MEA MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
  • MEA
ราคารับซื้อไฟฟ้า
หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP » ราคารับซื้อไฟฟ้า

ราคารับซื้อไฟฟ้า

ราคารับซื้อไฟฟ้า (17 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกุมภาพันธ์ 2561)
ขนาดไฟล์: 160.32 KB
31 7 มี.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมกราคม 2561)
ขนาดไฟล์: 160.21 KB
46 6 ก.พ. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบธันวาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 159.52 KB
72 8 ม.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบพฤศจิกายน 2560)
ขนาดไฟล์: 159.42 KB
61 7 ธ.ค. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบตุลาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 159.38 KB
87 7 พ.ย. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกันยายน 2560)
ขนาดไฟล์: 159.08 KB
122 5 ต.ค. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบสิงหาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 158.94 KB
97 7 ก.ย. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกรกฎาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 158.89 KB
143 7 ส.ค. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมิถุนายน 2560)
ขนาดไฟล์: 158.71 KB
140 7 ก.ค. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบพฤษภาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 289.68 KB
179 14 มิ.ย. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบเมษายน 2560)
ขนาดไฟล์: 158.46 KB
197 5 พ.ค. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมีนาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 158.29 KB
172 10 เม.ย. 60
  • 17รายการ
เข้าสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ facebook ของคุณ Login with Facebook
เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลผู้ใช้งาน
สมัครสมาชิก
ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา ลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
อีเมล :
* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้