กฟน. จัดกิจกรรม “ไฟฟ้าสุขใจคนไทยยิ้มได้” ร่วมคืนคว...
22 ก.ค. 2557
กฟน. จัดกิจกรรม “ไฟฟ้าสุขใจคนไทยยิ้มได้” ร่วมคืนคว...
22 ก.ค. 2557

กฟน. ประกาศผลรางวัล Energy Mind Award 2013 มอบรางว...
4 ก.ค. 2557


การไฟฟ้านครหลวงออกหน่วยบริการชุมชน “กฟน.มอบคุณภาพ...
9 ก.ค. 2557


กฟน. ร่วมกับเทสโก้ โลตัส จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
25 มิ.ย. 2557

การกำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษี สำหรับผู้จดทะเบีย...
31 ม.ค. 2557
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบั...
5 พ.ย. 2556

ชี้แจงมาตรการรองรับสภาวะวิกฤติพลังงานของ กฟน. ในวั...
29 มี.ค. 2556


Citi advance, Big C Big Service, Tesco Lotus จัดโป...
2 ก.ค. 2556


โปรโมชั่นจ่ายค่าไฟฟ้าที่ บิ๊กซี ค่าธรรมเนียมเพียง ...
28 ม.ค. 2556

กฟน. รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม “YoungMEA ครอบครัวร...
9 ก.ค. 2557
ประกาศผลสถานศึกษาที่ได้รับทุกสนับสนุนปลูกป่าชายเลน...
8 ก.ค. 2557

กฟน. จับมือสองพันธมิตรจัดประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ...
5 มิ.ย. 2557


การสนับสนุนทุนปลูกป่าชายเลน ตามโครงการป่าชายเลนพิ...
5 มิ.ย. 2557


กฟน. จัดกิจกรรม “YoungMEA ตามรอยพลังงาน รุ่นที่ 7”
14 พ.ค. 2557

เสนอประกวดราคา ผ่านประกาศ
สัปดาห์นี้ : 67
สัปดาห์ที่แล้ว : 46
ประกวดราคาในประเทศ ประกวดราคาต่างประเทศ ประกาศร่าง TOR สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
  รายการ ขายแบบ/ขอรับรายละเอียด ยื่นซอง
24 kV 16 kA Ring Main Unit 2 In 1 Out CB 400 A with Enclosure จำนวน 3 sets
21 ก.ค. 57 - 5 ส.ค. 57 21 ก.ค. 57
Security Seals (Wire 450 mm. Length) จำนวน 75,000 ชุด
24 มิ.ย. 57 - 8 ก.ค. 57 24 มิ.ย. 57
Remote I/O Module จำนวน 39 ชุด
23 มิ.ย. 57 - 2 ก.ค. 57 23 มิ.ย. 57
69 kV splicing kit for 800 sq.mm. XLPE copper cable (ground separated)
11 มิ.ย. 57 - 26 มิ.ย. 57 11 มิ.ย. 57
จัดซื้อ Numerical Three--Phase Voltage and Frequency Relay จำนวน 39 ชุด
6 มิ.ย. 57 - 20 มิ.ย. 57 6 มิ.ย. 57
SUPPLY AND INSTALLATION FOR POWER TRANSFORMER ขนาด 115/24 kV, 36/48/60 MVA ส/ย คอลงร้อย 2 ชุด และ ส/ย คลองสิบศอก 1 ชุด
9 มิ.ย. 57 - 17 มิ.ย. 57 23 มิ.ย. 57
  รายการ ผู้ได้รับคัดเลือก รอบเดือน
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 2 จำนวน 3 รายการ
หจก. พงษ์รวินท์ พ.ย. 2555
จ้างเหมาผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดต่าง ๆ โรงงาน 4 จำนวน 1 รายการ
บ. กันเองก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. จำนวน 360 เมตริกตัน
พ.ย. 2555
จัดซื้อ ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม. จำนวน 480 เมตริกตัน
บ. สยามไวร์อินดัสทรี จก. พ.ย. 2555
จัดซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 จำนวน 7,200 เมตริกตัน
บ. สระบุรีเครื่องก่อสร้าง จก. พ.ย. 2555
MP5-8951-KBX : 12/20 KV Straight joint splicing kit for 400 mm2 XLPE cable (Meterial Code 6145-260-34100 จำนวน 630 kits)
S.B.S. Engineering Co.,Ltd., พ.ย. 2555
ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่งผ่านหน้าเว็บไซต์ MEA
สัปดาห์นี้ : 3
สัปดาห์ที่แล้ว : 0
ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ
  คุณวุฒิ วันเริ่มรับสมัคร วันปิดรับสมัคร จำนวนที่รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบว่าน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป
17 ก.ค. 57 23 ก.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่งและกำหนดการทดสอบว่าน้ำ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 เพิ่มเติม
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
กำหนดการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา)
7 พ.ค. 57 16 พ.ค. 57 ไม่จำกัดจำนวน
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ รายชื่อผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบว่าน้ำ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
57053 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิบัตรสาขาศัลยกรรมทั่วไป
5706 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวิชาเฉพาะตำแหน่งและกำหนดการทดสอบว่าน้ำ ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
57052 ดูรายชื่อผู้สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1
57051 ดูรายชื่อผู้สมัคร
การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานสนาม 1 เพิ่มเติม
5705 ดูรายชื่อผู้สมัคร
กำหนดการสอบ คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่ง พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างโยธา)
57041 ดูรายชื่อผู้สมัคร
  คุณวุฒิ ประกาศเลขที่ ประกาศรายชื่อ
ไม่มีข้อมูล
 
เกี่ยวกับองค์กร
เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
งานบริการ/ดาวน์โหลด
ข้อมูลสถิติและความรู้