MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ราคารับซื้อไฟฟ้า

หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) » การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP » ราคารับซื้อไฟฟ้า
การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP

ราคารับซื้อไฟฟ้า

ราคารับซื้อไฟฟ้า (30 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมีนาคม 2562)
ขนาดไฟล์: 268.14 KB
27 4 เม.ย. 62
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกุมภาพันธ์ 2562)
ขนาดไฟล์: 73.78 KB
40 8 มี.ค. 62
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมกราคม 2562)
ขนาดไฟล์: 73.76 KB
81 12 ก.พ. 62
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบธันวาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 72.06 KB
103 11 ม.ค. 62
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบพฤศจิกายน 2561)
ขนาดไฟล์: 72.03 KB
135 6 ธ.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบตุลาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 72.01 KB
140 8 พ.ย. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกันยายน 2561)
ขนาดไฟล์: 71.98 KB
184 10 ต.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบสิงหาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 71.96 KB
183 6 ก.ย. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกรกฎาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 71.92 KB
204 8 ส.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมิถุนายน 2561)
ขนาดไฟล์: 71.90 KB
210 9 ก.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบพฤษภาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 161.13 KB
210 6 มิ.ย. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบเมษายน 2561)
ขนาดไฟล์: 160.97 KB
214 9 พ.ค. 61
  • 30รายการ