MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

หน้าหลัก » จัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายเงิน » จัดซื้อจ้างตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 » เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน

เปิดเผยการใช้จ่ายเงินให้สื่อมวลชน (47 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
เผยแพร่สปอตโฆษณา ผ่านสื่อวิทยุ FM 97.0
ขนาดไฟล์: 145.81 KB
3 27 ส.ค. 63
เผยแพร่ ปชส. ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์
ขนาดไฟล์: 121.80 KB
5 27 ส.ค. 63
เผยแพร่ข่าวสารด้านงานบริการผ่าน Google Search
ขนาดไฟล์: 130.08 KB
4 27 ส.ค. 63
ปชส. และส่งเสริมภาพลักษณ์ผ่านสื่อ Facebook Fanpage
ขนาดไฟล์: 126.37 KB
6 27 ส.ค. 63
ลงโฆษณา ปชส. ใน นสพ. สยามรัฐรายวัน ในวาระครบ 70 ปี
ขนาดไฟล์: 119.30 KB
11 17 ส.ค. 63
เผยแพร่สปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ เดือน ม.ค.-มี.ค.2563
ขนาดไฟล์: 120.41 KB
14 17 ส.ค. 63
เผยแพร่สปอตโฆษณาของ กฟน. ปี 2563 ทางทีวีช่อง MONO 29
ขนาดไฟล์: 130.90 KB
12 17 ส.ค. 63
เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อ Online ของ นสพ. สยามรัฐ
ขนาดไฟล์: 129.86 KB
11 17 ส.ค. 63
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ กฟน. ผ่านสื่อวิทยุ FM ONE 103.5
ขนาดไฟล์: 121.71 KB
12 17 ส.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์และส่งเสริมฯผ่านทาง fb Page
ขนาดไฟล์: 122.93 KB
13 17 ส.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ ของ sanook ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์: 132.22 KB
12 17 ส.ค. 63
ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ทางทีวีช่อง 9 MCOT HD
ขนาดไฟล์: 122.86 KB
13 17 ส.ค. 63
  • 47รายการ