MEA MEA
MEA MEA MEA
MEA
ขนาด
แสดงผล
  • C
  • C
  • C
  • C
Search
  • MEA

ข่าวสารลูกค้าสัมพันธ์

ข่าวลูกค้าสัมพันธ์

กฟน. จัดงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต

1 สิงหาคม 2561 7619
           เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายวีรวัจน์ บัวทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ เปิดงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) เพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า สมาชิกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า ผู้ผลิตรถยนต์ กลุ่มราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 200 คน ณ โรงแรมวินเซอร์ ถ.สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย มาตรฐานการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า การชี้แจงระเบียบการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วยการขอใช้ไฟฟ้าสถานีอัดประจุไฟฟ้า พ.ศ.2561 พร้อมทั้งเปิดตัว MEA EV Application เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า และจองพื้นที่จอดรถในการอัดประจุไฟฟ้า

          ทั้งนี้ผู้สนใจเอกสารประกอบการสัมมนา เพียงตอบแบบสอบถามเพื่อรับลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา https://goo.gl/forms/1NxTuZs2o9XfNyBx2