MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน (17 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ลงโฆษณาของ กฟน. ใน นสพ. แนวหน้าในโอกาสครบรอบรอบ 41 ปี
ขนาดไฟล์: 118.76 KB
3 24 มิ.ย. 63
ลงโฆษณาของ กฟน. ใน นสพ. เดลินิวส์ในโอกาสครบรอบ ปีที่ 56
ขนาดไฟล์: 119.14 KB
4 24 มิ.ย. 63
ลงโฆษณาของ กฟน. ใน นสพ. ฐานเศรษฐกิจในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 40
ขนาดไฟล์: 131.00 KB
4 24 มิ.ย. 63
ลงโฆษณาของ กฟน. ใน นสพ. ข่าวสด ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 30
ขนาดไฟล์: 119.72 KB
2 24 มิ.ย. 63
ลงโฆษณา กฟน.ในหนังสือ วันนักข่าว 2563
ขนาดไฟล์: 119.63 KB
3 24 มิ.ย. 63
เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของ นสพ. บ้านเมือง
ขนาดไฟล์: 128.56 KB
3 24 มิ.ย. 63
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กฟน. ผ่านสื่อวิทยุ FM 95
ขนาดไฟล์: 123.51 KB
2 24 มิ.ย. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ งวด1(นสพ.โพสต์ทูเดย์) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 129.23 KB
3 24 มิ.ย. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ งวด 2.2 (นสพ.โพสต์ทูเดย์) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 129.34 KB
2 24 มิ.ย. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ งวด 2.1 (นสพ.โพสต์ทูเดย์) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 129.31 KB
2 24 มิ.ย. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ งวด 2 (นสพ.ข่าวสด) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 127.39 KB
2 24 มิ.ย. 63
ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ งวด 1(สำนักข่าว Nation Thailand) ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 132.04 KB
2 24 มิ.ย. 63
  • 17รายการ