MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
  • A
  • A
  • A
Theme
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home » The Auction » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

All items (1832 results)

NUMBER
Subject / Description
Method / Date adn time
EC1-0287-WGZ
เสาสายส่งไฟฟ้า 115 kV ความสูง 21 เมตร (จำนวน 288 ต้น) และ ความสูง 25 เมตร (จำนวน 2 ต้น)สำหรับใช้งานบริเวณถนนเทพารักษ์และบริเวณสถานีย่อยบางเลน ถึงคลองมหาสวัสดิ์ จำนวน 1 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 19 Aug 19 - 16 Sep 19
Date and Time for Bid Submission : 17 Sep 19
MP 151/62
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ แบบเหล็กรูปรางน้ำ 100X50X5 mm.X6 m.
Issuing Date (Selling Date) : 19 Aug 19 - 27 Aug 19
Date and Time for Bid Submission : 28 Aug 19
MP2-8924-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067377970
จ้างทำ 115 kV Containerized GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยห้วยขวางและสถานีย่อยไผ่สิงโต
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 16 Aug 19 - 13 Sep 19
Date and Time for Bid Submission : 16 Sep 19
MP2-8924-BBX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62077189101
ประกวดราคาจ้างทำ 115kV Containerized GIS และ Accessories พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีย่อยคลองจั่นและสถานีย่อยบางเมือง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8924-BBX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 19 Aug 19 - 16 Sep 19
Date and Time for Bid Submission : 17 Sep 19
MA3-8514-WGX เลขโครงการ egp 62087107540
Stud bolt 1x28 inch 22000 ชุด Stud bolt 1x30 inch 11000 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 16 Aug 19 - 11 Sep 19
Date and Time for Bid Submission : 12 Sep 19
FMD(D)๐๒/๒๕๖๒
ประกวดราคาเช่ารถปิคอัพมีแค็ป (แบบตอนครึ่งเปิดแค็ปได้) พร้อมคนขับ จำนวน ๕ คัน ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62077165404)
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 15 Aug 19 - 29 Aug 19
Date and Time for Bid Submission : 30 Aug 19
ฝกส.056/2562
งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ของสถานีย่อยพัฒนาการ ตามข้อโครงการ 12.3.06 ณ บริเวณถนนพระราม 9 ซอย 45
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 15 Aug 19 - 22 Aug 19
Date and Time for Bid Submission : 23 Aug 19
YY3-5030-WGZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP:62077094623
ซื้อ ผ้าลายสองชนิดที่ 1 (ผ้าเวสปอยต์) ทำจากฝ้ายล้วน ขนาดหน้ากว้าง 58 นิ้ว สีกากีระดับสี (Shade) เทียบเท่าสี No.8 ตราวีนัส จำนวน 25,468.50 เมตร
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 15 Aug 19 - 29 Aug 19
Date and Time for Bid Submission : 30 Aug 19
ฝทภ.วจ.012/2562
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของแผนกบริการ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 15 Aug 19 - 29 Aug 19
Date and Time for Bid Submission : 30 Aug 19
ฝทภ.วจ. 016/2562
งานปรับปรุงทาสีรอบอาคาร 8 ฝ่ายการแพทย์ ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 15 Aug 19 - 22 Aug 19
Date and Time for Bid Submission : 23 Aug 19
MP2-8902-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP: 62077014047
จ้างก่อสร้างสถานีย่อยจระเข้ใหญ่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 14 Aug 19 - 13 Sep 19
Date and Time for Bid Submission : 16 Sep 19
MP2-8903-ABX เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62077060570
จ้างก่อสร้างสถานีย่อยออเงิน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 16 Aug 19 - 16 Sep 19
Date and Time for Bid Submission : 17 Sep 19
  • 1,832results