MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
Size
  • A
  • A
  • A
Theme
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Home » The Auction » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

All items (2971 results)

NUMBER
Subject / Description
Method / Date adn time
MA4-8551-WGZ
Alley arm brace 2.1 m (Code 5615-030-58400) จำนวน 2,500 อัน
Issuing Date (Selling Date) : 21 Jan 21 - 28 Jan 21
Date and Time for Bid Submission : 29 Jan 21
ฝกส.225/2563
งานวางสายป้อนไฟฟ้าใต้ดิน โครงการปรับปรุงสายใต้ดินสีลม ตามข้อโครงการ 12.3.16 ณ บริเวณซอยสีลม 7
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 20 Jan 21 - 27 Jan 21
Date and Time for Bid Submission : 28 Jan 21
ฝทภ.วจ.037/2564
งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสาขาย่อยฯ จำนวน 4 แห่ง (นาคนิวาส ดอนเมือง หนองแขม ตลิ่งชัน) เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานพักอาศัย
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 19 Jan 21 - 26 Jan 21
Date and Time for Bid Submission : 27 Jan 21
ID3-1601-TLZ
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : -
Date and Time for Bid Submission : -
ID3-1595-TSZ
จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ห้องมั่นคง (Strong Room) และงานระบบสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 ระบบ แบบรวมอะไหล่
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Issuing Date (Selling Date) : -
Date and Time for Bid Submission : -
ID3-4641-WGZ
จ้างปรับปรุงระบบห้อง Data Center ราษฎร์บูรณะ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 2 Dec 20 - 22 Dec 20
Date and Time for Bid Submission : 23 Dec 20
MP4-8955-ACX เลขที่โครงการ e-GP : 63117056461
69 kV terminator kit for 800 sq.mm CU cable composite (riser) จำนวน 100 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 21 - 3 Feb 21
Date and Time for Bid Submission : 4 Feb 21
DE1-4226-WJZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63117261805
ซื้อ Corona Camera จำนวน 3 ชุด
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 21 - 3 Feb 21
Date and Time for Bid Submission : 4 Feb 21
MP3-8928-ABX (เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63117330255)
จ้างทำระบบป้องกันและควบคุม พร้อมติดตั้ง สำหรับสถานีต้นทางเทพารักษ์
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 18 Jan 21 - 3 Feb 21
Date and Time for Bid Submission : 4 Feb 21
ฝกส.246/2563
งานปรับปรุงและรื้อถอนฐานหม้อแปลง Pad Mounted เก่า ที่กีดขวางงานปรับปรุงพื้นถนนบริเวณโดยรอบอาคารสถานี ตามโครงการข้อ 12.1.77.1.4 ณ สถานีย่อยรัตนราช
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 14 Jan 21 - 21 Jan 21
Date and Time for Bid Submission : 22 Jan 21
MA4-8537-WHZ เลขที่โครงการในระบบ e-GP 64017108162
ซื้อ Adapter bracket for double braceless crossarm จำนวน 5,500 อัน
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 14 Jan 21 - 21 Jan 21
Date and Time for Bid Submission : 22 Jan 21
บ.กสส.043/2564
ผลิตวิดีโอ ”ทำไมค่าไฟฟ้า แตกต่างในแต่ละฤดู”
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Issuing Date (Selling Date) : 14 Jan 21 - 22 Jan 21
Date and Time for Bid Submission : 25 Jan 21
  • 2,971results