กฟน. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา...
17 ก.ย. 2557
กฟน. จัดสัมมนาลูกค้าอุตสาหกรรม ประจำปี 2557
16 ก.ย. 2557

การไฟฟ้านครหลวง จัดงาน “กฟน. Anti – Corruption” สร...
5 ก.ย. 2557


คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 กา...
8 ก.ย. 2557


กฟน. สานต่อโครงการ MEA Energy Saving Building 2015
5 ก.ย. 2557

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556

ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556


Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


โปรโมชั่นจ่ายค่าไฟฟ้าที่ บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมเพียง ...
28 ม.ค. 2556

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “Young MEA เปิดโลกพ...
8 ก.ย. 2557
กฟน. มอบทุนปลูกป่าชายเลนปี 57 แก่ 30 โรงเรียน เพิ่...
5 ส.ค. 2557

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวร...
9 ก.ค. 2557


กฟน. จัดกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวรุ่นใหม่ฉลาดใช้พ...
30 ก.ค. 2557


ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุกสนับสนุนปลูกป่าชายเลน...
8 ก.ค. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 65
สัปดาห์ที่แล้ว : 148
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขอแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
จ้างก่อสร้างบ่อ และ DUCTBANK
19 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 26 ก.ย. 57
จ้างติตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด PAU
19 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 26 ก.ย. 57
จ้างเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า 12 เควี เป็น 24 เควี
19 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 26 ก.ย. 57
จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น
19 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 26 ก.ย. 57
จัดซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี (ประเภท2) จำนวน 1,384 EA
19 ก.ย. 57 - 29 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57
จัดซื้อเหล็กรางน้ำ 301 EA
19 ก.ย. 57 - 29 ก.ย. 57 19 ก.ย. 57
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
Supply and Installation of Substation Automation Systems for 19 Substations, 4 Terminal Stations and 1 Switching Station
16 ก.ย. 57 - 6 ต.ค. 57 17 ต.ค. 57
115 kV LA with Surge Counter
22 ก.ย. 57 - 9 ต.ค. 57 15 ต.ค. 57
MP8-8901-WBX : Construction of South Bangkok Terminal Station
11 ก.ย. 57 - 8 ต.ค. 57 14 ต.ค. 57
MP7-8945-EQX : Surge arrester 60 kV 10 kA
10 ก.ย. 57 - 25 ก.ย. 57 10 ก.ย. 57
MP7-8945-DQX : Surge arrester 21 kV 10 kA
8 ก.ย. 57 - 23 ก.ย. 57 8 ก.ย. 57
MP7-8901-WCX : Construction of Petchkasem and Prachachuen Substations
9 ก.ย. 57 - 3 ต.ค. 57 9 ต.ค. 57
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 2
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
7 พ.ค. 57 16 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศผลการสอบ คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป
17 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
คุณวุฒิต่างๆ จำนวน 33 คุณวุฒิ
5704 ดูประกาศรายชื่อ
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้