MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ราคารับซื้อไฟฟ้า

หน้าหลัก » เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า » การรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP » ราคารับซื้อไฟฟ้า

ราคารับซื้อไฟฟ้า

ราคารับซื้อไฟฟ้า (23 รายการ)

   ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด วันที่สร้าง   
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบสิงหาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 71.96 KB
21 6 ก.ย. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกรกฎาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 71.92 KB
57 8 ส.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมิถุนายน 2561)
ขนาดไฟล์: 71.90 KB
56 9 ก.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบพฤษภาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 161.13 KB
57 6 มิ.ย. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบเมษายน 2561)
ขนาดไฟล์: 160.97 KB
73 9 พ.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมีนาคม 2561)
ขนาดไฟล์: 160.71 KB
86 5 เม.ย. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกุมภาพันธ์ 2561)
ขนาดไฟล์: 160.32 KB
94 7 มี.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบมกราคม 2561)
ขนาดไฟล์: 160.21 KB
101 6 ก.พ. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบธันวาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 159.52 KB
129 8 ม.ค. 61
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบพฤศจิกายน 2560)
ขนาดไฟล์: 159.42 KB
112 7 ธ.ค. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบตุลาคม 2560)
ขนาดไฟล์: 159.38 KB
141 7 พ.ย. 60
VSPP Price (Update ราคาเฉลี่ยรอบกันยายน 2560)
ขนาดไฟล์: 159.08 KB
191 5 ต.ค. 60
  • 23รายการ