กฟน. ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิ ในงานวันส...
26 ส.ค. 2559
กฟน. จัดงานสัมมนาวิทยากรผู้ฝึกอบรมความปลอดภัยในการ...
25 ส.ค. 2559

กฟน. ประกาศรายชื่อผู้โชดดีร่วมตอบแบบสอบถามโครงการส...
23 ส.ค. 2559


กฟน. จัดสัมมนาสร้างความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสาย...
25 ส.ค. 2559


กฟน. จัดงานวันวิชาการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ กฟน. ครั...
23 ส.ค. 2559

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
20 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
13 พ.ย. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
2 พ.ย. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
9 พ.ย. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
23 ต.ค. 2558

กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน รุ่...
23 ส.ค. 2559
กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA เยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน รุ...
13 ส.ค. 2559

กฟน. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED เกาะเกร็ด เพื่อเฉลิม...
10 ส.ค. 2559


กฟน. ลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อเนื่อง เพื่...
13 ส.ค. 2559


กฟน. ลงพื้นที่ให้ความรู้และปรับปรุงระบบไฟฟ้า เสริม...
8 ส.ค. 2559

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 105
สัปดาห์ที่แล้ว : 162
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
Faulted Circuit Indicator จำนวน 2,220 sets
6 ก.ย. 59 - 21 ก.ย. 59 27 ก.ย. 59
Electrolytic Copper Cathode จำนวน 1,032 เมตริกตัน
31 ส.ค. 59 - 13 ก.ย. 59 19 ก.ย. 59
115 kV GIS (Extension) Chalongkrung Substation with Supervision Service
29 ก.ค. 59 - 11 ส.ค. 59 22 ส.ค. 59
Spare Parts for ”SEECO” 69 kV Disconnecting Switch SVI Type
28 ก.ค. 59 - 10 ส.ค. 59 11 ส.ค. 59
69 kV RIP Transformer Bushing จำนวน 54 ชุด
28 ก.ค. 59 - 11 ส.ค. 59 18 ส.ค. 59
Full Tension Sleeve 185 sq.mm. for Aluminum Conductor
22 ก.ค. 59 - 4 ส.ค. 59 4 ส.ค. 59
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 9
สัปดาห์ที่แล้ว : 1
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 17 คุณวุฒิ
59005 ดูประกาศรายชื่อ
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 

เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า