MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop » ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (5 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
ประกาศผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (Solar
ขนาดไฟล์: 1.41 MB
570 8 มี.ค. 59
ประกาศผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (Solar
ขนาดไฟล์: 972.05 KB
588 8 มี.ค. 59
ประกาศผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (Solar
ขนาดไฟล์: 1.70 MB
463 8 มี.ค. 59
ประกาศผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (Solar
ขนาดไฟล์: 208.40 KB
257 8 มี.ค. 59
ประกาศผู้ยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือกจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดบนหลังคา (Solar
ขนาดไฟล์: 2.04 MB
460 8 มี.ค. 59
  • 5รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้