.ย. 57 - 8 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57
Angle Crossarm Brace
30 ก.ย. 57 - 9 ต.ค. 57 30 ก.ย. 57
งานติดตั้งอุปกรณ์พร้อมพาดสายส่ง 115 เควี. Line SKT 791, TPT 795 บริเวณหน้า ส/ย บางปิ้ง ถนนสุขุมวิท
- -
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
MA7-8729-WQX : Bartap Connector, Single Eye Bolt for 70-240 sqmm.
1 ต.ค. 57 - 15 ต.ค. 57 1 ต.ค. 57
Module Card Type SPCJ 4D61-AB
22 ก.ย. 57 - 6 ต.ค. 57 6 ต.ค. 57
Supply and Installation of Substation Automation Systems for 19 Substations, 4 Terminal Stations and 1 Switching Station
16 ก.ย. 57 - 6 ต.ค. 57 17 ต.ค. 57
115 kV LA with Surge Counter
22 ก.ย. 57 - 9 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57
MP8-8901-WBX : Construction of South Bangkok Terminal Station
11 ก.ย. 57 - 8 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57
MP7-8945-EQX : Surge arrester 60 kV 10 kA
10 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 10 ก.ย. 57
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 6
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
การรายงานตัว เพื่อรับทราบเงื่อนไขการจ้าง ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
7 พ.ค. 57 16 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป
17 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
5704 ดูประกาศรายชื่อ
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้