กฟน.จัดสัมมนาตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า เสริมส...
31 ก.ค. 2557
กฟน. จัดกิจกรรม “ไฟฟ้าสุขใจคนไทยยิ้มได้” ร่วมคืนคว...
22 ก.ค. 2557

การไฟฟ้านครหลวงออกหน่วยบริการชุมชน “กฟน.มอบคุณภาพ...
9 ก.ค. 2557


กฟน. จัดกิจกรรม “ไฟฟ้าสุขใจคนไทยยิ้มได้” ร่วมคืนคว...
22 ก.ค. 2557


กฟน. ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2013 มอบรางว...
4 ก.ค. 2557

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556

ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556


Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


โปรโมชั่นจ่ายค่าไฟฟ้าที่ บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมเพียง ...
28 ม.ค. 2556

กฟน. จัดกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พ...
30 ก.ค. 2557
กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวร...
9 ก.ค. 2557

การสนับสนุนทุนปลูกป่าชายเลน ตามโครงการป่าชายเลนพิ...
5 มิ.ย. 2557


ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุกสนับสนุนปลูกป่าชายเลน...
8 ก.ค. 2557


กฟน. จับมือสองพันธมิตรจัดประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ...
5 มิ.ย. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 48
สัปดาห์ที่แล้ว : 176
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV. เพื่อรองรับการจ่ายไฟ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุบางส่วนและเครื่องมือกล)
25 ส.ค. 57 - 2 ก.ย. 57 22 ก.ย. 57
ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 115 kV. ทดแทนท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่ชำรุด บริเวณด้านหน้าบริษัทฝาจีบ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ค่าแรงพร้อมวัสดุและเครื่องมือกล)
22 ส.ค. 57 - 1 ก.ย. 57 18 ก.ย. 57
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 77 ศูนย์ถ่ายเอกสาร รวม 126 เครื่อง ระยะเวลาการเช่า 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวนประมาณ 21 ล้านหน้า
1 ส.ค. 57 - 13 ส.ค. 57 19 ส.ค. 57
จ้างพิมพ์
1 ส.ค. 57 - 14 ส.ค. 57 1 ส.ค. 57
ปักเสา-พาดสาย เลขรับ 320000033691
- -
ปรับปรุงย้ายเสา-สายแรงกลาง เลขรับ 120000773912
- -
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
จัดซื้อ Metal Enclosure for 24 kV Ring Main Unit and Metering Cubicle (Type II)
25 ก.ค. 57 - 7 ส.ค. 57 15 ส.ค. 57
จ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการจัดหาและติดตัั้งทดแทนระบบ SCADA/EMS
9 ก.ค. 57 - 8 ส.ค. 57 14 ส.ค. 57
Spare Parts for ”ABB” Multiplexer Power Supply Module for FOX-U จำนวน 2 Units
17 ก.ค. 57 - 30 ก.ค. 57 31 ก.ค. 57
24 kV 16 kA Ring Main Unit 2 In 1 Out CB 400 A with Enclosure จำนวน 3 sets
21 ก.ค. 57 - 5 ส.ค. 57 21 ก.ค. 57
Security Seals (Wire 450 mm. Length) จำนวน 75,000 ชุด
24 มิ.ย. 57 - 8 ก.ค. 57 24 มิ.ย. 57
Remote I/O Module จำนวน 39 ชุด
23 มิ.ย. 57 - 2 ก.ค. 57 23 มิ.ย. 57
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 3
สัปดาห์ที่แล้ว : 1
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้