การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 11 Sol...
3 ส.ค. 2558
กฟน. เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณถนนเทพารักษ์ เนื่อง...
2 ส.ค. 2558

กฟน. ครบรอบ 57 ปี มุ่งมั่นพัฒนาระบบไฟฟ้ามั่นคง พร...
29 ก.ค. 2558


กฟน. ประกาศปิดที่ทำการเนื่องจากวันหยุด
30 ก.ค. 2558


การไฟฟ้านครหลวง แถลงข่าวเปิดมหกรรมการวิ่ง “HUMAN R...
29 ก.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
31 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
24 ก.ค. 2558

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
10 ก.ค. 2558


ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโครงการ MEA Pay&Fun Club ป...
17 ก.ค. 2558


กฟน. มีข่าวดีมาบอก สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าหักค่าไฟฟ้าอัต...
7 ก.ค. 2558

กฟน. รับสมัครเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม “Yo...
22 พ.ค. 2558
กฟน. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้ 60 โรงเรียน เฉลิมพระเกีย...
21 พ.ค. 2558

กฟน. ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2014 มอบรางว...
1 เม.ย. 2558


การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญเยาวชนอายุ 13-18 ปี เข้าร่วม...
10 เม.ย. 2558


กฟน. จัดกิจกรรม Young MEA ปั่น ปลูก by E-bus
29 มี.ค. 2558

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 27
สัปดาห์ที่แล้ว : 76
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
จ้างปักเสาพาดสายไฟฟ้าโดยวิธีกำหนด ซ.ก้นบึ้ง ถ.บางพลีน้อย-สีลง สป.
- -
ระบบสื่อสารทางภาพและ/หรือเสียง สำหรับระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
4 ส.ค. 58 - 13 ส.ค. 58 19 ส.ค. 58
งานซ่อมท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่ชำรุดของสายป้อน SAM-26 บริเวณแยกอังรีดูนังต์ ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
17 ส.ค. 58 - 25 ส.ค. 58 4 ก.ย. 58
จ้างเปลี่ยนลูกถ้วยเสื่อมสภาพ ต้นทางผ่าน สายส่ง 69 เควี. Line BAT 691,LPT 693A,LPT 694A
- -
การจ้าง “ออกแบบสื่อการนำเสนอผลงาน ออกแบบรูปแบบการนำเสนอผลงาน และฝึกปฏิบัติการเพื่อการนำเสนอผลงาน Thailand Kaizen Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ”
- -
จ้างชุบ Steel crossarm 2.50 m.
3 ส.ค. 58 - 13 ส.ค. 58 3 ส.ค. 58
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
Line Current Differential Relay จำนวน 8 sets
7 ส.ค. 58 - 24 ส.ค. 58 28 ส.ค. 58
จัดซื้อ Metal Enclosure for 24 kV Ring Main Unit 2 In 1 Out and Metering Cubicle (Type I)
23 ก.ค. 58 - 11 ส.ค. 58 23 ก.ค. 58
Electrolytic copper cathode จำนวน 1,640 เมตริกตัน
3 ส.ค. 58 - 11 ส.ค. 58 18 ส.ค. 58
Metel Enclosure for 24 kV Ring Main Unit 2 In 2 Out and Metering Cubicle (Type I) จำนวน 2 sets
23 ก.ค. 58 - 11 ส.ค. 58 23 ก.ค. 58
Surge Arreester 60 kv 10 kv จำนวน 1 รายการ
24 มิ.ย. 58 - 9 ก.ค. 58 24 มิ.ย. 58
24 kV 16 kA Ring Main Unit 2 In 1 Out Fuse Switch for Transformer with Enclosure จำนวน 8 sets
3 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58 24 ก.ค. 58
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 4
สัปดาห์ที่แล้ว : 4
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ติดตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 39 คุณวุฒิในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.
27 ก.ค. 58 27 ก.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
24 ก.ค. 58 24 ก.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
27 ก.ค. 58 3 ส.ค. 58 ไม่จำกัดจำนวน
กำหนดการสอบ คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ
8 มิ.ย. 58 8 มิ.ย. 58 ไม่จำกัดจำนวน
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
13 มิ.ย. 58 22 มิ.ย. 58 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ รายชื่อผู้สมัคร
ติดตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 39 คุณวุฒิในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.
580045 ดูรายชื่อผู้สมัคร
580032 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์
580071 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
580072 ดูรายชื่อผู้สมัคร
กำหนดการสอบ คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 39 คุณวุฒิ
580042 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ป.ตรี แพทยศาสตร์ วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
580062 ดูรายชื่อผู้สมัคร
 

เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้